Anlaşmalı Boşanma Nedir? Ve Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Ne Demektir?

Anlaşmalı boşanma davası, Boşanma davalarının bir türüdür. En hızlı ve kısa sürede boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir.

Ancak tabi, anlaşmalı boşanmanın da bazı şartları mevcuttur.

Taraflar boşanma konusunda verecekleri ortak bir karar ile evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Bu durumda boşanma dışında, diğer tüm hususlarda ki başlıca bunlar;

  1. Nafaka,
  2. Çocuk velayeti,
  3. Maddi-manevi tazminat,
  4. Eşyaların paylaşımı gibi anlaşma sağlarlarsa, hazırlayacakları bir anlaşma protokolü ve anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye başvurmaları gerekecektir.

Anlaşmalı boşanma evlilik birlikteliğinin tarafların ortak bir karar sonucu evliliği bitirmesi anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ile her iki tarafta boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm yasal sonuçları konusunda anlaşırlar.

boşanma avukatı gaziantep çekişmeli anlaşmalı

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları biçim ve yöntem yönünden farklılık gösterir. Boşanma boyunca bireyler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır? diyen bireyler bakımından anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmiş olmalıdır. Kanunun gerektirdiği anlaşmalı boşanma koşullarına sahip olmayan kişiler bakımından anlaşmalı boşanmak imkanı olmamaktadır.

Açılacak olan boşanma davası taraflar için çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır.

boşanma avukatı , ceza avukatı gaziantep

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Medeni Kanunumuz ile anlaşmalı boşanma davası için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir.

1-)Evliliğin anlaşmalı boşanma davası ile bitirilmek istenmesi sonucunda tarafların minimum bir yıl evlilik süreci geçirmiş olmaları gerekir. Bir yıldan daha az süren birlikteliklerde anlaşmalı boşanma davası mümkün olmamaktadır.

2-)Anlaşmalı boşanmak için taraflar, maddi ve manevi tüm yasal sonuçlar üzerinde uzlaşım içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur. Bu sebeple büyün önem arz etmektedir.

3-)Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin davaya katılmaları mecburidir. Hakim, duruşmada tarafları bizzat dinleyecek ve protokoldeki tüm şartlar konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını taraflara bizzat soracaktır. Hakim, tarafların ,anlaşmalı boşanma protokolü ile belirledikleri şartları onaylayıp onaylamadıklarını teyit edecektir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin en kısa zaman içerisinde boşanmalarına imkan sağlayan boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, yazılacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile beraber yetkili ve görevli mahkemeye başvuruda bulunmalıdırlar.

Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Ancak bazı küçük Adliyelerde Aile Mahkemeleri bulunmamaktadır. Bu durumda da, Aile Mahkemesi olmayan adliyelerde boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen eşler için taraflar birlikte son altı ay içerisinde ikamette bulundukları bölgede yer alan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle dava isteğinde bulunmalıdırlar.

Tarafların minimum altı aydan daha uzun bir zamandır farklı bölgelerde ikamet etmeleri halinde ise, boşanma davası davalının bulunduğu ikamet bölgesindeki mahkemede dava açılmalıdır. Ancak Anlaşmalı boşanma davasında taraflar eğer itirazda bulunmazlar ise, kendi belirleyecekleri herhangi bir Aile Mahkemelerinde de dava açabileceklerdir.

anlaşmalı boşanma avukatı, çekişmeli boşanma avukatı gaziantep ceza avukatı

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi, boşanma davasının omurgasını oluşturur. Ancak anlaşmalı boşanma dilekçelerinde, taraflar evlilik birliği boyunca yaşadıkları tüm problemleri dilekçelerinde belirtmek zorunda değillerdir.

Boşanma hem maddi olarak hem de manevi olarak zorlu bir süreçtir ve bu süreçte taraflar psikolojik açıdan da ciddi biçimde etkilenebilmektedir.

Taraflar bu süreçte, doğru karar verebilmeli ve haklarının bilinci ile boşanmayı gerçekleştirmelidirler. Bu sebeple, dava açmadan önce muhakkak bir avukattan destek almaları kendileri için faydalı olacaktır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Anlaşmalı Boşanma davası dilekçe örneği üzerinden kişilerin kendi dava dilekçelerini hazırlamak yerine profesyonel bir boşanma avukatı ile beraber bu dilekçeyi ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamaları kendilerinin faydalarına olacaktır.

İnternetten bulunabilecek olan anlaşmalı boşanma dava dilekçe örneği gelişi güzel hazırlandığı için boşanma boyunca taraflara faydadan daha çok zarar getirebilecektir. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren vakalar değişik olacağından her boşanma davası için de kişiye özel boşanma protokolü ve dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

YETKi iTiRAZININ KABULu SONRASI DOSYANIN YETKiLi iCRA MuDuRLuguNE GoNDERİLMESiNiN iKi HAFTALIK SuREDEN SONRA TALEP EDiLMESi HALiNDE TAKiP AcILMAMIs SAYILIR

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar anlaştıkları hususları protokole dökmeleri gerekmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarının olmazsa olmazlarından birisi de boşanma protokolüdür.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tarafların, eğer var ise çocuğun velayetinin kime verileceği, velayeti alamayan tarafın çocukla nasıl bir görüşme içerisinde olacağı ve ne sıklıkla görüşebileceği, evlilik içerisinde alınan malların dağılımının-paylaşımının nasıl olacağı, boşanma sonrası tazminat ve nafaka verilip verilmeyeceği verilecekse de bunun meblağının ne olacağı gibi pek çok hassas konu yer almalıdır.

Boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da noksanlıklar boşanma davasının uzamasına hatta açılacak boşanma davasının kabul edilmemesine sebep olabilecektir.

O yüzden boşanma protokolü hazırlanma aşamasında kesinlikle profesyonel bir boşanma avukatı tarafından destek alınması gerekmektedir.

boşanma avukatı ceza avukatı gaziantep

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası çeşitleri zaman olarak kıyaslandığında anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanma davasından daha kısa zamanda sonuçlanmaktadır.

“Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?” diyen kişiler bakımından anlaşmalı boşanma davaları ,bizim tarafımızdan birkaç gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Anlaşmalı boşanma süresini kısaltmanın en önemli öğesi yasal prosedürlerin doğru bir şekilde yürütülmesi ve mahkemelerde bu konudaki diyalogların kurulması ile gerçekleşecektir. Bu süreçte anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen taraflar boşanma avukatı tutarak en kısa zamanda boşanmayı gerçekleştirebileceklerdir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri

Anlaşmalı boşanmalarda merak edilen hususlardan bir diğeri ise anlaşmalı boşanma fiyatları olmaktadır. Anlaşmalı boşanma fiyatları ile ilgili olarak avukat tutulmak istenmesi durumunda ödenecek avukatlık ücreti için boşanma avukatları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma ücretleri içerisinde avukatlık ücretleri yer alacağı gibi davanın açılması, gerekli belgelerin hazırlanması, dava masrafları, yargılama giderleri gibi bazı masraflarda gerekli olacaktır.

Bu masraflar, taraflar kendileri de davayı açsalar adliyenin veznesine ödenmesi gereken tutarlar olup, avukatın cebine giren bir para değildir.

gaziantep ceza avukatı gaziantep boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, yalnızca anlaşmalı boşanma davaları değil hiç bir dava türü için avukat tutulma zorunluluğu yoktur. Ama hukuki hakların korunabilmesi açısından avukat tutulması faydalı olacaktır.

Örneğin çocuğunun velayetini her anne baba ister, ama etkili bir görüşme yaparak çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun üstün yararına olacağı yönünde bir bilge kanaati oluşturulabilmesi için yasal bilgi ve tecrübe gereklidir.

Veya maddi talepler konusunda taraflara haklarını anlatabilecek ve onları bu konularda ikna etmesi daha kolay olabilecektir.

Her ne kadar avukat tutulması mecburi olmasa bile boşanma davalarında tecrübeli bir avukat ile boşanma süreci boyunca daha kolay ve sağlıklı bir süreç yürütülebilenecektir.

ceza avukatı gaziantep boşanma avukatı

Tek Celsede Boşanma Nasıl Yapılır?

Tek celsede boşanmak isteyen eşler bakımından açılması gereken boşanma davası türü anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası açarak gerekli işlemlerin aktif bir şekilde işletilmesi ile tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi mümkündür.

O yüzden “tek celsede boşanmak istiyorum” diyen kişilerin bu süreç boyunca eşi ile her konuda anlaşması ve boşanma avukatı tutarak bu sürecin uzmanı olan avukatlar tarafından yürütülmesi önerilir.

Kolay ve Hızlı Boşanma

Anlaşmalı boşanmalar boşanma sürecinin tüm hukuki haklar korunarak sonuçlandırılmasını sağlamak adına önemlidir.

Seri ve basit boşanma için her iki tarafında boşanma yönünde olumlu irade göstermeleri tek başına yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda Medeni Kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanmanın şartları da yerine getirilmelidir.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.