Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlandığında Kaç Gün İçerisinde Nereye İtiraz Edilir ?

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, hakkında araştırma yapılan kişinin memurluğa atanmaya uygun görülmemesi halinde, ilgiliye yazılı bir bildirim yapılmaktadır.

Yazılı bildirimde, ilgilinin güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı ve bu sonucun gerekçeleri yer alabilmekte veya gerekçesiz olarak sadece sonuç bildirilebilmektedir.

Dava niteliği ve açılış süresi

Kişiler, bu yazılı bildirimin kendisine tebliği tarihinden itibaren idari yargıda dava açma süresi olan altmış günlük süresi başlamaktadır. İdarenin yazılı bildiriminde herhangi bir gerekçe bulunmaması, görünen veya görünmeyen gerekçelerin hukuka aykırı olduğu iddiası ile idare mahkemesine açılacak davada, idarenin işleminin iptali ile hak kazanılan memurluğa atamanın yapılması talep edilmektedir.

Davanın süresi

Dava süresi genel idari davalarla benzer şekilde, davanın görüldüğü mahkemenin yoğunluğu da gözetilerek bir yıl civarında sürebilmekle birlikte, idarenin işleminin açıkça hukuka aykırı olması ve acele durumlarda yürütmeyi durdurma talep edilerek, ulaşılmak istenen sonuca 1-2 ay gibi bir sürede ulaşma imkanı da bulunmaktadır.

Dava sonucu ve uygulama süresi

Mahkeme yürütmeyi durdurma ve/veya iptal kararı vermesi halinde, kişi hakkında tesis edilen işlem hiç meydana gelmemiş olacak ve kişinin memuriyete atanması için idarenin 30 gün içerisinde işlem tesis etmesi gerekecektir.

Sonuç olarak, hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış kişilerin haklarını arayabilmeleri için kendilerine yazılı bildirim yapıldığı tarihten itibaren hızlı bir şekilde hukuki süreci başlatmasında fayda olacaktır.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.