Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir ?

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Türk hukukunda anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası için farklı yargılama prosedürleri söz konusudur. Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi şeklinde incelemede belirtilmelidir ki çekişmeli boşanma davasında taraflar aralarındaki ihtilaflı konuları açığa çıkarmak için öngörülmüş olan prosedür yerine getirilmeden, deliller incelenmeden ve tanıklar dinlenmeden boşanma kararı verilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak eğer taraflar arasında çekişmeli olan hususlar tek celsede dinlenecek tanıklar ile ispatlanabilir durumda ise ve mahkemece araştırılacak başka husus kalmadığı kanaati oluşmuşsa, hakim kararını hemen verebilmektedir. Bu durum genellikle taraflar arasında mal rejimi, velayet gibi çekişmelerin olmadığı çekişmeli davalarda mümkündür.

Diğer yandan nikah tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra açılabilecek anlaşmalı boşanma davasının genellikle tek celsede neticelenmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi için mahkemenin belirlediği duruşma gününe her iki tarafın da katılması, ıslak imzalı boşanma protokolünün önceden mahkemeye sunulması ve duruşma esnasında tarafların protokolü onayladıklarını beyan etmesi akabinde protokolün mahkemece onaylanması gerekir. En hızlı boşanma davası nasıl olur? Adalet Bakanlığı tarafından “Yargıda Hedef Süre” projesi geliştirilerek en hızlı boşanma nasıl olur minvalinde geliştirme yapılmakta; anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanması için 40 gün, çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması için 300 gün olacak şekilde ortalama süreler öngörülmektedir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davaları en az 1 ay, çekişmeli boşanma davaları 1.5 sene sürmektedir.

Ancak çoğu zaman boşanma avukatı tarafından takip edilmeyen anlaşmalı boşanma davaları 3 aya kadar, çekişmeli boşanma davaları ise 2-3 seneye kadar uzayabilir. İyi bir boşanma avukatı ile yürütülen anlaşmalı boşanma davası 10 gün, çekişmeli boşanma davası 10 ay kadar az bir sürede neticelenebilir. Dava dosyasının erken neticelenmesi bir avukatın üstlendiği en önemli rollerden biridir. Nitekim boşanma davasının şahısların kendileri tarafından açılması ile avukat tarafından açılması ve takip edilmesi arasındaki en önemli farklardan biri boşanma avukatının boşanma davasını hızlı bitirebilmesidir.

Bu çerçevede boşanma avukatı davaya konu olaylarda hangi davranışların vurgulanması gerektiğini ve hangilerinin Mahkeme nezdinde önem arz ettiğini özenle belirlemeli, boşanma davasının neticesine doğrudan etki edecek hususlar üzerinde durmalı, boşanma davasında hakimin kararına etki etmeyecek meselelerledavayı sürüncemede bırakmamalıdır. Avukatın boşanma tespiti hassas davranması ve üzerinde durması gereken tespitlerdir. Ayrıca, avukat hangi delillerin aile mahkemesi için önemli olabileceğini bilir ve hızlıca delillerin toplanması için gerekenleri derhal yapar.

Örneğin bir rapor alınması gerekiyorsa boşanma avukatı bu raporun alınması için usulüne uygun talepte bulunur, raporun alınması için mahkeme karar vermişse bu kararın yazılmasını takip eder, elden takip yetkisi alarak raporun en kısa zamanda yazılmasını sağlayabilir. Tanık beyanları mahkemelerde yargılamanın uzaması nedenlerinden bir diğeridir. Bir tanığın tanık listesinde gösterilmesi ile o talebin yerine getirilmesi için mahkemece gönderilen davet mektupları bazı zamanlar tanığa iletilemez ve böylelikle duruşmada hazır olmayan tanığın tekrardan davet edilebilmesi için yeni bir celse belirlenmesine karar verebilir.

Her bir duruşma arasındaki sürenin yaklaşık 4 ay olduğu düşünülürse, bir tanığın duruşmaya katılmamış olması davada yaklaşık 4 ay gibi bir süre kaybına yol açar. Boşanma avukatları tanıkların duruşma salonunda hazır bulunmaları için özen gösterir ve tanıkları usul kuralları hakkındabilgilendirir. Dava dosyalarının uzamasına neden olan diğer neden tebligatların ilgilisine ulaşmamasıdır. Bu noktada iyi bir boşanma avukatı tebligatların mutlaka zamanında tebliğ edilmesi için gayret gösterir. Bu sayede boşanma avukatının tespiti ile eksiklikler derhal giderilir.

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler
Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir ? 1

ANLAŞMALI BOŞANMA TEK CELSEDE BİTER Mİ?

Tek celsede boşanma, boşanma davasının açıldıktan sonra bir duruşmada sona ermesidir. Anlaşmalı boşanma denilince akla ilk gelen tek celsede sonuçlanmasıdır. Çekişmeli boşanmanın dahi tek celse sürdüğü istisnai durumlar söz konusu olabiliyor. Tek celsede boşanılabilmesi için tarafların çocukların velayeti ile nafaka yükümlülüğü konularında anlaşmaya varmış olması gerekir. Anlaşmalı boşanmada hakim boşanma sebebinin yerindeliğini incelemez zira taraflar zaten anlaşmaya varmıştır. Bu yüzden ön incelemeden tahkikat aşamasına aynı anda geçilir. Tek celsede boşanabilmek için tarafların boşanma protokolü hazırlaması gerekir. Hazırlanan boşanma protokolü taraflarca imzalanmalıdır. Sonrasında bu protokol ile dava açılmalıdır. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartı; tarafların duruşmada bizzat hazır bulunması ve iradelerini hakim önünde serbestçe açıklamasıdır.

Yani anlaşmalı boşanabilmek için tarafların duruşmaya mutlaka ve mutlaka katılması gerekir. Anlaşmalı boşanmada eşler boşanmaya neden olan hususları dava dilekçesine yazmak zorunda olmayıp sadece boşanma iradelerini belirtmek suretiyle boşanabilmelidir. “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” Boşanma protokolünün hazırlanmasının akabinde açılan davada en yakın güne duruşma tarihi verilir. Tarafların hazır olmaları halinde belirlenen günde boşanmalarına karar verilir. Anlaşmalı boşanma en kısa sürede gerçekleşen boşanma şeklidir. Çekişmeli boşanma davasında tanık ya da tanıklar dinlenir. Tarafların ekonomik durumları üzerinde araştırmalar yapılır. Pedagoglar gerek çocuklarla gerek taraflarla görüşerek rapor hazırlar. Tarafların telefon kayıtları, banka hesapları incelenir. Oysa anlaşmalı boşanmada bu durumlar söz konusu olmaz. Anlaşmalı boşanma davasında hakim eşlerin arasındaki uyuşmazlık hakkında soru sormaz. Hakim taraflara 3 şey sorar.

1-Kendi hür iradenizle boşanmak istiyor musunuz?
2-Protokoldeki imza size mi ait?
3-Protokolde belirlenen şartlarda boşanmak istiyor musunuz?

Ancak tarafların burada dikkat etmesi gereken nokta her ne kadar anlaşmalı boşanma tarafları daha az yıpratsa da boşanma davası tek celsede sonuçlansa da ve anlaşmalı boşanma daha az maliyetli olsa da TÜM BUNLARA RAĞMEN taraflar ilerideki hayatını da düşünüp hak kaybı yaşamamak için mantıklı karar vermelidir. Sırf bu çatışmadan kurtulmak için acele davranmamalıdır. Zira anlaşmalı boşanma ile tarafların boşanmasından sonra, boşanma protokolünde kararlaştırılan konularda yeniden dava açmak mümkün olamıyor. Bunun istisnasını ise çocuklar lehine protokole madde konulmamış olması halinde iştirak nafakası oluşturuyor.

anlaşmalı boşanma avukatı, çekişmeli boşanma avukatı gaziantep ceza avukatı
Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir ? 2

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evliliklerin tek celsede boşanma yoluyla sonlandırılabilmesi için bazı boşanma sebepleri vardır. Bu sebeplerin en önemlisi, boşanmak isteyen iki kişinin de ortak kararda buluşmuş olmasıdır. Çiftlerden birinin boşanmak istememesi halinde sürecin uzamasını göze almak ve çekişmeli boşanma davası yoluna gitmek gerekebilir. Tek celsede boşanmak istiyorsanız, bu şartı mutlaka unutmamalısınız. Boşanma noktasında anlaşmak için, varsa çocukların velayeti konusunda da fikir birliğine varılması gerekiyor. Ayrılmak isteyen çiftlerden biri velayet konusunda aksi bir fikir belirtirse boşanma süreci tek celsede son bulmayacaktır.

Kişiler, tek celsede boşanma ile sonuçlanmasını istedikleri davaları için mutlaka duruşmaya katılmalılar. Taraflardan birinin duruşmaya katılmaması, davanın ertelenmesiyle sonuçlanabilir. Tek celsede boşanmak için tazminat ve nafaka konusunda da fikir birliği olması şart. Ayrılma kararı veren kişiler eğer tek celsede boşanmak istiyorlarsa herhangi bir dava açmadan önce bu konuları aralarında halletmeye çalışmalılar. Halledilemiyorsa da çekişmeli boşanma davası sürecine hazırlıklı olmalılar.

Ortalama iki yıl sürebilen çekişmeli dava süreci, bazı durumlarda farklı sürelerde de gerçekleşebilir. Tek celsede çekişmeli boşanma ile sonuçlanan davalar da vardır. Çekişmeli dava sürecinin tek celsede bitmesinin sebepleri ise tüm kanıtların bulunması, kişilerin ifadelerinin net olması ya da taraflardan birinin sonradan uzlaşma sağlaması gibi bazı spesifik sebeplerdir.

Tek Celsede Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanmalarda tek celsede boşanma süresi ortalama 2-3 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Ayrılmak üzere olan çiftler ilk mahkemede boşanmış olurlar. Ancak bu süre uzayabilir veya dava reddedilebilir. Böyle bir durumda tekrar boşanma davası açabilmeniz için 3 yıl beklemek zorunda kalırsınız. Bu sebeple alanında uzman, sizin için en iyi boşanma avukatları ile dava sürecinizin doğru bir şekilde yönetildiğinden emin olmalısınız.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.