Ceza Hukuku

BAŞKA BİR SUÇTAN HAGB KARARI VAR İSE DE UYUŞTURUCU KULLANIMI SUÇUNDA YENİDEN HAGB KARARI VERİLMELİDİR

Rate this post

İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi
4.Ceza Dairesi

Esas : 2017/539
Karar : 2017/552
Karar Tarihi : 24.03.2017

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin istinaf dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:

KARAR : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından ön inceleme sonrasında işin esasının incelenmesine geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Mahkemece, sanık hakkında CMK 231/8. Maddesi 2. Cümlesine göre, daha önceden açıklanması geri bırakılan bir hükümle mahkum edildiği ve denetim süresi içinde dosyadaki suçu işlediği, bu itibarla koşullarının oluşmadığı belirtilerek CMK 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dolayı kamu davası açıldığı, yargılama sonucunda eyleminin TCK’nun 191/1. maddesindeki kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu kabul edilerek, TCK’nun 191/1. maddesi ile hüküm kurulması karşısında, TCK’nun 191/8. maddesi hükmündeki zorunluluk nedeniyle, CMK 231. Maddesindeki şartlar aranmaksızın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi gerektiği, zira, TCK 191/8. Maddedeki “bu madde hükümleri çerçevesinde” ibaresi ile bu hususa işaret edildiği, bu nedenle, bu maddenin uygulanma koşulları tartışılmayarak ve bu maddeye göre CMK 231/5. Maddesinin neden uygulanmadığına dair bir gerekçe de gösterilmeyerek, CMK 230. Maddesi ve CMK 289/1-g maddesi anlamında hükmün gerekçesiz bırakıldığı, bunun da kesin hukuka aykırılık hali olup, hükmün bozulmasını gerektirdiği anlaşılmakla;

SONUÇ : İstinaf talebinin kabulü ile sanık hakkında verilen hükmün CMK.’nun 280/1-b, 289/1-g. maddeleri gereğince BOZULMASINA,

Dosyanın bozma kararı yönünden yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece makemesine GÖNDERİLMESİNE, CMK.’nun 284/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere, 24.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button