Mardin Boşanma Avukatı

Mardin boşanma avukatı. Evlilik çiftler için büyük anlama sahip olmakla beraber bitmesi yıkıcı durumlara sebep olmaktadır. Boşanmanın yaşattığı ruhsal ve psikolojik etkilerin yanında maddi anlamda da değişikliğe sebep olacak durumlar mevcuttur. Nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi maddi bakımdan etkili sonuçlar doğuran bir davadır.

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu İkinci Bölüm md.161-md.166 arasında düzenlenmiştir. Boşanma davası özel boşanma sebeplerine veya genel boşanma sebeplerine dayanarak açılabilir. Bu şekilde açılmış boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Bunun haricinde iki tarafın anlaşarak boşanmaya karar verdiği davalara ise anlaşmalı boşanma davası denir.
Boşanma sürecinde avukat önemli bir rol oynamaktadır. Tarafın sahip olduğu hakları açıklamasıyla, menfaati için gerekli işlemleri yerine getirmesiyle ve bu konudaki deneyimiyle uzmanlığa sahip bir avukat ile boşanma sürecinin istenilen bir neticeyle sonuçlanma ihtimali yüksektir.

Mardin Boşanma Avukatı

Boşanma davaları; nafaka, velayet ve tazminat gibi sonuçlar meydana getiren aile hukukuna dair davalardan bir tanesidir. Boşanma davaları iki şekilde olur: Tarafların anlaşarak karar verdiği anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma. Mardin boşanma avukatı da aile hukukuna ilişkin davalardan bir tanesi olan boşanma davasında avukatlık hizmeti vermektedir.

İlk olarak belirtmek gerekir ki; Mardin boşanma avukatı, sadece Mardin’daki boşanma davalarına bakabilir, başka illerdeki boşanma davalarına bakamaz gibi bir kaide mevzubahis değildir. Yani Mardin’daki bir boşanma avukatı çok normal bir şekilde Mardin ya da Mardin’deki bir boşanma davasına da bakabilecektir. Mardin boşanma avukatlarının bu kadar tercih edilmesindeki sebep ise nüfusun fazla olması ile orantılı olarak Mardin gibi büyük bir şehirde avukatların karşısına daha fazla boşanma davası ve bununla bağlantılı olarak değişik türde olaylar daha fazla denk gelmektedir.

Bu bakımdan boşanma davalarında Mardin boşanma avukatları meslektaşlarına göre daha fazla tecrübeli ve bilgi sahibi olup özellikle boşanma davasının verdiği duygusal değişimler sebebiyle yanlış kararlar verebilecek tarafların bu süreci en başından daha doğru bir şekilde yönetebilmeleri için ilk olarak Mardin boşanma avukatlarından hukuki destek görmelerinde yarar vardır.

Tabi ki ayrıca üstünde durmak gerekir ki Mardin’daki boşanma avukatlarının hepsi iyi diye bir şey yoktur. Bu yüzden boşanma davası açmaya karar verdiğinizde Mardin boşanma avukatına dair aramalar yaparken daha titiz ve özverili davranmalı ve işini, davasını iyi takip eden, deneyimli, tecrübeli avukatlarla çalışmanızı evleviyetle öneririz.

gaziantep ceza avukatı
Mardin Boşanma Avukatı 1

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanmak isteyen eşler; aralarındaki mal paylaşımı, çocuklarının velayeti ve diğer hususlarda eğer birlikte karar verip ortak noktada buluşmuşlarsa boşanma avukatı aracılığıyla hazırlanması gereken anlaşmalı boşanma protokolü ile tarafların anlaşmalı boşanması gerçekleşecektir. Bu bakımdan boşanma avukatı tarafından hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü çok önemlidir.

Zira anlaşmalı boşanma davası sonucunda eşler anlaşmalı boşanma protokolündeki belirtilenlere göre boşanacaklardır ve aslında boşanma kararı ile boşanma protokolü tarafların benzetmek gerekirse ilam gibi olacaktır. Bu sebeplerle anlaşmalı boşanma protokolü alanında uzman bir boşanma avukatınca tüm hususlar kararlaştırılmış, eksiksiz ve sonradan hak kaybına uğratmayacak şekilde hazırlanması oldukça mühim bir husustur.

Mardin boşanma avukatı, anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin boşanma protokolünün hazırlanması, bu protokolün mahkemeye sunulması ve boşanma kararının kesinleştirilmesi sürecinde avukatlık hizmeti verecektir. Bununla birlikte boşanma sürecinde eşlere hukuki danışmanlık hizmeti de sağlayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmaya karar vermesine rağmen boşanmanın ferileri (mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat vs.) konularında birlik olamayıp ortak bir paydada anlaşamaması durumunda veya eşlerden birinin boşanmak istemesine rağmen diğer eşin boşanmak istememesi durumunda açılan ve eşlerin taleplerinin değerlendirilerek aile mahkemesi tarafından karara bağlandığı boşanma davası çeşididir. Belirtmek gerekir ki bu davalarda eşlerin istekleri boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda olacaktır.

Mardin Hukuk Bürosu tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,

• Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

• Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

• Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

• Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

• Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

• Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

• Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

• Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

• Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Boşanma Davasında Hukuka Uygun Deliller

Boşanma davasında avukatın en önemli görevi hukuka uygun delilleri dava dosyasına sunmak ve hukuka aykırı delillere karşı itirazda bulunarak yargılamaya dahil olmaktır. Deliller, takdir yetkisi oldukça geniş olan aile mahkemesi hakiminin dava hakkında kanaatinin oluşması için en önemli araçlardır. Hukuka uygun olmayan deliller sunulması halinde hâkimin uygunsuz deliller nezdinde hüküm vermesi hukuken mümkün değildir.

Mahkeme kararlarının hüküm ve gerekçe kısmında kararın hangi gerekçelere, delillere göre alındığı belirtilmelidir. Bu sebeple hukuka uygun olmayan deliller mesnet alınarak hüküm kurulması hukuken mümkün olmayıp, bu şekilde alınan kararlar üst mahkemeler olan Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay tarafından bozulmaktadır.

Bazı hallerde hukuka aykırı delillere karşı başkaca işlemler de yapılması gerekir. Örneğin yalan şahitlik yapan bir tanık aleyhinde suç duyurusunda bulunmak ve bu suç duyurusunun takibini gerçekleştirmek önemlidir. Bu çerçevede avukatın rolü büyüktür. WhatsApp yazışmalarının mahkemede delil olup olmayacağı, geçmiş WhatsApp konuşmalarının dava dosyasına delil olarak sunulması, sosyal medya paylaşımlarının delil vasfı, izinsiz ses kaydı ve yazışmaların delil olması, Telegram mesajlarının delil olması gibi değerlendirmeler boşanma davalarında tecrübeli bir avukat tarafından yapılabilir.

Mardin’de Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

Mardin Barosu’na bağlı tüm avukatların iletişim bilgileri Mardin Baro Levhası’ndadır. Mardin’de boşanma avukatları iletişim bilgileri Mardin’de Baro Levhası’ndan bulunabilir. Ancak burada hangi hukuk bürosunun, hangi alanda aktif faaliyet gösterdiğini anlamak güçtür. Tanıdıklar vasıtasıyla veya internetten araştırarak birkaç avukat ile toplantı düzenleyerek birebir görüşmek ve bilgi almak en sağlıklı iletişim olacaktır. Böylelikle müvekkil kendine en uygun vekil ile çalışma imkanını yakalar.

En iyi boşanma avukatı müvekkiliyle en iyi empati kurabilen, boşanma hukukunu anlayan, müvekkilinin veya diğer tarafın özel hayatına karışmayan, müvekkilinin verdiği bilgileri sır olarak saklayan, iyi bir strateji oluşturabilen, dürüst, sürekli ve açık iletişim kurabilen avukattır.

Boşanma Avukatı Mardin il sınırları içerisinde aramanız durumunda Baro Levhası’ndan ulaşabilirsiniz. En iyi boşanma avukatı Mardin il sınırları içerisinde bulunan avukatların websiteleri aracılığıyla bulunabilir. Mardin’de en iyi avukatlar genellikle gelişen teknolojiyi ve güncellemeleri takip eder, bilgi içerikli makaleler yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalışır.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

✅ Mardin idare hukuku✅ Mardin tam yargı davası
✅ Mardin idari avukat✅ Mardin idare iptal davası
✅ Mardin idare avukat✅ Mardin idare mahkemesi
✅ Mardin idareye karşı dava✅ Mardin idari yargı

Mardin Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri
(Santral)
(0482) 212 24 02  –  (0482) 212 36 01
(0482) 212 78 30 – (0482) 212 17 98 – (0482) 212 78 31 –
Fax: (0482) 212 10 27

Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri


1 İdari İşler Müdürlüğü(Dahili-302)
2 Başsavcılık Özel Kalem(Dahili-102)
3 Yazı İşleri Müdürlüğü(Dahili-105)
4 Bakanlık Muhabere Bürosu(Dahili-130)
5 Bilgi İşlem Müdürlüğü(Dahili-444)
6 Basın Bürosu(Dahili-130)
7 Çocuk Bürosu (Dahili-206)
8 Emanet Bürosu(Dahili-223)
9 Hazırlık Bürosu(Dahili-206)
10 İlamat ve İnfaz Bürosu(Dahili-307)
11 Kaçakçılık Bürosu(Dahili-222)
12 Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu(Dahili-228)
13 Toplum ve Kamu Görevlisi Suçları Soruşturma Bürosu(Dahili-206)
14 Muhabere Bürosu(Dahili-207)
15 Müracaat Bürosu(Dahili-209)
16 Adli Sicil Bürosu(Dahili-161)
17 Talimat Bürosu(Dahili-223)
18 Daimi Arama Bürosu (Dahili-227)
19 Yakalama Bürosu(Dahili-307)
20 Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu(Dahili-228)
21 Uzlaştırma Bürosu (Dahili-209)
22 Kamu Davasının Açılmasını Ertelenmesi Bürosu(Dahili-319)
23 Aile İçi Şiddet Suçları Bürosu(Dahili-222)
24 Ön Büro(Dahili-225)
25 HSYK Soruşturma Bürosu(Dahili-130)
26 Seri Muhakeme Usulü Sorusturma Bürosu 
27 Fikri/Sınai Haklar Bürosu 
28 İdari Yaptırım Bürosu  
29 Sporda Şiddet Bürosu
Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.