Trafik Kazası

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ

Rate this post

Özet : Dava; trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkin olup, Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. …. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce … plakalı motosikletin kayıtlarına ulaşılamadığı belirtildiğinden, mahkemece davalının motosikleti satın aldığını belirttiği Galeri … isimli bayiden satın almayla ilgili tüm belgeler getirtilerek trafik kazası tespit tutanağı, sigorta poliçe bilgileri birlikte değerlendirilerek, motosikletin trafik tescil bürosuna kaydının yapılıp yapılmadığı elde edilecek bilgi ve belgelere göre yeniden araştırılıp motosiklet üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak motor hacmi belirlendikten sonra Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırma zorunluluğu olan araçlardan olup olmadığının tespiti, var ise rücu davası açılabileceği düşünülerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden bozulmasına karar verilmiştir.

T.C.
Yargıtay

1.Hukuk Dairesi

Esas : 2017/863
Karar : 2018/1030
Karar Tarihi : 15.02.2018

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda mahkemece davanın reddine dair verilen hükmün süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davalıya ait olan motorsikletin sürücü … sevk ve idaresinde iken 3. şahısa ait araca çarparak hasara sebep olduğunu, 3. şahısa hasar bedeli olan 5.000,00 TL’nin 03.08.2009 tarihinde ödendiğini, motoru kullanan …’in ehliyetsiz olduğunu, bu sebeple 5.000,00 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.Davalı motorsikleti satın aldıktan sonra kullanamadığı için sürücü …’e sattığını, motoru trafiğe kayıt ettirmediğini, sigorta poliçesi yaptırmadığını söylemiş, motorun kaza tarihinde kendisine ait olmadığını kazayı kendisinin yapmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece, iddia savunma ve toplanan delillere göre, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.Mahkemece yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan araştırma hüküm vermeye yeterli değildir.Dosya içerisinde yer alan 27.03.2009 tarihli kaza tespit tutanağında davaya konu motorsikletin 2006 model mondial marka … plakalı, tescil sahibinin ise davalı … olduğu belirtilmiş, yine dosya içerisinde mevcut 25.03.2009 tarihli ZMSS Poliçesinde de kazaya karışan … plaka nolu motorsiklet, modeli, tipi, motor ve şasi numarası da bildirilerek sigortalanmıştır. Poliçede sigortalı olarak da davalı … gözükmektedir. … İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 02.09.2010 tarihli yazı cevabında … plakalı motorsikletin kayıtlarına ulaşılamadığı belirtilmiştir. O halde mahkemece yapılacak iş davalının motorsikleti satın aldığını belirttiği Galeri … isimli bayiden satın almayla ilgili tüm belgeler getirtilerek trafik kazası tespit tutanağı, sigorta poliçe bilgileri birlikte değerlendirilerek, motorsikletin trafik tescil bürosuna kaydının yapılıp yapılmadığı elde edilecek bilgi ve belgelere göre yeniden araştırılıp motorsiklet üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak motor hacmi belirlendikten sonra Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırma zorunluluğu olan araçlardan olup olmadığı tespit edilmeli, var ise KTK madde 85 ve genel şartlar hükümlerine göre rücu davası açılabileceği düşünülerek davacının iddiasına göre gerekli araştırmalar yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 15.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button