Tazminat Avukat

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat Hukukuna Dair Her Konuda Gerekli Hukuki Süreç Tarafımızdan İcra Edilmektedir.

1)Trafik Kazalarından Kaynaklı Her Türlü Bedeni  Zarar Halinde:

-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

-Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

-SGK Tarafından Karşılanmayan Hallerde:

*Bakım Giderleri

*Tedavi Giderleri

*Protez Giderleri

2)İş Kazasından Kaynaklı Ölüm ve Sakatlanmalara İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

3)İş Akdinin Feshinden Doğan Alacak Davaları

4)Kamu Kurumlarının Hizmet Kusurlarından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları:

-Yanlış Tedavi Sonucu Meydana Gelen Ölüm ve Vücut Fonksiyon Kayıplarına Dair Tazminat Davaları

-Kamu Kurumlarının Yürütmüş Olduğu Hizmetler Sırasında İhmal ve Kusurdan Kaynaklı Meydana Gelen Bedeni ve Maddi Zararlara Dair Tazminat Davaları

5)Haksız İşgal ve Ecrimisilden Kaynaklı Tazminat Davaları

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI

Artan araç sayısı ile birlikte ne yazık ki kazalarda da bir artış görülmekte ve bu kazalar sonucunda ölümler ve sakatlıklar yaşanmaktadır. Kazaya uğramış vatandaşlar buradan doğan hak kayıplarına karşı tazminat talep edebilmektedirler. Bu tazminat talebinin MUHATTAPI İSE ARAÇLARIN SİGORTALANDIGI SİGORTA ŞİRKETLERİDİR.

Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman bir Avukattan hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” Hükmünü içermektedir. Bu nedenle TRAFİK KAZASI HALİNDE SAKATLANAN VEYA ÖZÜRLÜ SAGLIK RAPORI BULUNAN KİŞİLER BAKIMINDAN HER NE KADAR BAŞVURU YOLUYLA TAZMİNAT TALEBİ MÜMKÜN OLSA DA GERÇEK ZARAR HER ZAMAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YAPTIGI ÖDEMENİN ÇOK ÜZERİNDE OLACAGINDAN DAVA AÇILARAK YARGITAY HESAP ÖLÇÜTLERİ VE ADLİ TIP MALULİYET RAPORLARI DOGRULTUSUNDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI YAPILMASINDA MAGDURLARIN BÜYÜK YARARI BULUNMAKTADIR.ZİRA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖDEME TEKLİFLERİ İLE MAHKEME ELİYLE YAPTIRILAN HESAPLAMALAR ARASINDA BAZEN İKİ KATI FARK BULUNMAKTADIR.

Mala Zarar Verme

Trafik kazası nedeniyle maluliyeti tespit edilen kişiler uğradıkları maddi zararları sigorta şirketlerine yöneltecekleri bir dava ile isteyebilirler. Böylelikle sigorta şirketlerinin kendi lehine olan hesaplamalar nedeniyle ve haksız indirim talepleri yüzünden zarara uğramaktan kurtulabilirler.

YALNIZ MALULİYET RAPORUNUN TAM BİR TESPİTİ İÇERMESİ VE TEDAVİ SÜRECİNİN VE DAVANIN BÜTÜN AŞAMALARININ ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. Maluliyet oranına göre tazminat hesaplaması yapılabilmesi için çeşitli kriterler bilinmelidir.

Kimler dava açabilir?

Bu hususta ikili bir ayrım söz konusudur. Eğer trafik kazası mağduru hayatta ise borçlar kanunun 41. 45. Ve 47. Maddeleri uyarınca bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Eğer mağdur vefat etmiş ise onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava çama hakkına sahiptirler. Mağdur ölmeden evvel tazminat davası açtıysa yine bu kişiler davaya devam edebilirler.

Trafik kazalarında dava açma süresi  her halükarda kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 YIL GEÇTİKEN SONRA dava açma hakkı zaman aşımına uğrar. Fakat trafik kazası sonucu ortaya çıkan durum ceza davasının gerektirir bir durum ise, ve o durum için ceza kanunlarında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş ise tazminat davası açma süresi de ceza kanunlarında düzenlenmiş olan zamanaşımı süreleri esas alınır. Eski ve yeni Ceza kanunlarında farklı ceza zaman aşımı süreleri söz konusu olduğu gibi kazada meydana gelen zarara göre de zamanaşımın yani dava açabilmenin süresi değişebilmektedir.

Trafik kazaları sonucu dava kimlere karşı açılabilir?

Trafik Kazası sonucu kime karşı dava açılacağı meydana gelen kazaya göre değişecektir. Kazanın meydana gelmesiyle aşağıda belirteceğimiz sorumlular müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Buna göre bir kazanın meydana gelmesinde araç kullanan şoför kusurlu ise şoföre dava açılacaktır. Eğer araç trafik kaydında şoförün üzerine kayıtlı değilse, yasa gereği aracın maliki de zarardan sorumlu olduğundan tazminat davası her ikisine birlikte yöneltilecektir. Zararı doğuran eyleme kimler sebep oldu ise kusurları dikkate alınarak dava açılabilecektir.

Fakat trafik kazasına yol açan kişi bakımından yapılan bu ayrımın yanında daha önemli bir ayrımda zararın türüne göre sorumluların belirlenerek açılmasıdır. Zararın kaynaklandığı hukuki ilişkinin türünden yola çıkılarak davalılar belirlenir.

Örneğin : Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bakımından doğan maddi zararları teminat limitine kadar sigorta şirketi karşılarken teminat limitinin üzerindeki zararlar araç sahibine yöneltilerek talep edilebilir. Lakin manevi zararlar bakımından söz konusu sigorta türü için, sigorta şirketinin sorumluluğu yoktur. Bilakis kasko olarak bilinen(Karayolları İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası) sigorta türü bakımından sigorta şirketlerinin sorumluluğu söz konusudur.

Tabi burada Zorunlu Taşımacılık Ferdi Koltuk Kaza Sigortasının da ek bir güvence sağladığı unutulmamalıdır.

Günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız hukuki bir konu olan trafik kazalarının hukuki sonuçlarından biri olan tazminat davaları kısaca bu şekildedir.

Magdur Esin Zıkkimin Kokunu Ye” seklindeki Beyani uzerine Sanik Esin Sinirlenerek Tehdit Sucunu islemesi Halinde HAKSIZ TAHRiK indirimi Uygulanmalidir

Kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın şoförüne karşı yolcular tazminat davası açabilir mi?

Burada yolcuların araç şoförüne veya araç sahibine dava açma hakları pek tabidir ancak ailevi nedenlerle araç şoförüne dava açılmak istenmemektedir. Peki böyle bir durumda sigorta şirketine karşı dava açılabilecek midir? Bu soruya rahatlıkla evet cevabı verebiliriz.

RÜCU ŞARTLARININ OLMAMASI KAYDIYLA KUSURLU ARACIN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADAN MEYDANA GELEN ZARARIN SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN KARŞILANMASI SAĞLANABİLİR. Sigortanın türüne göre talep edilecek zarar da değişmektedir. Zira ihtiyari mesuliyet sigorta ile Zorunlu Mesuliyet sigortalarının kapsamları farklı olduğu gibi Zorunlu Ferdi Koltuk Sigortası da farklı zararları karşılamaktadır.

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği onun karşılamak üzere oluşturulmuş bir sigorta türüdür dolayısıyla araçta bulunan kazaya sebebiyet veren şoför hariç YOLCULARDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLACAGINDAN SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA AÇABİLİRLER.

Maddi ve Manevi Tazminat Kapsamı ve miktarı nasıl belirlenir:

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin, ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

Yaralanma meydana geldiyse; Meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamayıp yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir. Aynı şekilde manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Sakatlık oluştuysa; Kişi sakatlık oranına göre meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanabilecektir. Ayrıca, araçlara veya eşyalara verilen zararların karşılanması istenebilecektir.

Tazminatın hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır. Özellikle manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların net ve çok iyi bir şekilde, delilleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususta AVUKATLARDAN YARDIM ALMANIN ÖNEMİ ÖZELLİKLE TAZMİNATIN MİKTARININ DOGRU VE TATMİN EDİCİ OLMASI İTİBARİYLE ÇOK ÖNEMLİDİR.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.