Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açmalı ? – Gaziantep Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası, 

Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan ve gündeme gelen hükümlerinden biridir. Boşanma davalarının geneline bakıldığında %90 oranında anlaşmalı boşanma davalarının görüldüğü ortaya çıkmaktadır.
İsminden de anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma davası, boşanmaya karar veren eşlerin boşananın maddi sonuçları ve velayet üzerinden anlaşmaları esasına dayanmaktadır. 

Her yıl 150 bin kadar boşanma davası açıldığı göz önüne alındığında Türk Medeni Kanunu’nun anlaşmalı boşanma davası hükümlerinin uygulamada ne kadar önemli olduğu da kabul edilir bir gerçektir.

Evliliğin kanun önünde hukuk yoluyla sona erdirilmesinin uygulamalarından biri olan anlaşmalı boşanma davası açılabilmesini sağlayan hüküm yürürlüğe geçirilmeden önce eşler çekişmeli boşanma yoluyla şiddetli geçimsizlik sebebiyle mahkemeye başvurmakta ve gösterdikleri ikişer tanığın bu duruma şahitlik etmesiyle boşanma gerçekleştirilmekteydi. Anlaşmazlıkların gerçek olup olmadığını bilmeyen tanıklıkların ortaya çıkmasıyla zedelenen hukuk yolu, yapılan düzenleme ile eşlerin anlaşmalı boşanmasını mümkün kılmıştır.


Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmadan önce ilk olarak boşanma hakkındaki görüşlerini birbirleri ile paylaşmalıdır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi hususunda ilk kural, her iki eşin de kendi iradeleri ile boşanmayı istemesi ve boşanmanın üzerinde ortak karara varmasıdır.

Daha sonra anlaşmalı boşanma davasının açılmasından önce varsa çocukların hangi ebeveynde kalacağı konuşulmalıdır. Bu konuda eşler aralarındaki anlaşmazlığa neden olaylardan ziyade çocukların geleceği açısından en doğru kararı vermek üzere hareket etmelidir. Velayet kararının kimde yani hangi eşte olacağına karar verdikten sonra eşin çocukların geçimi için yapacağı katkının belirlenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açarken bir diğer aşama, ihtiyacı olan eşin ekonomik durumu, eğitim seviyesi, tekrar evlenme ihtimali, mal varlığı, çalışıp çalışmadığı göz önünde bulundurularak yoksulluk nafakasının belirlenmesidir. Bu unsurlar dikkate alınarak taraflar ortak bir nafaka bedeli üzerinde anlaşmaya varmalıdır. Aksi halde yoksulluk nafakası tutarında uyuşmazlık çıkması halinde dava anlaşmalı boşanmadan çıkıp çekişmeli boşanmada davası haline gelecektir.


Anlaşmalı Boşanmada Kim Dava Açmalı?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra bunun aile mahkemesine sunularak dava açma konusunda eşlerin hangisinin hareket ettiğinin bir önemi yoktur.
Eşler dilerlerse tek başlarına dilerlerse birlikte adliyeye giderek dava başvurusunda bulunabilirler.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kim Hazırlar?

Anlaşmalı boşanmanın son aşamasında evlilik birliği içinde edinilen mal varlıkları ile ziynet eşyalarının, ev eşyalarının paylaşılmasıdır. Bunun la birlikte boşanmaya sebep olan olaylarda kusuru daha az olan eşe kusurlu eş tarafından ödenecek tazminat konusunda anlaşılması gerekmektedir.
Genel olarak kadınlar boşanma sürecinde çok yıprandıkları için, mal varlığı, tazminat ve nafaka haklarından bir şekilde vazgeçmekte ancak belirli bir süre geçtikten sonra bu durumdan pişman oldukları için yeniden dava açabilmenin yollarını aramaktadır.

Erkekler açısından bakıldığında da anlaşmalı boşanma davalarından sonra yeniden evlenme durumunda çocuğa eski eşe verilen nafakanın indirilmesi için dava açma gündeme gelmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası avukatı desteğine mutlaka başvurulması ve ileride pişman olunacak maddelerin anlaşmalı boşanma protokolünde yer almamasına yönelik adımlar atılmalıdır.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmak için ne kadar para lazım?

Mersin Barosu her yıl Ocak ayında tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayımlamaktadır. 2021 yılında çekişmeli boşanma davası için belirlenen ücret 13.750 TL’dir. Mal rejimi, tazminat davaları boşanma davasından ayrı davalar olup ücretleri 13.750 TL’den az olmamak kaydı ile dava değerinin %15’idir. Anlaşmalı boşanma dava süreci, çekişmeli boşanma dava sürecine göre nispeten daha kısa olmasından ötürü Mersin Barosunun tavsiye niteliğinde belirlediği ücret 9.250 TL’dir.

Boşanma işlemleri nasıl yapılır?

”Boşanma işlemlerini tek başınıza yapabileceğiniz gibi bir vekil aracılığı ile de yapabilirsiniz. Özellikle çekişmeli boşanmalarda bir hak kaybına uğramamanız için davanızı bir vekil aracılığı ile takip etmeniz önemlidir. 

Tek taraflı boşanma davası açılır mı?

Taraflardan birisi tek taraflı olarak boşanma dilekçesi ile yetkili Aile Mahkemesi’nde süreci başlatabilir. Tek taraflı boşanma davası için sunulan deliller yeterli nitelikte olmalıdır. Aksi halde hakim ya da hakime sunulan delilleri yeterli görmeyip reddedebilir. Tek taraflı boşanma davası açan eşe karşı boşanmayı doğuran olayların farklı bir şekilde oluştuğuna dair karşı boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı boşanmada mahkemenin yoğunluğuna iş yüküne göre tebligat süresi değişmektedir. Taraflar mahkemeden talep edilecek konular üzerinde uzlaştıkları için hâkim ya da hakime uzlaşılan konuları değerlendirecektir. Çekişmeli boşanmaya göre bu süreç daha kısa sürecek olup süre hakkında bir netlik yoktur. Bu sebep ile kesin bir süre belirtmek hatalı olup ortalama bir süre belirtmenin tarafımızca daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu sebep ile anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkemenin duruşma günü verme süresi ortalama 1 hafta ile 1 ay arasında değişmektedir.

Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekli?

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce mahkemeye sunulması gereken birtakım evrakların hazırlanması gerekmektedir. Bir dava dilekçesi olmalı ve iki tarafın davayı kabul ettiğine ilişkin imzası olmalı eğer davalının imzası dava dilekçesinde yoksa davayı kabul ettiğine dair bir beyanı bulunmalı. Dava dilekçesinin yanında ıslak imzalı bir şekilde tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Hakim ya da hakime protokolü esas alıp onun üzerinden değerlendirme yapacağı için protokolün özenle ve dikkatle hazırlanması gerekir. Bu sebeple bu aşamada bir alanında uzman, meslek etiğine sahip ve çalışma prensiplerine riayet eden bir hukuk bürosundan yardım almakta fayda vardır. Davayı bir avukat ile takip edecekseniz vesikalığın mevut olduğu boşanma vekâletnamesini çıkartmanız gerekmektedir. Gerekli dava masraflarının yapıldığına ilişkin ödeme belgelerinin de dosyaya nüfus cüzdanı fotokopisi ile eklenmesi gerekmektedir.

Eşimle 1 yıldan az zamandır evliyiz; kaldı ki 1 yıldan uzun zamandır evli olsaydık bile duruşmaya çıkmak istemiyoruz. Boşanmanın sonuçlarında ( tazminat, nafaka, vs. ) anlaştık. Yine de çabuk boşanabilir miyiz?

Bu durumda boşanma davası anlaşmalı boşanma prosedürüne göre açılamayacağından uzun sürebilecektir. Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine (TMK 166/1) dayanılarak açılacaktır. Bu durumda davayı açtıktan yaklaşık 6 ay ile 1 yıllık zaman zarfı içinde boşanabilirsiniz. Ancak boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın yardımı ile bu sürenin 1-4 ay arasına inmesi de mümkündür. Burada da önemli olan davayı açacağınız mahkemenin iş yükü, uygulaması, usul işlemleri konusunda bilgi ve uygulama titizliğidir. 

Eşim yabancı. Eşimin Türk olmaması Türkiye` de boşanmamıza engel mi?

Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye` de açılmasına engel değildir. Bu konu ile ilgili düzenlemeleri bilirseniz Türkiye` de boşanmanız mümkün olabilecektir. Taraflar yurt dışında ise Türkiye` de avukata vekâlet vererek ( bulundukları yerin konsolosluğundan ) Türkiye` de boşanabilirler. ( Boşanma davası için avukata verilecek vekâletname mutlaka fotoğraflı ve boşanma özel yetkisini havi olmalıdır. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir dava vekâleti, içinde boşanma yetkisi bulunmuyorsa yeterli olmamaktadır. )

Ses kayıtları, Videolar, Facebook, Whatsapp mesajları delil sayılır mı?

Bir davada iddialarını ispatlamak isteyen taraf, mahkemeye hukuka uygun deliller sunmalıdır; hukuka aykırı deliller sunması halinde hem mahkeme hükme esas almayacak hem de suç işlemiş olacaktır. Bu nedenle kişinin ses kayıtları, videolar, Facebook ve Whatsapp mesajları kişinin rızası olmadan ele geçirilmiş ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olacaktır. 

Boşanma davası sırasında eşlerden biri ölürse davaya nasıl devam edilir?

Boşanma ve ayrılık davası kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan kural olarak bizzat kullanılmalıdır. Ancak bazı şartlarla ölen eşin mirasçıları bu davaya devam edebilir. Öncelikle eşlerden biri ölmüş olmalı ve boşanma davası sürdürülebilir nitelikte olmalıdır. Yani ölen eşin kusurunun ispatlanma olanağı bulunmalıdır. Ayrıca hükmün boşanma bölümü kesinleşmemiş olmalı, ölümden sonra hâkim ölen eşin mirasçılarını belirlemiş olmalıdır. Hâkimin belirlediği bu mirasçılar da davaya devam ediyor olmalıdır.

Yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararı Türkiye’de geçerli midir?

Yabancı bir ülkede alınan boşanma kararın Türkiye’de kesin hüküm gücünün bulunması tanıma davası, icra olunması içinse tenfiz davası açılması gerekir. Bu iki dava tanıma tenfiz olarak aynı anda davalının ikametgâhı aile mahkemesine açılmaktadır. Davalının İkametgâhı yoksa sakini olduğu yerin mahkemesinde, bu da yoksa Ankara, İstanbul, İzmir Mahkemelerinde dava açılabilir. Eşler yabancı ülkede evlendikten sonra Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmazsa, Türkiye’de hala evli gözükür ve yeniden evlenmek istediklerinde mevcut evlilik evlenme engeline takılacaklar ve yeniden evlenemeyeceklerdir

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Eşi darp etmek boşanma sebebe midir?

✅ Gaziantep  Boşanma avukatı;✅ Gaziantep Tazminat Avukatı
✅ Gaziantep Anlaşmalı Boşanma Avukatı;✅ Gaziantep Nafaka Avukatı
✅ Gaziantep Çekişmeli Boşanma Avukatı;✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep Velayet Avukatı;✅ Online Destek Hattı;

Gaziantep Adliye Aile Mahkemesi İletişim Bilgileri
SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

AİLE MAHKEMELERİ

1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
KALEM4123
2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
KALEM4117
3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
KALEM4114
4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
KALEM4106
5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
KALEM4097
5/5 - (2)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.