Mardin Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Ne Yapar?

Hukuk açısından bunu şu şekilde açıklamak daha doğru olacaktır. Müvekkili ile avukat arasında anlaşma bağı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma bile olsa yazılı beyanlarda müvekkil tüm bildiklerini eksiksiz bir şekilde detaylarına kadar paylaşmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukatın olmaması ileride daha büyük sorunların çıkmasına sebep olur. Davaların süreç olarak zorlu ve uzun olması neticesinde eksik bilgide mahkeme süreci uzar. Bu nedenle sorunun tam olarak çözülmesi ve mahkeme kararı ile netleşmesi dahilinde avukatın görevi sona erer.

Mardin’de Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Bu boşanma türünde tarafların birbiri ile ortak bir hedefte buluşması şarttır. Bu durumda ancak anlaşmalı boşanma davası için girişimler gerçekleştirilebilir.
Sürecin kısa olmasının en temel nedeni mahkemenin araştırmak ve karar vermek gibi işlevlerine fayda sağlamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede boşanma olarak bilinir ve bu davalar aynı günde bile sonuçlanabilir.

Mardin’de Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var Mı?

Bu konuda durumu şu şekilde açıklamak daha doğru olacaktır. Çekişmeli boşanma davaları gibi uzun sürmeyen bu davalarda daha az hukuki terim ve prosedürler işlemektedir.Mardin Çekişmeli boşanma davalarında hatırlarsanız eğer önceki yazılarımızda şunlardan bahsetmiştik. İlk olarak avukat sizin için tüm hukuki süreçleri takip ederek kanunen savunma hakkınızı sunar.

Bu nedenle avukata ihtiyaç duyarsınız. Çünkü anlaşma boşanma bile olsa eşler arasında eski defterler açılıp, düğünde takılan takılardan, alınan ev gereçlerinden veya kullanılan telefonlara kadar bir çok konuda anlaşmazlık veya kararsızlık olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka bir avukat yardımı alarak boşanma maddelerini netleştirmek gerekir. Avukat eşliğinde doldurulan form iki taraf içinde belirleyici ve uysal ortamda hazırlanmaktadır. Bu durumda avukat masrafı için ödeme yapmamak için eşler anlaşmalı boşanma davası açmak isterler.

Ama aslında bu doğru bir davranış değildir. Çünkü eğer velayet durumu söz konusu ise daha sonradan sorunlar çıkabilmekte ve hak kaybına uğranabilmektedir. Mardin Anlaşma sağladığınız bir boşanma davasında dava açarken avukat talebi size kalmış bir durumdur.

YABANCILARIN TuRKiYE’DE BOsANMA DAVASI AcMASI
Mardin Anlaşmalı Boşanma Avukatı 1

Mardin’de Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası avukatsız nasıl açılır sorusuna cevap arıyorsanız doğru makalemizi okuyorsunuz demektir. Anlaşmalı boşanma davasını konu alan bir dilekçe ile aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davası avukatsız açılmaktadır.

Daha sonra mahkeme tarafından düzenlenecek tebligat ile birlikte duruşma günü size ve karşı tarafa bildirilmektedir. Gönderilen tebligatta duruşma günü yazar ve eğer duruşmaya gitmezseniz davanız düşürülür. Davalı taraf duruşmaya gelmediği taktirde yokluğunda duruşmaya devam edilir.

Mardin’de Anlaşmalı Boşanma Davası Süreç Nasıl İşler?

Taraflar boşanma avukatları vasıtasıyla velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda anlaşma sağladıklarını ‘Anlaşmalı Boşanma Protokolü‘ ile yazılı olarak kayda geçirirler. Eşlerden biri boşanma davasını açabilir, burada her iki eş de boşanma hususunda ortak bir karara vardıkları için davayı kimin açtığının önemi olmayacaktır. Duruşma günü verilir, duruşma günüde taraflar ve vekilleri hazır bulunur. Burada boşanma avukatından hizmet alsa dahi tarafların asil olarak davaya katılma şartı vardır. Boşanma protokolü hakim tarafından hukuki olarak incelenir.

Boşanma protokolünde muhakkak bulunması gereken şartları taşıyor ve hukuka esas ve usul yönünden uyuyor ise hakim tarafların boşanmasına karar verir. Boşanma protokolünde eksiklerin olması halinde protokolün tekrar düzenlenmesi için gün verilir. Duruşmadan çıktıktan sonra çiftler henüz boşanmamıştır.

Duruşmada boşanma kararı verilmesine rağmen henüz gerekçeli karar yazılmamıştır. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra tarafların talebi üzerine tebliğe çıkarılır. Tarafların tebliği alması ile istinaf etme süreleri başlar. Taraflar istinaf süresi içerisinde karara itiraz etmez ise karar kesinleşmiş olur. Taraflar dilerlerse boşanma avukatları vasıtasıyla istinaftan feragat dilekçesi vererek istinaf süresinin dolmasını beklemeyebilirler.

Anlaşmalı boşanma davaları tel celsede boşanma olarak bilinse de bu davaların tek celsede bitebilmesi için usul ve esas yönünden eksiksiz bir davanın açılması gerekir. Bu sebeple boşanma avukatından yardım alarak dava açılması; davanızın hem kısa sürede hem de minimum masraf ile bitmesini sağlayacaktır.

Boşanma davanızı açarken yapılan bir hata, davanın reddedilmesine bu sebeple de tekrar dava açabilmek için masraf yapmanıza sebep olacaktır. Mardin’ de açılan boşanma davaları mahkemelerin yoğun olması sebebiyle, konuma bağlı olarak da 1 aya yakın sürebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

  • En az 1 yıl evli olmalısınız.1 yılını doldurmamış evliliklerde her konuda uzlaşmış olsa dahi anlaşmalı boşanma mümkün değildir.
  • İki taraf da boşanmayı kabul etmelidir.
  • Eşinizle boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmanız, bu doğrultuda bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlamanız ve yine bu doğrultudaki iradelerinizi hakim huzurunda bizzat beyan etmeniz ile mümkündür.
  • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Hakkında Detaylı Metnimize Buradan ulaşabilirsiniz

Taraflar Duruşmaya Katılmak Zorunda Mı?

Medeni Kanun tarafından hükmedilen bir başka anlaşmalı boşanma şartıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin (her iki tarafın avukatı olsa dahi) bizzat katılması zorunludur. Hakim anlaşmalı boşanmak isteyen tarafları bizzat dinleyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Durumunda Hangi Yollar İzlenilmelidir?

  1. Anlaşmalı boşanmaya karar veren taraflar, kendileri veya avukatları vasıtası ile bir boşanma sözleşmesi hazırlamalıdır.
  2. Hazırlanacak olan boşanma sözleşmesi çok önemlidir.
  3. Hukuki açıdan bağlayıcı olmalıdır. Bu sözleşmeyi taraflar birlikte imzalar ve taraflardan birisi dava dilekçesine ekleyerek boşanma davasını açar. Diğer tarafta davacı olarak gösterilir.
  4. Anlaşmalı boşanma davasında şayet taraflar duruşmaya gelir ve iki tarafta boşanmayı kabul ederlerse dava tek celsede sonuçlanır.
  5. Bu karardan sonra gerekçeli karar yazılır. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kaydına işlenir.

Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

✅ Mardin idare hukuku✅ Mardin tam yargı davası
✅ Mardin idari avukat✅ Mardin idare iptal davası
✅ Mardin idare avukat✅ Mardin idare mahkemesi
✅ Mardin idareye karşı dava✅ Mardin idari yargı

Mardin Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri
(Santral)
(0482) 212 24 02  –  (0482) 212 36 01
(0482) 212 78 30 – (0482) 212 17 98 – (0482) 212 78 31 –
Fax: (0482) 212 10 27

1 İdari İşler Müdürlüğü(Dahili-302)
2 Başsavcılık Özel Kalem(Dahili-102)
3 Yazı İşleri Müdürlüğü(Dahili-105)
4 Bakanlık Muhabere Bürosu(Dahili-130)
5 Bilgi İşlem Müdürlüğü(Dahili-444)
6 Basın Bürosu(Dahili-130)
7 Çocuk Bürosu (Dahili-206)
8 Emanet Bürosu(Dahili-223)
9 Hazırlık Bürosu(Dahili-206)
10 İlamat ve İnfaz Bürosu(Dahili-307)
11 Kaçakçılık Bürosu(Dahili-222)
12 Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu(Dahili-228)
13 Toplum ve Kamu Görevlisi Suçları Soruşturma Bürosu(Dahili-206)
14 Muhabere Bürosu(Dahili-207)
15 Müracaat Bürosu(Dahili-209)
16 Adli Sicil Bürosu(Dahili-161)
17 Talimat Bürosu(Dahili-223)
18 Daimi Arama Bürosu (Dahili-227)
19 Yakalama Bürosu(Dahili-307)
20 Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu(Dahili-228)
21 Uzlaştırma Bürosu (Dahili-209)
22 Kamu Davasının Açılmasını Ertelenmesi Bürosu(Dahili-319)
23 Aile İçi Şiddet Suçları Bürosu(Dahili-222)
24 Ön Büro(Dahili-225)
25 HSYK Soruşturma Bürosu(Dahili-130)
26 Seri Muhakeme Usulü Sorusturma Bürosu 
27 Fikri/Sınai Haklar Bürosu 
28 İdari Yaptırım Bürosu  
29 Sporda Şiddet Bürosu
Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.