Telafi Çalışması

Telafi çalışması kanunumuza göre zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önceveya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normalçalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatiledilesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde yapılançalışmaya denilmektedir.

Konuyla ilgili değerlendirmeler Yargıtay 9. Hukuk Dairesi2007/27667 E., 2008/5298 K. No’lu kararı çerçevesinde yapılacaktır.

Telafi çalışmasını bildirme

4857 Sayılı İş Kanunumadde 64’te ‘‘Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve geneltatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerleişyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veyatamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesihallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışmasıyaptırabilir.’’ denilmiştir. İlgili karar ve kanun maddesideğerlendirildiğinde telafi çalışması yaptıracak işveren ilgili kanunmaddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayanarak telafi çalışmasıyaptırdığını ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere açıkçabildirmek zorundadır.

Telafi çalışmasının kaynağını oluşturan nedenin ortadankalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden dört ayiçerisinde telafi çalışması yaptırılmalıdır. Dört ay içinde yaptırılmayantelafi çalışması dört ay sonra yaptırılan çalışmaların telafi çalışması değilfazla/fazla sürelerle çalışma olmasına sebep olacaktır.

Telafi çalışmasının yapılabileceği zamanlar

Telafi çalışması 4857sayılı Kanun madde 64’te açıkça belirtildiği üzere ‘‘Telafi çalışmaları,günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazlaolamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.’’ telafi çalışmasıher halükarda günde üç saatten fazla olamaz. Günlük en çok çalışma süresi 11saat olduğu için üç saat çalışma bu sınır içerisinde olmalıdır. Yani günlük 9saat mesai yapan bir çalışan günde 2 saat telafi çalışması yapabilmektedir.Kanun hükümlerine göre bu şartları taşıyan çalışmalar fazla/fazla sürelerleçalışmadan sayılmayacaktır.

Kanun maddesinde belirtildiği üzere telafi çalışmasıtatil günlerinde yaptırılamaz. Hafta tatiline hak kazanan işçinin, hafta tatiligününde telafi çalışması yapması mümkün değildir. Doktrinde tartışılanCumartesi ve Pazar günleri tatil günü olan işyerlerinde Cumartesi günü telafiçalışması yapılıp yapılmayacağı konusudur. Yargıtay’a göre, akdi tatil günüolan cumartesi gününde telafi çalışması yapılamayacaktır. Fakat katıldığımızgörüşe göre cumartesi günü telafi çalışmasına kalan bir işçinin devam edenhaftalar cumartesi gününde telafi çalışması yapmak istememesi yerinde değildir.

Telafi çalışmasında işçinin onayı

Telafi çalışması yapılabilmesi için işçinin onayının alınması gereklideğildir. İlgili madde hükmünde belirtilen şartlar gerçekleşirse, işçilerişverence uygulanmasına karar verilen telafi çalışmasına katılmak zorundadır.Aksi durumun mevcudiyeti halinde işçinin, yapmakla ödevli olduğu görevleri (işgörme edimi) kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi anlamınagelir ki bu durum işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı doğurur -İş. Kanunum.25/II-(h) -. Belirtmek gerekir ki telafi çalışması fazla çalışma değildir.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.