Ceza Hukuku

Yargıtay’dan Gizli Kayıta Ani Gelişme İtirazı

Yargıtay
18.Ceza Dairesi

Esas : 2015/27331
Karar : 2016/13882
Karar Tarihi : 22.06.2016

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, tehdit
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Katılanın, eşi olan sanık tarafından kendisine yönelik gerçekleştirildiğini iddia ettiği hakaret ve tehdit içerikli sözleri ispatlamak amacıyla, ikametlerinde bulundukları sırada cep telefonuna kaydetmesi şeklinde gerçekleşen eyleminin;
Katılanın kendisine karşı suç işlendiği gerekçesiyle eşi olan sanığın sesini cep telefonuna kayda alması işleminin, 5271 sayılı CMK’nın 135. maddesi kapsamında değerlendirilmesi için maddede belirtilen işlemlerin bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma sırasında bir üçüncü kişi tarafından yerine getirilmesinin gerekli olduğu, katılanın kayıt işlemi yaptığı sırada sanık hakkında yetkili organlarca başlatılmış bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığı, dolayısıyla 5271 sayılı CMK’nın 2. maddesinde tanımı yapılan şüpheli veya sanık kavramlarının konuşmaların kayıt edildiği aşamada sanık yönünden söz konusu olmadığı, 5271 sayılı CMK’nın 135. maddesinde düzenlenmiş olan iletişimin denetlenmesi tedbirinin yalnızca şüpheli veya sanık sıfatına sahip kişiler hakkında uygulanmasının mümkün bulunduğu, katılan tarafından elde edilen kayıtların 5271 sayılı CMK’nın 135. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi katılan tarafından elde edilmiş olan kayıtların bir başkasının özel hayatına müdahale niteliğinde de olmayıp, kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun elde edilmiş delil olduğu gözetilmeden, katılan tarafından sanığın tehdit ve hakaret içerikli sözlerinin kayda alındığı CD’nin hukuka aykırı delil olarak değerlendirilerek sanık hakkında beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılanın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Call Now Button
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz.