Gaziantep Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

Gaziantep Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “Gaziantep ceza avukatı” veya “Gaziantep ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Gaziantep ceza avukatı;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)
 • Görülen davalara bakar.

Gaziantep avukatları hakkında detaylı bilgiyi ve adresini baronun sitesinden alabilirsiniz.

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı

Gaziantep Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.

 1. Göçmen kaçakçılığı
 2. İntihara yönlendirme
 3. Taksirle öldürme
 4. Kasten yaralama
 5. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 6. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 7. Taksirle yaralama
 8. İnsan üzerinde deney
 9. Organ veya doku ticareti
 10. Eziyet
 11. Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 12. Kısırlaştırma
 13. Cinsel taciz
 14. Tehdit
 15. Şantaj
 16. Cebir
 17. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 18. Konut dokunulmazlığının ihlali
 19. Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 20. Haberleşmenin engellenmesi
 21. Hakaret
 22. Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 23. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 24. Özel hayatın gizliliğini ihlal
 25. Kişisel verilerin kaydedilmesi
 26. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 27. Hırsızlık
 28. Mala zarar verme
 29. Hakkı olmayan yere tecavüz
 30. Güveni kötüye kullanma
 31. Bedelsiz senedi kullanma
 32. Dolandırıcılık
 33. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 34. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 35. Çevrenin kasten kirletilmesi
 36. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 37. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 38. Mühürde sahtecilik
 39. Mühür bozma
 40. Resmi belgede sahtecilik
 41. Özel belgede sahtecilik
 42. Açığa imzanın kötüye kullanılması
 43. Suçu ve suçluyu övme
 44. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 45. Hayasızca hareketler
 46. Müstehcenlik
 47. Fuhuş
 48. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 49. İhaleye fesat karıştırma
 50. Edimin ifasına fesat karıştırma
 51. Bilişim sistemine girme
 52. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 53. Görevi kötüye kullanma
 54. Görevi yaptırmamak için direnme
 55. İftira
 56. Suç üstlenme
 57. Suç uydurma
 58. Yalan tanıklık
 59. Suçu bildirmeme
 60. Cumhurbaşkanına hakaret

Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Gaziantep ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Gaziantep ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.

boşanma avukatı , ceza avukatı gaziantep

 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Gaziantep Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için bir il barosuna kayıtlı olunması Avukatlık Kanunu gereği zorunlu olup, bir avukatın tüm Türkiye genelinde iş almasının önünde ise herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir ceza davasında, davanın profesyonel bir avukat tarafından yürütülmesi son derece önemlidir. Gaziantep ceza avukatı Gaziantep merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir.

Gaziantep ceza avukatının hizmet verdiği yerler;

 1. Araban (Araban Adliyesi)
 2. İslahiye (Gaziantep Adliyesi)
 3. Karkamış (Gaziantep Adliyesi)
 4. Nizip (Gaziantep Adliyesi)
 5. Nurdağı (Gaziantep Adliyesi)
 6. Oğuzeli (Gaziantep Adliyesi)
 7. Şahinbey (Gaziantep Adliyesi)
 8. Şehitkamil (Gaziantep Adliyesi)
 9. Yavuzeli (Gaziantep Adliyesi)

Gaziantep Ceza Avukatı Ücretleri

Gaziantep ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.

Gaziantep Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi;

Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi:

Sanık Müdafiiliği 17.500,00 TL
Müdahil Vekilliği 14.000,00 TL

Asliye Ceza Mahkemesi:

Sanık Müdafiiliği 12.000,00 TL
Müdahil Vekilliği 9.500,00 TL

Çocuk Mahkemesi:

SSÇ Müdafiliği 8.000,00 TL
Müdahil Vekilliği 6.250,00 TL

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.050,00 TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200,00 TL
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.080,00 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200,00 TL

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Gaziantep Avukatları

Ceza davaları profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti alınmasını gerektiren davalar olduğundan, davayı yürütecek ceza avukatının seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Ceza davası neticesinde çıkacak sonucun hayatınızı tamamen etkileyeceği ve dava sürecinde yapılacak hatalı bir işlemin ileride telafisinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünde, uzman bir ceza avukatı ile çalışılması sürecin yönetilmesi açısından önem arz edecektir.

Gaziantep avukatları;

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma
 • Tutukluluğa itiraz
 • Adli kontrole itiraz
 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma
 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme
 • Cezaevi ziyareti
 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi
 • İstinaf ve temyize başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Soruşturma aşamasında şikayet ve ihbarın yapılmasından, kovuşturma aşamasında davanın takip edilmesi ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini Gaziantep avukatları büyük bir özen ve özveri ile sürdürmektedir. Gaziantep avukatları seçilirken avukatın daha önce hangi davalara baktığı ve mesleki deneyimi incelenmelidir.

Gaziantep Ceza Avukatı olarak; Gaziantep ceza avukatı ve Gaziantep ağır ceza avukatı olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuz ile tüm Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.