Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada Mal Kaçırma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesidir. Boşanmada mal paylaşımı, her iki taraf için de yasal haktır. Çünkü, eşler arasında mal varlığı konusunda eşitlik ya da bir çeşit ortaklık vardır. Boşanma ile bu ortaklık mahkeme kararı ile sona erdirilerek, mal paylaşımı yapılır. Boşanmada mal paylaşımı söz konusu olduğunda eşlerden biri kötü niyetli bir şekilde mal kaçırma teşebbüsünde ya da tasarrufunda bulunabilir.

Yani eşlerden biri, ortak malların mal paylaşımına tabi olmaması için üzerine kayıtlı malları bir şekilde elinden çıkarabilir, satabilir ya da saklayabilir. Bu kötü niyetli tasarrufa, boşanmada mal kaçırma adı verilir. Bu durum, önemli bir hukuki problemdir. Boşanma ile ilgili kanuni düzenlemeler, boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için gerekli hususları düzenler. Mal kaçırma gerçekleşmesi durumunda delilleri ile ortaya konulduğunda geri almak ve boşanmada mal paylaşımı mümkün olabilir.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Yapılır?

Boşanma sebepleri ne olursa olsun eşler arasında ortaya çıkan bazı anlaşmazlıkların bir sonucu olarak evlilik birliği sona erebilir. Evlilik gibi doğal bir durum olan boşanma, anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma olarak gerçekleşebilir. Yani çift, boşanmak için anlaşabilir ya da anlaşamadıkları durumda boşanma davası açarak hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyebilir. Ancak boşanma, genel olarak zorlu bir süreçtir.

Bunun en büyük sebebi boşanma davasında mal paylaşımı sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Dava sürecinde boşanmada hangi mallar paylaşılmaz gibi soruların cevapları alınabilir. Peki, paylaşılması gerektiği halde boşanmada eşten mal kaçırma nasıl yapılır? Eşlerden biri ya da her ikisinin boşanmada mal kaçırma eylemleri şunlar olabilir;

 1. Boşanma davası açılmadan önce yani evlilik birlikteliği devam ederken mal kaçırmak için taşınır ya da taşınmaz mallar, başka bir kişiye ya da kişilere bağışlanabilir, satılabilir.
 2. Eşler arası paylaşıma konu olan taşınır veya taşınmaz mallar, boşanma öncesi değerinden çok düşük bedel ile başka birine ya da birilerine devredilebilir.
 3. Boşanma davası öncesi son 1 yıl için karşılıksız kazandırma yapılabilir.
 4. Eşlerden biri sahte vekaletname ile eşinin malvarlığını başkasına devredebilir.
 5. Ailenin yaşadığı ikamet konutunun, başka birine devri için eş adına başka birine imza attırılabilir.

Boşanma davası öncesi yapılabilecek bu mal kaçırma eylemleri, boşanma davası sırasında ya da sonrada da gerçekleştirilebilir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Boşanmada Mal Kaçırma 1

Edinilmiş Mallar

 • Eşlerin evliyken çalışarak emekleri karşılığında edindiği mallardır.
 • Kanunumuzdaki edinilmiş mallar:
 • Eşlerden herhangi birinin ücret karşılığı çalışması sonucu elde edilen kazanımlar
 • Sosyal güvenlik yardımları ve ödemeleri
 • İş gücünün kaybı nedeniyle verilen tazminatlar
 • Kişisel malların gelirleri
 • Edinilmiş mal yerine geçen kazanımlar ve değerler

Kişisel Mallar

 • Eşlerden birinin kişisel kullanımına özgülenmiş olan eşyalar
 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya bir eşin sonradan miras veya karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği kazançlar
 • Manevi tazminatlar
 • Kişisel mallar yerine geçen kazanımlar ve değerler

Boşanmada Mal Kaçırmanın Engellenmesi

Boşanmada mal kaçırmanın engellenebilmesi adına yapılacak birden fazla hukuki imkan vardır. Bunlardan hangisine ne zaman başvurulması gerektiği tamamen somut olayın özelliklerine göre avukat yardımı alınarak belirlenmelidir.

Bu hukuki imkanların önemli noktalarına aşağıda değineceğiz. Genel olarak kısaca bunları şu şekilde sayabiliriz:

 1. Ortak yaşanılan konutun tapu kaydına aile konutu şerhi konularak 3. kişilere devrinin önüne geçilebilir.
 2. Aile konutu şerhi konulmasa bile bu taşınmaz satıldıktan sonra rızası alınmayan eş bu satışın iptali için hukuki süreç başlatabilir.
 3. Muvazaalı (anlaşmalı) işlemlerde hukuki yarar ve hile ispatlanarak devrin iptali sağlanabilir.
 4. Boşanma davası açıldığı zaman aynı anda bir mal tasfiyesi davası açılarak boşanmanın bekletici mesele yapılması ve mallara ihtiyati tedbir konması sağlanabilir. Böylece boşanmada mal kaçırma işlemi yapılamaz.
 5. Boşanma davasından sonra da hızlıca mal rejimi tasfiyesi başlatılarak malların devrinin önüne geçilebilir.
 6. Boşanma davası açılmazdan 1 yıl önceye kadar ki alışılmışın dışında karşılıksız devirlerin iptali sağlanarak geri eşin üzerine yapılması sağlanabilir.
 7. Boşanma davası açılmazdan geriye doğru herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın açıkça mal kaçırma maksadı taşıdığı belli olan devirlerin iptali sağlanarak geri eşin üzerine yapılması sağlanabilir.
Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Boşanmada Mal Kaçırma 2

Evlilik Sözleşmesi ve Mal Kaçırmanın Önlenmesi

Mal kaçırma gibi sorunlar yaşanmak istenmiyorsa eşlerin evlilik sözleşmesi yaparak mal paylaşım usulünü başka şekilde seçmeleri mümkündür.

Tabi bu halde dahi mal kaçırılması söz konusu olabilir. Burada da somut olayın özelliklerine göre bazı hukuki imkanlar doğar. Bununla ilgili önemli ayrıntıları “evlilik sözleşmesi” başlıklı yazımızda inceledik. Ancak şunu söyleyebiliriz ki evlilik sözleşmeleri çoğu zaman mal kaçırmanın önlenmesi bakımından yarayışlı olur.

Eşten Mal Kaçırma Davasında Zamanaşımı

Aile konutu şerhi koydurmak bakımından herhangi bir süre sınırı bulunmaz. İstenildiği zaman konulabilir. Aile konutu şerhi konulmadığı zamanlarda eşin rızası olmaksızın satış yapılması halinde ve diğer hallerde açılacak olan tapu iptal tescil davası için de herhangi bir hak düşürücü süre bulunmaz. Bu da her zaman açılabilir çünkü ayni hakka dayalı bir davadır.

Boşanma davası süresince herhangi bir zamanda mal paylaşımı davası açılarak ihtiyati tedbir talep edilebilir. Bunun için de bir süre gerekmez. Çok acil olan durumlarda önce ihtiyati tedbir kararı aldırılarak sonra dava açılabilir. Bu durumda 15 gün içerisinde dava açılmalıdır aksi halde ihtiyati tedbir kararı kalkar ve malların devri sağlanabilir. Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açabilmek için 10 yıllık hak düşürücü süre söz konusudur.

ÖNEMLİ!: Burada genel olarak süre sınırı olmadığından veya geniş süre aralıklarından bahsettik. Ancak bahsettiğimiz konu oldukça hızlı ve hukuki zeminde sağlam adımlarla izlenmesi gereken bir meseledir. Süre olarak rahat davranılması halinde telafisi çok zor zararlar doğabilir. Bu nedenle hızlı bir şekilde hukuki yardım alınmalıdır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.