Ceza Hukuku

HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ

Rate this post

Özet : Kamu davası; hırsızlık suçuna ilişkindir. Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ilamından dolayı sanık …’ün mükerrir olduğu belirtilmiş ise de anılan ilamda hakaret ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu kapsamında birden fazla mahkumiyet hükmü bulunduğundan 5275 sayılı Kanun 108/2 uyarınca daha ağır cezayı içeren bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçundan verilen 6 ay hapis cezasının tekerrüre esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2015/7271
Karar : 2018/2058
Karar Tarihi : 28.02.2018

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
I) Sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
14.02.2014 tarihli kararda “tarafların yokluğunda, 7 gün içerisinde… ” başlayacağı temyiz süresi ne zaman başlayacağı belirtilmemiş ise de, temyiz süresinin yazılarak hükmün usulüne uygun olarak sanığa tebliğ olunduğu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı anlaşılmakla yokluğunda verilip 14.03.2014 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilen hükmü 1412 sayılı CMUK’nın 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 27.03.2014 tarihinde temyiz eden hükümden sonra vekaletname sunan sanık müdafiinin süresinde olmayan temyiz isteminin isteme aykırı olarak REDDİNE,
II) Sanık … … hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş; dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Müştekinin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, olay tarihinden 1 hafta önce iş yerinin önüne park etmiş olduğu suça konu aracındaki akünün yerinde olmadığını 28.06.2013 günü saat 10:00 sıralarında fark ettiğini, diğer sanık …’in ise aküyü aldıkları saatin geceleyin saat 20:00, 20:30
sıraları olduğunu beyan ettiği, UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre yaz saati uygulaması da dikkate alındığında, suç tarihinde gece vaktinin saat 21:20’den itibaren başladığı, hırsızlık suçunun sanık lehine gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden ve hırsızlık suçunun gece vakti işlendiğine dair delillerin nelerden ibaret olduğu karar yerinde denetime olanak verecek şekilde açıklanıp tartışılmadan sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayin edilmesi,
2- Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.09.2010 gün 2009/573 Esas ve 2010/620 Karar sayılı ilamından dolayı sanık …’ün mükerrir olduğu belirtilmiş ise de, anılan ilamda hakaret ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu kapsamında birden fazla mahkumiyet hükmü bulunduğundan, 5275 sayılı Kanun’un 108/2. maddesi uyarınca daha ağır cezayı içeren bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçundan verilen 6 ay hapis cezasının tekerrüre esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … …’ün temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre, bozmanın temyiz istemi reddedilen diğer sanık …’e de SİRAYETİNE, 28/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button