Ceza Hukuku

BİR SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI KAPSAMINDA YAKLAŞIK 1 AY ARALIKLA MÜŞTEKİYE AİT İŞ YERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK

Rate this post

Özet : Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında yaklaşık bir ay aralıkla müştekiye ait iş yerinden gerçekleştirdiği hırsızlık eylemleri nedeniyle tek hüküm kurulup, kurulan bu hükümde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir. Öncelikle Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının getirtilip dosya arasına alınarak ve TCK 43. maddesinin de uygulanarak mahkumiyet hükmü kurulup bu şekilde tayin edilen hapis cezası üzerinden ceza süresi mahsup edilerek infaz edilmesi gereken cezanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik ve yetersiz inceleme ile yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2015/1491
Karar : 2018/1230
Karar Tarihi : 14.02.2018

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş; dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanık hakkında müştekiye ait … … Halk Pazarı isimli işyerinden 28.07.2010 tarihinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/85 Esas 2012/2416 Karar sayılı dosyasında 21.12.2010 tarihli iddianame ile açılan kamu davasında 30.05.2012 günü hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını bozma suçlarından mahkûmiyet kararı verildiği ve bu kararın temyiz edilmeksizin 03.07.2012 tarihinde kesinleştiği, temyiz incelemesine konu iş bu dosyadaki hırsızlık eyleminde de yine aynı müştekiye ait işyerinin söz konusu olduğu ve suç tarihlerinin de 31.08.2010 ve 01.09.2010 olduğu, oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında yaklaşık bir ay aralıkla müştekiye ait işyerinden gerçekleştirdiği hırsızlık eylemleri nedeniyle tek hüküm kurulup kurulan bu hükümde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmakla; öncelikle Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/85 Esas sayılı dosyasının aslı ya da onaylı örneği getirtilip dosya arasına alınarak, sanığın yaklaşık 1 ay aralıkla aynı müştekiye ait işyerinden gerçekleştirdiği eylemlerinden dolayı TCK’nın 43. maddesi de uygulanarak mahkumiyet hükmü kurulup bu şekilde tayin edilen hapis cezası üzerinden Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/85 Esas sayılı dosyasındaki ceza süresi mahsup edilerek infaz edilmesi gereken cezanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik ve yetersiz inceleme ile yazılı biçimde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 14/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button