Kiraladığı Aracı, Kira Sözleşmesinin Bitiminde İade Etmemek Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturur

Yargıtay
15.Ceza Dairesi

Esas : 2018/5321
Karar : 2020/3491
Karar Tarihi : 09/03/2020

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : TCK.nın 155/1, 62/1, 52/2, 51. maddeleri gereğince mahkumiyet

Güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dairemizin bozma ilamı doğrultusunda dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği, ancak; uzlaştırmanın sağlanamadığı belirlenerek yapılan incelemede;

Sanığın katılan tarafından ibraz edilen araç kiralama sözleşmesine göre … plakalı D. L. marka aracı 05/02/2008 tarihinden itibaren bir yıllığına kiraladığı halde kira sözleşmesinin bitiminde kira sözleşmesi süresini uzatmayıp aracı da iade etmemek sureti ile güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edilen olayda; her ne kadar sanık suç kastı ile hareket etmediğini savunmuşsa da; katılanın istikrarlı beyanları, tanıkların anlatımları, 05/02/2008 tarihli araç kiralama sözleşmesi, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nün cevabi yazısı, uzlaştırmanın sağlanamadığına dair rapor ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın üzerine atılı güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin suçun unsurlarının oluşmadığı, sanık hakkında beraat hükmünün verilmesi gerektiği gerekçesine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 09/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.