Müsadere Nedir Ve Zamanaşımı Süresi Nedir ?

Müsadere nedir? Müsadere Usulü ve Müsadere Edilemeyecek Mallar Nelerdir? Müsaderenin infazı için öngörülen zamanaşımı süresi nedir?

Müsadere, işlenen suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılmasıdır. Hukuki niteliği itibariyle bir “güvenlik tedbiri” olarak kabul edilir. Müsadereye ilişkin verilen mahkeme kararlarında kazanılmış hak durumu söz konusu olmaz. Mahkeme her zaman müsadere konusunda karar verebilir. Müsadere sadece kasti suçlarda mümkündür. Müsadere hükümlerini uygulamak için suç işlenmesi zorunlu olsa bile, mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmesi zorunlu değildir. Yargılanan kişiler hakkında beraat kararı verilse bile, suç ile ilgili para veya eşya müsadere edilebilir. Hatta kamu davasının açılmaması veya kamu davasının ortadan kaldırılması hallerinde bile müsadereye ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez.

Mahkemelerin müsadere kararlarının infazı için hükmün kesinleşmesinden itibaren 20 YIL olan ayrı bir infaz zamanaşımı süresi mevcuttur.

İyiniyetli üçüncü kişilere ait eşya, suçta kullanılsa bile müsadere edilemez.

Müsadere Usulü
Müsadereye karar verme yetkisi MAHKEMEYE aittir. Mahkeme asıl ceza davasıyla birlikte, bu konuda da karar verir. Asıl ceza davasıyla birlikte karar verilmeyen hallerde ise, ayrıca müsadere davası açılır. Müsadere konusunda karar verilmesi için talepte bulunma yetkisi Cumhuriyet Savcısı veya katılana aittir.

Bu konuda yetkili mahkeme, esas davayı görmekle yetkili mahkemedir. Esas dava bulunmayan hallerde de, talep esas davaya bakmaya yetkili olan mahkemeye aittir.

Duruşma yapılarak verilen müsadereye ilişkin kararlara karşı, ilgililer istinaf kanun yoluna gidebilirler. Suç konusu olmamakla birlikte müsadereye tabi olan eşyanın müsaderesine sulh ceza hakimince duruşmasız olarak karar verilir. Bu karar karşı ise, ilgililer itiraz yoluna başvurabilirler.

Kısmen müsadere edilebilecek eşyanın tamamı müsadere edilmeyecektir. Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklıysa, sadece bu kısmının müsaderesine karar verilir.

TCK, m. 54’te “müsadere edilir” ibaresi, koşulları gerçekleştiğinde müsadereye hükmetmenin zorunlu olduğu anlamına gelir. Buna karşılık m. 54/3 suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyeceği düzenlenmiştir. Orantılılık ilkesi, böylece müsaderenin bir unsuru olarak belirlenmiştir.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.