Ceza Hukuku

FACEBOOK ADRESİNİN SAHİBİNİN RIZASI VE BİLGİSİ DIŞINDA ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Rate this post

Özet : Kamu davası; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve müstehcenlik suçlarına ilişkindir. Sanığın, İnternet’te tanıştığı katılanın şifresini verdiği Facebook adresinin rızası ve bilgisi dışında şifresini değiştirdiği ve müstehcen kadın fotoğrafına katılanın cep telefonu numarasını yazıp suç tarihinde 15 yaşında olan katılana göndermesi şeklinde sübutu kabul edilen eylemlerinin TCK 244/2’de düzenlenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve aynı kanunun 226/1 maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçlarını oluşturduğu gözetilmeden bilişim sitemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından mahkumiyete karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2017/11590
Karar : 2018/4604
Karar Tarihi : 18.04.2018

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suçlar : 1- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
2- Cinsel taciz, 3- Şantaj, 4- Bilişim sistemine girme

Hüküm : 1- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan TCK’nın 136/1, 62, 53/1, 58/6, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet
2- Cinsel taciz suçundan TCK’nın 105/1-son 62, 53/1, 58/6, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet
3- Şantaj suçundan TCK’nın 107/2-1, 62, 53/1, 58/6, 52/2-4, 63.maddeleri gereğince mahkumiyet
4- Bilişim sistemine girme suçundan TCK’nın 243/1, 62, 53/1,58/6, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, şantaj ve bilişim sistemine girme suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
A) Cinsel taciz ve şantaj suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:
Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin usul ve yasaya aykırı karar verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
B) Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve bilişim sitemine girme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın, internette tanıştığı katılanın şifresini verdiği facebook adresinin rızası ve bilgisi dışında şifresini değiştirdiği ve müstehcen kadın fotoğrafına katılanın cep telefonu numarasını yazıp suç tarihinde 15 yaşında olan katılana göndermesi şeklinde sübutu kabul edilen eylemlerinin TCK’nın 244/2. maddesinde düzenlenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve aynı Kanunun 226/1. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçlarını oluşturduğu gözetilmeden delillerinin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde bilişim sitemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından mahkumiyete karar verilmesi,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi tatbik edilirken, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 18.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button