Nitelikli Yağma Suçu

Yargıtay
6.Ceza Dairesi

Esas : 2016/1239
Karar : 2019/268
Karar Tarihi : 24/01/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli yağma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
I-Sanık … hakkında yakınan …’e yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Sanığın mağdura yönelik yağma suçunu birden fazla kişi ile birlikte ve kuru sıkı tabanca ile işlediklerinin anlaşılması karşısında aynı Yasanın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından, TCK’nin 61.maddesine aykırı olarak, aynı Yasanın 168/3. maddesinin, 31/3. maddesinden önce uygulanması sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA,
II-Sanık … hakkında yakınan …’e yönelik nitelikli yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesine gelince;
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK’nin 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş,

Sanığın mağdura yönelik yağma suçunu birden fazla kişi ile birlikte ve kuru sıkı tabanca ile işlediklerinin anlaşılması karşısında aynı Yasanın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamış,

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 149/1-a-c 168/1-3 ve 62. maddeleri uyarınca hüküm kurulurken, aynı Yasanın 62. maddesi gereğince indirim yapılırken, hesap hatası yapılarak; sonuç cezanın 4 yıl 2 ay yerine, 4 yıl 4 ay 15 gün hapis olarak belirlenmesi suretiyle sonuç cezanın fazla tayini;
Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında TCK’nin 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümdeki “4 yıl 4 ay 15 gün “İbaresi çıkartılarak yerine “4 yıl 2 ay” yazılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 24/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.