İlk Kez Uyuşturucudan Yakalanmak Cezası

İlk Defa Uyuşturucu Yakalattım Dava Açılır mı ?

İlk defa uyuşturucu kullanmak amacıyla bulunduran bir kimse için duruma göre kovuşturma aşamasına geçilip geçilmeyeceğine karar veriliyor.  savcılık makamı tarafından ceza davasının açılmasının ertelenmesi kararıyla 5 yıl içinde sistemde bekletiliyor.  Bu karara karşı itirazı bir ceza avukatı ile yapmakta fayda bulunmaktadır.

İlk Defa Uyuşturucu Yakalattım Sicile İşler mi ?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ceza davasının açılmasının ertelenmesi müessesi kendine has bir sistemde bekletilmektedir. Bu adli sicil kaydı değildir. Ancak devlet istediği durumlarda bu kararlara ulaşabilmektedir. 5 yıllık süre içerisinde tekrar uyuşturucu madde bulundurulması halinde ceza davası açılabilecektir.

İlk Defa Uyuşturucu Yakalattım Memur Olabilir miyim? Asker, Polis vs.

İlk defa uyuşturucu yakalatan bir kimse adli sicil kaydında bu husus görünmeyecekse de güvenlik soruşturmasında karşısına çıkabilecek bir engel olabilir. Olabilir diyorum çünkü araştırma çerçevesinde ancak gerçekleşebilecek bir ihtimaldir.

Uyuşturucu Kullanma Suçu Şartları

Söz konusu suç kasten işlenebilen bir suçtur. Birinin evinde, arabasında kendisinin haberi olmaksızın uyuşturucu bulunması halinde suç oluşmaz. Haberi olmaksızın yiyeceğine uyuşturucu katılması sonucu uyuşturucu kullanmış olması halinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu oluşmaz.

Uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran kişi bunu kendi kişisel kullanımı sebebiyle bulunduruyor olmalıdır. Satış yapması halinde veya başkalarının uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için bulundurması halinde farklı madde kapsamındaki suçları işlemiş olur.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Uyuşturucu Kullanma Cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak 2 ila 5 yıl arası hapis cezasına tabidir. Söz konusu için okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi yerlerin iki yüz metre yakınında işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Uyuşturucu etkisi altındayken başka bir suç işlenmesi halinde örneği kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde kasten adam yaralamanın cezasına da hükmolunur.

Uyuşturucu Kullanma Suçu ve Yargılama Süreci

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçunun işlenmesi durumunda cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında  Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinde belirtilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi  şartları aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.

Cumhuriyet savcısı, bu durumda   şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.Şüpheli kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararıyla birlikte denetimli serbestlik tedbirlerine de hükmedecektir.

Buna göre, şüpheli, kendisi hakkında verilen davanın açılmasının ertelenmesi, denetimli serbestlik ve var ise tedavi altına alınmasına ilişkin kararına karşı, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilecektir.

TCK m.191/8 hükmüne göre; uyuşturucu veya uyanıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan dolayı yapılan yargılamada kovuşturma evresinde, suçun kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilir. (Tabiki HAGB şartları oluşuyorsa verilebilecektir.)

HAGB ŞARTLARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

 • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
 • Yargılamaya konu kasıtlı suçun, sanık hakkında daha önce işlediği başka bir suç nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin denetim süresi içinde işlenmemiş olması,
 • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
 • Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.
 • Sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair bir beyanının olmaması, şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Tüm bu şartların varlığı hâlinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek ve on sekiz yaşından büyük olan sanıklar beş yıl, suça sürüklenen çocuklar ise üç yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacaktır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ardından kişi tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi, bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde  hükmün açıklanması kararı verilecektir. Hagb kararına karşı istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz.HAGB kararına karşı kararın duruşmada öğrenilmesinden veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Görüldüğü üzere diğer tüm ceza hukuku davalarında olduğu gibi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçunda da dava süreci oldukça farklı alanlara sahiptir ve süreç, alanında uzman ve tecrübeli bir ceza avukatı önderliğinde yönetildiği takdirde lehte sonuçlanma olasılığı belirgin oranda artacaktır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

” Ayrıca, TCK’nın 6545 sayılı Kanunun 68. maddesiyle değişik 191/4. maddesi uyarınca kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi halinde hakkında kamu davası açılacaktır. Dosya Kapsamından şüphelinin tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye de rastlanmamıştır.” Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/927 E., 2016/4447 K.

“Mersin’de oturan suç konusu net 5 gram eroini Mersin’den temin ederek yönetimindeki otomobille Adana’ya gelen sanığın, parkta oturduğu sırada. Yanına gelen diğer sanık Mehmet’e sigara paketi içerisindeki eroini gösterip cebine koyması üzerine görevliler tarafından yakalanması; sanığın Adana’ya hasta ziyareti için geldiğini söylemesi; günlük kullanılacak eroin miktarının yaklaşık 60 miligram ve suç konusu eroinin yaklaşık 83 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda bulunması; somut olayda belirlenen zaman dilimine göre bu eroinin kişisel ihtiyaç miktarının çok üzerinde olması karşısında; sanığın eyleminin ” Satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suçtan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken tek olan fiil nitelik yönünden ikiye ayrılarak ”uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanığın beraatine ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ise sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına” karar verilerek hükmün karıştırılması, yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 10/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2010/32243 E., 2014/198 K.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

3.5/5 - (2)

4 thoughts on “İlk Kez Uyuşturucudan Yakalanmak Cezası”

 1. Merhaba yaşım 38 ilk defa uyuşturucu yakalattım bunun harıcında çok şükür hiç bir olayım yok sicilim tertemiz.
  dedıgınız gıbı 5 yıl erteleme dosyası ve bı sene denetım geldı denetım tebliğatıda dün geldı
  İşim geregı şuan sehır dışındayım
  Sorum şu gıtmezsem başıma ne gelır
  Teşekkür ediyorum..

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Koni hakkında detaylı bilgi için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 2. Merhaba ilk defa uyuşturucu madde yakalattım şuna teslere gidip geliyorum son bir testim kaldı ilk 2 si temiz çıktı 3 ün cüde temiz çıkacak. Ondan sonra ne yapmalıyım ne yapmam gerekiyor

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Konu hakkında detaylı bilgi için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.