Ceza Hukuku

Kaçakçılık Suçu Ve Cezası Nedir ?

Rate this post

Yurda girişi çıkışı gümrüğe tabi olan bir eşyanın gümrük işlemlerini yapmadan siz ülkeye sokarsanız ve ya gümrüğe tabi bir eşyayı ülkemizden çıkartırsanız siz kaçakçılık suçunu işlemiş olursunuz.

Gümrük işlemlerinde Devletimiz sizin gümrükten geçecek eşyalarınızdan bazı mali haklar elde eder. Siz gümrüğe tabi eşyanızın gümrük bedelini ödemeden geçmesini sağlarsanız kaçakçılık suçu işlemiş olursunuz ve bundan dolayı kamu zarar görür. Biz bu suça gümrük kaçakçılığı suçu deriz. Gümrükte sizin gümrüğe tabi olan eşyanızın ağırlığına markasına miktarına cinsine bakılır.Gümrük vergileri tespit edilir.

Uygulamada gümrük kaçakçılığı suçunun konusu alkol kaçakçılığı sigara kaçakçılığı akaryakıt kaçakçılığı silah kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığı olabilir. Tarihi eser kaçakçılığı olabilir.

5607 SAYILI bizim kaçakçılıkla Mücadele Kanunumuz mevcuttur. Bu kanunun 3. Maddesine bakacak olursak kaçakçılık suçu düzenlenmiştir. Bu özel bir yasadır.

Silah kaçakçılığından siz değerli dostlarıma bahsetmek istiyorum . Silah kaçakçılığı 6136 sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler hakkında kanunumuzun 12. Maddesinde düzenlenmiştir.

  1. Maddeye göre bir kişi bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Eğer siz bu suçu iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu filleri işlemek için kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

Uyuşturucu kaçakçılığı TCK 188 Maddede düzenlenmişti.uyuşturucu kaçakçılığı suçu işleyenler hakkında TCK 188 MADDE Uygulanır kaçakçılıkla mücadele kanunu uygulanmaz

Siz gümrüğe tabi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmadan ülkeye ithal ederseniz ithal kaçakçılığı suçunu işlemiş olursunuz Bu durumda 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunumuzun 3. Maddesinin 1. Fıkrasından ceza alırsınız.Siz eğer böyle bir suç işlemiş olursanız 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alırsınzı. Ve 10 bin güne kadar adli para cezası alırsınız.

Eğer siz eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından ülkeye sokarsanız verilecek ceza 1/3 den yarısına kadar artırılı. (5607 sayılı kanun 3/1)Burada ithali yasak olmayan eşyayı gümrüğe tabi tutmadan ülkeye soktuğunuz için ithalat kaçakçılığı suçunu işlemiş olursunuz

Siz eğer gümrük vergisini sahte belge kullanarak veya başka aldatan işlemler veya davranışlarla gümrük vergisini kısmen yada tamamen ödemez iseniz aldatıcı işlem ve davranışlarla eşyayı ithal suçunu işlemiş olursunuz.

İhracat kaçakçılığı suçunda ise siz ihracı yasak olan bir eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarttığınız için ihracat kaçakçılığı suçu işlemiş olursunuz.

Siz kaçakçılık suçuna teşebbüs etmiş iseniz sanki suç tamamlanmış gibi ceza alırsınız.

Eğer örgüt faaliyeti çerçevesinde bu suçu işlerseniz yani 3 yada daha fazla kişi bu suçu işlerseniz teşekkül halinde kaçakçılık suçunu işlemiş olursuz ve size verilecek ceza 2 kat artar.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde değil de 3 yada daha fazla kişi bu suçu işlerseniz cezanız ½ artar.

Kaçakçılık suçunda suç konusu eşyanın değeri fahiş ise cezanız yarsından 1 katına artar.

Kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Siz eğer resmi makamlar haber almadan bu suçun faillerini yetkili mercilere haber verirseniz ve faillerin yakalanmasını sağlarsanız hiç ceza almazsınız. Eğer resmi makamlar haber aldıktan sonra fiilin ortaya çıkmasına yardımcı olursanız cezanız 2/3 oranında indirilir.

Siz kaçakçılık suçunu işlediyseniz etkin pişmanlık göstererek soruşturma evresi bitene kadar eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katını Devletimize öderseniz cezanız yarı oranında iner.

Kaçakçılık suçlarında hagb kararı verilebilir. Kaçakçılık suçları Adli para cezasına çevrilebilir. Ertelemede verilebilir.

Bu suçlar resen soruşturulan suçlardandır. Siz böyle bir suçun işlendiğini suçun işlendiği. Tarihten itibaren 8 sene içinde savcılığa bildirmelisiniz. Bu süre geçtikten sonra savcılık soruşturma yapmaz.Bu suçlara Asliye ceza Mahkemeleri bakar Bu suçların konusunu teşkil eden eşya müsadere edilebilir. Yani mülkiyeti Devlete aktarılabilir.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button