Alkolmetre Cihazı ile Yapılan Ölçüme İtiraz Edilmesi Halinde Kan Testi Yapılması

Danıştay 8.Dairesi

Esas : 2004/4797 Karar : 2005/2222
Karar Tarihi : 12/05/2005

KARAR METNI ALKOL OLCUMUNE ITIRAZ EDILMESI DURUMUNDA KANDAKI ALKOL ORANININ BELIRLENMESI ICIN 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU VE YONETMELIK HUKUMLERINE GORE KAN TAHLILI YAPTIRILMAK UZERE KRIMINAL LABORATUVARINA VEYA ADLI TIP MERKEZINE VEYA SAGLIK BAKANLIGINA BAGLI SAGLIK KURULUSLARINA GONDERILMESI GEREKIRKEN YAPILAN ITIRAZIN DIKKATE ALINMAYARAK YASA VE YONETMELIK HUKUMLERINE UYULMAKSIZIN ALKOL TESTI CIHAZIYLA YAPILAN OLCUME DAYALI OLARAK SURUCU BELGESINE EL KONULMASI VE PARA CEZASI VERILMESINDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIGI HK.

Temyiz İsteminde Bulunan : …
Karşı Taraf : Tekirdag Valiliği
İstemin özeti : Davacının alkollü araç kullandığının tespit edildiğinden bahisle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması ve 265.300.000 lira para cezas ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının 09.08.2003 tarihinde … plakalı hususi otosuyla Tekirdag İli, Kumbag Beldesinde seyir halinde iken İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince alkol denetimi yapıldığı, bu ölçümde davacının 168 promil alkollü olduğunun tespit edildiği , davacının buna itiraz ederek tutanağı imzalamadigi halde 09.08.2003 gun ve … sayili trafik ceza tutanagi ile 265.300.000.-lira para cezasiyla cezalandirildigi ve ayni tarihli islemle surucu belgesinin alti ay sureyle alındığı anlaşılmakta olup, bakilan davada, davacının yapılan ölçümde 168 promil alkollü olduğu açık olup herhangi bir sağlık kurumu raporuyla da bunun aksi ortaya konulmadığından trafik para cezasi ile cezalandırılması ve ehliyetine altı ay süreyle el konulmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekcesiyle davanın reddine karar veren Edirne İdare Mahkemesinin 25.03.2004 gün ve E:2003/1454, K:2004/338 sayılı kararının; cihazla yapılan alkol muayenesine itiraz etmesine rağmen Karayolları Trafik Yasasi ve Karayollari Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde Adli Tıp Kurumuna veya yetkili sağlık merkezine sevkinin yapılarak, kanındaki alkol oranının belirlenmesi gerekirken aksi yolda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayili Yasanin 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıstay Tetkik Hakiminin Düşüncesi : İstemin kabulu gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısının Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarin temyizen incelenerek bozulabilmesi icin, 2577 sayili İdari Yargilama Usulu Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fikrasinda belirtilen nedenlerin bulunmasi gerekmektedir. Temyiz dilekcesinde one surulen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hicbirisine uymadigindan, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı dusunulmektedir.

TMK MADDE 499

TURK MILLETI ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü. Uyuşmazlık davacının alkollü araç kullandığının tespit edildiğinden bahisle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması ve 265.300.000.-lira para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali isteminden doğmustur. 2918 sayili Yasanin 48. maddesinin 5. fikrasinda, uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etkili dereceleri ve kandaki miktarlarini tespit amacıyla trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılacağı, tespit usulleri ve muayene şartlarinin Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği, yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde birinci defada sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınarak haklarında 265.300.000 lira para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

18.07.1997 gün ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. maddesinde de, uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmelerinin yasak olduğu hükme bağlanmış, maddenin devamında; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu tasımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin, alkollü içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları, alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarinin cihazla ölçüleceği, cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarinin belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı alınarak, tahlil icin polis kriminal laboratuarına gönderileceği, polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik cihazla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirileceği belirtilmiştir.

Yurtdisinda Yerlesik Tuzel Kisilerin Türkiye’deki subeleri ile irtibat Burolarının Sicile Kayit Yukumlulugu Hakkinda KVKK Karari

Dosyanın incelenmesinden,09.08.2003 tarihinde saat 02.34`de yapılan trafik kontrolü sırasında alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda … plakalı aracın sürücüsü olan davacının 168 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine alkol ölçümüne itiraz ederek ceza tutanağını imzalamaktan imtina ettiği, anılan tutanağı düzenleyen personelce tutanağa not olarak konulduğu ve davacının herhangi bir sağlık kuruluşuna sevk edilmeyerek dava konusu işlemin tesis edildigi anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacının yapılan ölçümde 168 promil alkollü oldugu açık olup herhangi bir sağlık kurumu raporuyla da bunun aksi ortaya konulmadığından trafik para cezası ile cezalandırılması ve ehliyetine altı ay süreyle el konulmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de, davacının 168 promil alkollü olarak araç kullandığının tespiti üzerine davacının trafik ceza tutanağını imzalamaktan imtina ettiğının anılan tutanağı düzenleyen personelce tutanağı not olarak konuldugunun anlaşılması karşısında olayda, davacının tutanak içeriğine bir baska ifade ile alkol ölçümüne itiraz ettiği açık olduğuna göre kanındaki alkol oranının belirlenmesi için yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelik hükümlerine göre kan tahlili yaptırılmak üzere kriminal laboratuvarına veya adli tip merkezine veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına gönderilmesi gerekirken, itirazın dikkate alınmayarak yasa ve yönetmelik hükümlerine uyulmaksızın alkol testi cihazıyla yapılan ölçüme dayalı olarak altı ay süreyle sürücü belgesine el konulmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davayı reddeden idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, Edirne İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 12.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.