Başkasının Msn Şifrelerini Kırarak Arkadaşlarından Kontör Toplayıp Satmak

Özet : Tüm dosya kapsamına göre sanıkların Suruç ilçesindeki internet kafelerden mağdurların MSN ve eposta adreslerini şifrelerini kırarak ele geçirdikleri, bu hesaplardaki adres listesinde kayıtlı bulunan diğer şahıslardan mağdurların kimlikleri kullanarak kontör talep ettikleri, elde edilen bu kontörleri ilçede pazarladıkları, bu şekildeki eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f ve 220 maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi hali kapsamında kalıp kalmadığı, bu haliyle sanıkların eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı yönündeki değerlendirmenin ve delilleri tartışıp suç niteliğini belirleme görevinin üst dereceli mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu.

T.C.
Yargıtay
15.Ceza Dairesi

Esas No : 2014/22533
Karar No : 2014/22207
Karar Tarihi : 25.12.2014

Bilişim sistemlerini engelleme, bozma ve verileri yok etme suretiyle menfaat temini ve dolandırıcılık suçundan sanıklar M.. D.. haklarında yapılan yargılama sonucunda, eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f maddesi kapsamında kaldığı ve bu suça ilişkin değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesince yapılması gerektiğinden bahisle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Şanlıurfa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Suruç Asliye Ceza Mahkemesinin 23/03/2012 tarihli 2010/710 esas, 2012/221 sayılı kararına yapılan itirazın kabulü ile görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Şanlıurfa 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/01/2013 tarihli ve 2012/753 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 27.10.2014 gün ve 2014/18461/63591 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/11/2014 gün ve 2014/364688 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Tüm dosya kapsamına göre sanıkların Suruç ilçesindeki internet kafelerden mağdurların MSN ve eposta adreslerini şifrelerini kırarak ele geçirdikleri, bu hesaplardaki adres listesinde kayıtlı bulunan diğer şahıslardan mağdurların kimlikleri kullanarak kontör talep ettikleri, elde edilen bu kontörleri ilçede pazarladıkları, bu şekildeki eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f ve 220 maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi hali kapsamında kalıp kalmadığı, bu haliyle sanıkların eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı yönündeki değerlendirmenin ve delilleri tartışıp suç niteliğini belirleme görevinin üst dereceli mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu dikkate alınmaksızın, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulü ile görevsizlik kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Şanlıurfa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04/01/2013 tarih ve 2012/753 D. İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309.maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedenine göre müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 25.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.