TCK MADDE 291 BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU

Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK MADDE 291’İN GEREKÇESİ

Madde, kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi cezalandırmaktadır.

TCK MADDE 291 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
9.Ceza Dairesi

Esas : 2013/9285
Karar : 2014/5694
Karar Tarihi : 8.05.2014

Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 23.11.2007 yerine 11.12.2007 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiştir.
Sanığın, Kartal 2. İcra Ceza Mahkemesinin 2006/1944 Esas sayılı dosyasından, mal beyanında bulunmama suçu nedeniyle ağabeyi olan Ferdi hakkında hükmolunan cezanın infazı amacıyla, kendisini Ferdi olarak tanıtıp 23.11.2007 tarihinde Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna girdiği ve 03.12.2007’de tahliye olduğu anlaşılmakla; eyleminin TCK’nın 291. maddesinde düzenlenen “Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme” suçunu oluşturduğu, hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre de;
Sanık hakkında tayin olunan 1 ay hapis cezasından, TCK’nın 270/1-son cümlesi gereğince 3/4 oranında indirim yapılırken, “7 gün” yerine, hesap hatası sonucu “12 gün” hapis cezasına hükmedilmesi neticesinde, sonuç cezanın “5 gün karşılığı 100.00TL adli para cezası” yerine, “10 gün karşılığı 200.00TL adli para cezası” olarak fazla ceza tayini,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.