Araç İşleten, Onarım İçin Bırakılan Aracın Sebep Olduğu Zararlardan Sorumlu Değildir

Yargıtay
4.Hukuk Dairesi

Esas : 2002/2226
Karar : 2002/3142
Karar Tarihi : 18.3.2002

• ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Onarım İçin Tamirhaneye Bırakıldığı Süre İçinde Aracın Sebep Olduğu Zarardan Tamirhane Sahibinin Sorumlu Olması )
• TAMİRHANE SAHİBİNİN ARAÇ İŞLETEN GİBİ SORUMLULUĞU ( Onarım İçin Tamirhaneye Bırakıldığı Süre İçinde Aracın Sebep Olduğu Zarardan )
• ESER SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Aracın Tamir İçin Tamirhaneye Bırakılması – Bu Süre İçinde Doğan Zarardan Araç İşletenin Değil Tamirhane Sahibinin Sorumlu Olması )
• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Aracın Tamirhaneye Bırakıldığı Süre İçinde Sebep Olduğu Zarardan Tamirhane Sahibinin Sorumluluğu )

2918/m.104
818/m.355

ÖZET : Karayolları Trafik Kanunu’ na göre araç işleten onarım için bırakılan aracın sebep olduğu zararlardan sorumlu değildir. Araç sahibi ile tamirhane sahibi arasındaki ilişki bir eser sözleşmesi olduğundan araç sahibinin tamir süresince ilişkisi tamamen kesilmiş ve işleten sıfatı geçici olarak kalkmıştır. Artık tamirhane sahibi işleten gibi sorumlu olur.

DAVA : Davacı Ziya Şahin Y. ve diğerleri vekili Avukat Şükrü Işık tarafından, davalı Yusuf İ. ve Ahmet H. aleyhine 8/10/1999 gününde verilen dilekçe ile ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 2/5/2001 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı Ahmet H. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : Dava, ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve karar davalı Ahmet H. tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu olaya neden olan araç, trafikte davalı Ahmet H. adına kayıtlıdır. Ancak davalı aracını diğer davalı Yusuf İ.’in işlettiği tamir servisine bıraktığının ve olayın bu sırada meydana geldiğini bildirmiştir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 104. maddesi araç işleteninin onarım için bırakılan aracın sebep olduğu zararlardan sorumlu olmayacağı kuralını getirmiştir. Bu durumda araç sahibi ile tamirhane sahibi veya işçisi arasında bir bağımlılık yoktur. Araç sahibi ile tamirhane sahibi arasındaki ilişki bir eser sözleşmesidir. Bundan dolayı araç sahibi olan kişinin tamir süresince ilişkisi tamamen kesilmiş ve işleten sıfatı geçici olarak kalkmıştır. Artık tamirhane sahibi işleten gibi sorumlu olur.

Davalı Ahmet H.’ın aracını tamir için diğer davalının tamirhanesine bıraktığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Araç üzerinde hakimiyeti bulunmadığı bir sırada kaza olduğundan sorumlu tutulamaz. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan davalı Ahmet H.’ında tazminatla sorumlu tutulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 18/3/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.