Ceza Hukuku

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI VE ÖNCEDEN DOĞMUŞ BİR BORÇ İÇİN HİLELİ DAVRANIŞLARDA BULUNULMASI

Rate this post

ÖZET : Sanığın, aralarındaki ticari ilişki nedeniyle katılan şirkete, keşidecisi kardeşi olan dört ayrı çeki verdiği ancak çeklerin bankaya ibrazında karşılıksız olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan icra takibinde, çekler üzerindeki keşideci imzalarının … eli ürünü olmadığının tespit edildiği, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;
Katılan şirket vekilinin, duruşmada çeklerin önceden doğan borç karşılığı olarak sanık tarafından teslim edildiğini beyan etmesi karşısında, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998 tarih ve 6/ 8-69 E. K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı dikkate alınarak, sanığın beraatine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay
15.Ceza Dairesi

Esas : 2017/10741
Karar : 2020/12
Karar Tarihi : 13.01.2020

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında yapılan yargılama neticesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatine, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, katılan vekilinin itirazı üzerine… 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/153 d.iş sayılı kararıyla sanık hakkındaki resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ortadan kaldırılmasına karar verildiği ancak bu suça ilişkin olarak hüküm kurulmaksızın dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmakla, sanık hakkında kararı ortadan kaldırılan resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin yargılama yapılarak zamanaşımı süresi içerisinde hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

Sanığın, aralarındaki ticari ilişki nedeniyle katılan şirkete, keşidecisi kardeşi … olan dört ayrı çeki verdiği ancak çeklerin bankaya ibrazında karşılıksız olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan icra takibinde, çekler üzerindeki keşideci imzalarının … eli ürünü olmadığının tespit edildiği, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Katılan şirket vekilinin, 07/02/2013 tarihli duruşmada çeklerin önceden doğan borç karşılığı olarak sanık tarafından teslim edildiğini beyan etmesi karşısında, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998 tarih ve 6/ 8-69 E. K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı dikkate alınarak, sanığın beraatine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 13/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button