Ceza Hukuku

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN KEMER VE PLASTİK BORU İLE İŞLENMESİ

Rate this post

Özet : Sanıkların katılana yönelik kasten yaralama suçunu kemer ve plastik boru ile işlemiş olmaları karşısında sanıklar hakkında TCK 86/3-e ile uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13/1 uyarınca hükmedilen maktu vekalet ücretinin katılan lehine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
6.Ceza Dairesi

Esas : 2015/1326
Karar : 2018/1104
Karar Tarihi : 14.02.2018

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
I- Sanıklar … ve … hakkında katılan …’e yönelik tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin temyiz incelemesinde;
5237 sayılı TCK’nın 53.maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmekle yapılan incelemede;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … ve … savunmanı ile katılan … vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin istem gibi ONANMASINA,
II- Sanıklar … ve … hakkında katılan …’e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin temyiz incelemesine gelince;
Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve Yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Sanıkların katılana yönelik kasten yaralama suçunu kemer ve plastik boru ile işlemiş olmaları karşısında, sanıklar hakkında TCK’nın 86/3-e maddesi ile uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi;
2- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddesi uyarınca hükmedilen maktu vekalet ücretinin katılan lehine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
3- Hüküm tarihinden sonra TCK.nun 53.maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı iptal kararının gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … savunmanı ile katılan … vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 14.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button