Ceza Hukuku

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötü Kullanılması

Rate this post

ÖZET : 5237 sayılı TCK.nın 43. maddesine göre “bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi” durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığı cihetle; sanığın aynı kişiye ait kredi kartı ile aynı gün aynı yerden çok kısa zaman aralıklarıyla peşpeşe telefon faturalarının ödenmesinden ibaret eyleminde “değişik zamanlarda” koşulu gerçekleşmediğinden TCK.nın 43. maddesinin uygulanma olanağının bulunmadığı gözetilmeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay
8.Ceza Dairesi

Esas : 2018/9179
Karar : 2020/217
Karar Tarihi : 08.01.2020

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Temel adli para cezası belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılmasına ilişkin gerekçe gösterildiği anlaşıldığından tebliğnamenin 2 nolu düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

5237 sayılı TCK.nın 43. maddesine göre “bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi” durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığı cihetle; sanığın aynı kişiye ait kredi kartı ile aynı gün aynı yerden çok kısa zaman aralıklarıyla peşpeşe telefon faturalarının ödenmesinden ibaret eyleminde “değişik zamanlarda” koşulu gerçekleşmediğinden TCK.nın 43. maddesinin uygulanma olanağının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 245/1. madde ve fıkrası uyarınca tayin olunan 3 yıl hapis ve 60 gün adli para cezasından sonra gelen TCK.nın 43. maddesi ile ilgili uygulamanın çıkartılması,devamındaki TCK.nın 62/1. maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 62 gün adli para cezalarının 2 yıl 6 ay hapis ve 50 gün adli para cezasına indirilip, TCK.nın 52/2. maddesi gereğince mahkemenin takdirine bağlı kalınarak günlüğü 20,00 TL’den hesaplanan sonuç adli para cezası 1.240,00 TL’nin de 1.000,00 TL’ye indirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button