Muris Muvazaası İle Tenkis Davası Birlikte Açılabilir Mi ?

Muvazaa nedeniyle tapu iptali davaları, genellikle mirasçı veya alacaklılar tarafından açılıyor. Muris muvazaası davalarında tenkis talebinde de bulunulabiliyor. Peki, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tenkis davası nasıl açılır?

Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tenkis!

Muvazaa nedeniyle tapu iptali davaları, genellikle mirasçı veya alacaklılar tarafından açılıyor. Mirasbırakan kişiler, bazı mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile devrederek aslen hak sahibi olan diğer mirasçıları da haksız şekilde mirastan mahrum bırakabiliyor.

Bu durumun öğrenilmesi halinde, diğer mirasçılar tarafından muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tenkis davası açılabiliyor.

TMK MADDE 510

Açılacak olan davada, muvazaalı olarak yapılmış olan taşınmazın devir işleminin iptali ve davacının miras payı oranında kendi adına tescili talep ediliyor.

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Muris muvazaası davalarında tenkis talebinde de bulunulabiliyor. Tenkis davalarında HMK m. 11/I,a hükmüne göre ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Ancak muris muvazaası sebebiyle açılacak davada ayrıca tenkis de kademeli olarak talep edilmiş olsa bile muris muvazaası davaları daha kapsamlı davalar olması nedeniyle yetkili mahkeme HMK m. 12/I’e göre belirlenecektir. Yani yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Muris muvazaası davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Miras bırakan ölmeden önce hem muris muvazaası davası hem de taraf muvazaası davası açılamaz. Muris muvazaası davasında zamanaşımı ve hak düşürücü süre yoktur. Muvazaayı öğrenen taraf hiçbir süre ile kısıtlı olmaksızın dava açabilir.

Bu konularda hak kaybına uğramamak ve daha sağlıklı bilgi almak için bir hukukçudan yardım alınız.

Bu konu hakkunda benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.