Hangi Veriler Kişisel Verilerdir

1) Nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi),

2) Adli sicil kaydı,

3) Yerleşim yeri,

4) Eğitim durumu,

5) Mesleği,

6) Banka hesap bilgileri,

7) Telefon numarası,

8) Elektronik posta adresi,

9) Kan grubu,

10) Medeni hali,

11) Parmak izi,

12) DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri,

13) Cinsel ve ahlaki eğilimi,

14) Sağlık bilgileri,

15) Etnik kökeni,

16) Siyasi, felsefi ve dini görüşü,
17) Sendikal bağlantıları

Yukarıda sayılan bilgiler hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi TCK 136 kapsamında “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” başlığı altında suç olarak tanımlanmıştır.

Örnek olarak aşağıdaki yargitay kararinda cinsel amaçlı olarak mağdurun başkaları tarafından taciz edilmesine neden olacak biçimde ,mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle , verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarının oluştuğu kararlaştırılmıştır

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2018/8150 E. , 2019/5172 K.
“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suçlar : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit
Hükümler :

1-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı TCK’nın 136/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet,
2-Cinsel taciz suçundan dolayı TCK’nın 105/1, 43/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet,
3-Tehdit suçundan dolayı TCK’nın 106/1-1, 43/1, 62, 53/1-3, 58. maddeleri gereğince mahkumiyet

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz ve tehdit suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Tehdit suçunun uzlaştırma kapsamına girmeyen cinsel taciz suçu ile birlikte işlendiği kabul edilip, Anayasa Mahkemesinin TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede:

Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etme amacını taşıyan sanık …’in, kendisinin kullandığı adına kayıtlı GSM hattından, 20 yaşındaki mağdur …’e, önce mağdurun cinsel organına yönelen cinsel içerikli, daha sonra da mağdurun başkaları tarafından cinsel amaçlı olarak taciz edilmesine neden olacak biçimde cep telefonu numarasını yayacağına dair tehdit içeren mesajlar göndermesine rağmen mağdurdan olumlu yanıt alamamasının ve onunla istediği iletişimi kuramamasının ardından, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın savunma hakkının kısıtlandığına, eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiğine, psikolojik sorunlarından dolayı tedavi görmesine rağmen bu husus araştırılmadan karar verildiğine ilişkin soyut nitelikli temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 17.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.