İcra Dosyasında Takipsizlik Ne Demek

İcra Takibi

İcra ve İflas Kanunu’nda icra takibinin yapılmamış sayılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna göre icra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış olsa da dosyalar yok olmaz, alacaklı tarafça yeniden canlandırılmak üzere arşive kaldırılır. İcra takiplerinde özel durum ve şartlar hariç olmak üzere genel zamanaşımı 10 yıl olup bu süre her dosyanın kendi özelliğine göre ayrıca hesaplanır.

İcra müdürlükleri hemen hemen her ilde yoğun olduğundan ve çok fazla dosya olduğundan takipsiz kalan dosyaları arşive göndermektedir. İşlemden kaldırılarak kapanan dosyalar icra müdürlüğünün verdiği kararla arşive kaldırılmaktadır. Kapanan icra dosyaları uygun koşullar gerçekleşmiş ise hem ilamsız takiplerde hem de ilamlı takiplerde tekrar açılabilmektedir.

Dosyanın yenilenmesi için icra takibinin bulunduğu icra müdürlüğüne hitaben yazılacak olan dilekçede hem dosyanın arşivden çıkartılması hem de yenilenmesi talepleri yer almalıdır. İlamlı olarak açılan icra takiplerinde dosyanın yenilenmesi için tekrardan peşin harç ve başvurma harcı alınmamaktadır. İlamsız icra takiplerinde ise dosyanın yenilenmesi için tekrardan peşin harç ve başvurma harcı alınmaktadır. Normalde icra takibi masrafları borçlu yana aittir.

Ancak yasal süresinde haciz istemeyen, işlem yapmayan ve dosyanın düşmesine sebebiyet veren alacaklı yan olduğu için bu masraflar da alacaklıya ait olup borçluya ait değildir.

Kapanan icra dosyası tekrar açılır mı?

İcra Dairesinin Müdürlüğü’ne yapılan yenileme talebi başvurusu sonucu takibin açık kaldığı süre boyunca eğer herhangi bir haciz istenmemiş ise dosya borçlusuna yenileme emri tebliğ edilecektir. Bu tebliğ borçluya itiraz hakkı vermeyecektir ve daha önceden kesinleşen takip kaldığı yerden devam edecektir. Takipsizlik sonucu düşen icra dosyasında düşmeden önce haciz talep edilmiş ise borçluya yenileme emrinin tebliği gerekmemekte olup takip kaldığı yerden devam edecektir.

İcra Dosyası Her Yıl Yenilenmezse Ne Olur?

Devam eden bir icra dosyasının üzerinden 1 yıl herhangi bir eylem yapılmaz ise icra takibi kendiliğinden düşecektir. Borçlular ve alacaklılar bazı durumlarda icra takibinin sürecini uzatma talebinde bulunabilirler. 1 yıl geçtikten sonra icra müdürlüğüne arşive kaldırılan icra dosyalarının yenilenmesi mümkündür.

İcralık Oldum Ödemezsem Ne Olur?

İcranın takibi kesinleştikten sonra borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklı kişi borçlunun mal varlıklarının üzerine tedbir koydurabilir, mal varlıklarının haciz edilmesine yönelik talepte bulunabilir ve borçlunun taşınmaz mallarının satılmasını isteyebilir.

TuRKiYE’DE iDARi GoZETiM ALTINDA TUTULAN KisiLERiN HAKLARI 1

İcra Tahsil Harcı Ödenmezse Ne Olur?

İcra tahsil harcı borçluya aittir. Tahsil harcı ödenmediği takdirde icra dosyasının kapanmaması gibi mal varlıklarının üzerindeki hacizler de kaldırılamaz.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Ve Düştüğünü Nasıl Öğrenebiliriz?

İcra dosyasının kapanabilmesi için icraya sebep olan borcun ödenmesi ya da bu yönde verilen sözlerin yerine getirilmiş olması gerekir. Temelde borcun ödenmesine yönelik detayların belirlenmesinin hemen ardından borçluların icra dairesine giderek borcunu ödemesi ile dosyaların kapanması işlemi gerçekleşecektir.

İcra Takibinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İcra takibinde zamanaşımı süresi toplamda 20 yıl olarak belirlenmiştir. Lakin bu sürede kanunlar kapsamında borçlar 10 senede zaman aşımına uğrar. Fakat vekiller ile icra takiplerinde yenileme süresi 10 sene daha uzatılarak 20 seneye ulaşacaktır.

İcra Davası Ne Zaman Düşer?

İcra davasının zaman aşımına uğraması yaklaşık olarak 10 yıl sürmektedir. Bunun yanında mazeretin belirtilmesi durumunda 10 yılı aşan zaman aşımı süreleri de olabilmektedir. Ayrıca banka avukatları tarafından dosyanın yenilenmesi durumunda zaman aşımı süreci 10 yılı geçebilmektedir. İcra davası ne zaman düşer, sorusunun yanıtı bu şekilde verilebilmektedir.

İcra ve Haciz Davalarında Davanın Düşmesi

İcra davalarında düşme süresi, yoktur. Yani alacaklı kişinin maaşına borcun esası süreye takılmadığı sürece haciz gelebilir. Yani kararın verilmesinin ardından hacze memur gelmesi şeklinde bir haciz söz konusu değilse, kişinin maaşından kesintiler şeklinde haciz sebebi borç tahsil edilebilmektedir. Taşınır ve taşınmaz mallara konan satılamaz şerhi de aynı şekilde, herhangi bir zaman aşımına tabi değildir. Şerhin kaldırılması için sadece borcun tahsil edilmesi ya da haciz ile borca karşılık mal tahsili yapılması gerekmektedir.

Herhangi bir zaman aşımı olmamasına rağmen, alacaklıya binaen taşınır ve taşınmazın satışa çıkarılması konusunda zaman sınırlaması bulunmaktadır. Araca konan satılamaz şerhi, 6 aylık süreye bağlıdır. Bu süre sınırı, sadece değeri yüksek araçlara konmaktadır. 4-5 bin TL tutarında araçlara şerh kararı çıkarılmasına değmeyeceği için sadece yüksek değerden satılabilecek araçlara, yüksek borç tutarlarında satılamaz şerhi konmaktadır. Ev ve arsa gibi gayrimenkuller için ise satış şerhi süresi 1 yıldır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

4.7/5 - (3)

3 thoughts on “İcra Dosyasında Takipsizlik Ne Demek”

  1. Merhabalar , 2013 yılına ait icra dosyam takipsizlik nedeniyle kapalı olarak görünüyor, taşınmaz üzerinde haciz bulunmakta ancak 2 yıldır işlem görmüyor taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir miyim ne yapmam gerekir tşk ederim.

  2. 2021 mart ayından bu yana ‘takipsizlik’ gerekçesiyle KAPALI durumda görünen ve UYAP Vatandaş Portalı’nda hala aynı durumda görünen dosyama dair bir başka hukuk bürosu çok fahiş zamlarla ödeme talep ediyor.
    2 seneyi aşkın süredir ne arayan ne soran ne de bir tebligat var idi.
    Dosya kapalı gözüküyor. Konu hakkında müsait bir vaktinizde bilgi geçme şansınız olabilir mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.