Evden Hemen Tahliye Mümkün Mü?

Kiracıyı evden çıkarmak, ev sahipleri için birçok zorluğu beraberinde getiren bir süreçtir. Tahliye işlemleri, kanunlar ve yasalar tarafından belirlenmiştir ve ev sahipleri bu kurallara uygun davranmak zorundadır. Kiracıyı evden çıkarmak için öncelikle belirli nedenlerin varlığı gerekmektedir. Kiracının kira borcunu ödememesi, evi kiralamadan önce verilen sözleri yerine getirmemesi, evdeki eşyaları zarar vermesi ya da evi terk etmesi gibi nedenler, tahliye işlemi için geçerli sebeplerdir. Ancak bu sebeplerin varlığı, kiracının hemen evden çıkarılması anlamına gelmez. Tahliye işlemi, ev sahibinin dava açması ile başlar. Kiracıya, davayı açan tarafça tebligat yapılır ve belirli bir süre verilir. Bu süre zarfında kiracı, kira borcunu ödeyebilir ya da evi boşaltabilir.

Eğer kiracı bu süre zarfında herhangi bir adım atmazsa, tahliye işlemi başlar. Tahliye işlemi, mahkeme kararı ile gerçekleştirilir. Mahkeme kararına göre, kiracının belirli bir süre zarfında evi boşaltması gerekmektedir. Bu süre zarfında kiracı, evi boşaltmazsa zorla çıkarılabilir. Ancak bu işlem de yine yasal prosedürlere uygun olarak yapılmalıdır. Kiracının hemen tahliye edilmesi, yasal prosedürlere uygun olmadığı sürece mümkün değildir. Kiracının hakları göz önünde bulundurularak hareket edilmeli ve yasal süreçlerin tamamlanması beklenmelidir. Bu şekilde, hem ev sahibinin hem de kiracının hakları korunmuş olur. Sonuç olarak, kiracıyı hemen tahliye etmek mümkün değildir. Tahliye işlemi için belirli sebeplerin varlığı gerekmektedir ve yasal prosedürlere uygun olarak hareket edilmelidir. Bu şekilde, hem ev sahibinin hem de kiracının hakları korunmuş olur.

 Tahliye işlemleri ne kadar sürer?

Tahliye işlemleri, tahliye edilecek yerin türüne ve durumuna göre değişebilir. Eğer kiralık bir evden bahsediyorsak, tahliye işlemleri genellikle 1-2 hafta sürer. Bu süreçte ev sahibi, evdeki eksiklikleri ve hasarları kontrol eder ve varsa kiracıya bir fatura gönderir. Kiracı bu faturayı ödemek zorundadır. Tahliye işlemleri, kiracının evi boşaltması ve anahtarları teslim etmesiyle tamamlanır. Ancak, tahliye edilecek yer bir hapishane, gözaltı merkezi veya hastane ise, tahliye işlemleri daha uzun sürebilir ve farklı prosedürler uygulanabilir.

 Tahliye işlemleri sırasında ne yapılmalı?

Tahliye işlemleri sırasında öncelikle belirlenen tahliye süresine uyulması gerekmektedir. Tahliye süresi içinde eşyaların toplanması ve taşınması için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Ayrıca, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uyulması ve evin teslim edilmesi gerekmektedir. Tahliye işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için, kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlıkların önceden çözümlenmiş olması faydalı olacaktır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Evden Hemen Tahliye Mümkün Mü? 1

Tahliye işlemleri için hangi adımlar atılmalıdır?

Tahliye işlemleri için öncelikle tahliye sebebinin ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Kiracının kira borcunu ödememesi durumunda, kiraya veren tarafından icra takibi başlatılması gereklidir. Kiracının kendi isteğiyle tahliye etmek istemesi durumunda ise, kiraya verenle bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Anlaşma yapılırken, tahliye tarihine kadar olan kira borcu ve varsa diğer borçlar da belirlenerek ödeme planı oluşturulmalıdır. Tahliye işlemi için gerekli evraklar hazırlanmalı ve tarafların imzasıyla birlikte noter onayına sunulmalıdır. Son olarak da, tahliye işlemi için belirlenen tarihte, kiracı tarafından evin teslim edilmesi gerekmektedir.

Tahliye işlemleri için hangi kurumlara başvurulmalıdır?

Tahliye işlemleri farklı nedenlerle gerçekleştirilebilir ve başvurulacak kurumlar da bu nedenlere göre değişebilir. Örneğin, kira borcu nedeniyle tahliye işlemi yapılacaksa, kiraya veren ile kiracı arasındaki anlaşmazlık mahkeme yoluyla çözülebilir ve mahkeme kararıyla tahliye işlemi gerçekleştirilebilir. Eğer bir mülkün kamulaştırılması söz konusu ise, bu durumda ilgili kamu kurumlarına başvurulması gerekebilir. Benzer şekilde, tapu iptali gibi durumlarda da ilgili mahkemelere başvurulması gerekebilir. Tahliye işlemleri için başvurulacak kurumlar, işlem nedenine ve durumun özelliklerine göre değişebileceğinden, detaylı bilgi için konuyla ilgili uzmanlardan veya ilgili kurumlardan yardım alınması önerilir.

Kiracı Tahliyesi Dava Dilekçesi

Gaziantep 1.Sulh Hukuk Mahkemesine

Davacı  : Ad Soyad (TC Kimlik No:…) / Adres

Vekili    : Av. Ad Soyad / Adres

Davalı   : Ad Soyad (TC Kimlik No: …) / Adres

Konu     : Tahliye talepli dava dilekçesi

Açıklamalar

  • Davacı müvekkilin sahibi olduğu konut üzerinden kiracı davalı ile kira sözleşmesi düzenlenmiştir. İlgili sözleşme …/…/… tarihinde aylık 5000 TL bedel olmak kaydıyla taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır.
  • Ancak taraflar arasındaki kira sözleşmesinin süresi sona ermeye yakın olan …/…/… tarihinde, noterlik tarafından kira sözleşmesinin yenilemeyeceği bildirilmiş, sözleşme süresinin sona erdiği gün davaya konu olan yerin tahliye edilerek anahtar teslimi ihtarında bulunulmuştur.
  • Kira sözleşmesinden ileri gelen hükümlere uymamış olduğundan sözleşme hükümlerini ihlal etmiştir.

Sonuç ve İstem: Yukarıda belirtilen ve gerekçelendirilen nedenlerle; sözleşmenin feshi ile taşınmazın tahliyesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.