Ceza Mahkemesi Hüküm Çeşitleri – CMK 223. Madde

Ceza mahkemesi duruşmanın sona erdiği bildirilmesi akabinde mahkeme Ceza Muhakemesi Kanunu  223.madde uyarınca karar verecektir. Ceza davalarında karara esas alınacak olan maddi gerçeğin hukuka uygun olarak elde edilmiş deliller ile ortaya çıkarılma ve akabinde ceza muhakemesinin yapılmasının sonunda mahkemece uyuşmazlık ile ilgili verilen  son karara “hüküm” denilmektedir.  Mahkeme tarafından verilen son karar ile beraber , ceza yargılamasına konu uyuşmazlık çözüme kavuşturulmakta ve yargılama böylelikle  sona ermektedir.

Ceza mahkemesi tarafından verilebilecek hüküm yani son karar türlerine bakacak olursak ;

 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı,
 • Mahkumiyet kararı,
 • Beraat kararı,
 • Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı,
 • Davanın düşmesi
 • Davanın reddi kararı verebilir.

Bu sayılan hüküm türleri dışında kalan ve mahkeme tarafından verilen diğer kararlar hüküm olarak değerlendirilemez . Hüküm niteliği taşımayan kararlara da  tek başına temyiz ya da istinaf kanun yoluna başvurulamayacaktır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı

Ceza mahkemesi tarafından verilen ceza verilmesine yer olmadığı kararı, sanığın suç sayılan eylemi işlemesine  rağmen , kusurunun olmadığı durumlar ile cezalandırmaya engel bazı hallede verilir. Buna göre kusurunun bulunmadığı hallere bakılacak olursak ;

 • Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,
 • Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,
 • Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,
 • Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,

gibi hallerde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmektedir. Ceza verilmesine engel durumlar ise ;

 • Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı,
 • Karşılıklı hakaret,
 • Etkin pişmanlık,
 • İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı gibi nedenlerden dolayı sanığa ceza verilemediği hallerde, ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

Mahkumiyet Kararı

Mahkumiyet kararı, ceza mahkemesi tarafından suçu işleyen kişiye yüklenen eylemin sabit olması halinde verilen karardır.  Mahkumiyet kararı verilebilmesi için sanık tarafından işlenen fiilin karar verildiği tarihte kanunda suç olarak sayılması da gerekmektedir.

Ceza Mahkemesi tarafından verilen Mahkumiyet kararı gerekçeli olmak zorundadır. Kişiye hapis cezası veriliyorsa bunun neden verildiği ve nelerin dayanak yapıldığı açıkça mahkeme tarafından gerekçeli kararla yazılacak ve sanığa ya da vekiline tebliğ edilecektir.

Ceza Mahkemesi tarafından verilen Mahkumiyet kararının gerekçesinde şu hususlara yer verilir

-İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler

-Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi

-Ulaşılan kanaat

– Kişiselleştirme Kurumları ile Ek Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kararın Dayanakları

ceza davası
Ceza Davalarında Beraat Kararı

Beraat Kararı

Beraat, kanunda düzenlenen hüküm çeşitleri içinde sanık için en lehe olan bir karar olup, sanığın aklanması anlamı taşıdığı sanık için cezaya hükmedilmemesi anlamına gelir. Ceza mahkemesi tarafından sanık için verilen beraat kararında bu kararın verilebilmesi için ; Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekmektedir. Aksi halde beraat kararı verilemez.

Ceza mahkemesi yine beraat kararında da ayrıntılı olarak gerekçeli karar yazmak ve bunu sanığa ya da vekiline tebliğ etmek zorundadır.

Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi Kararı

Ceza mahkemesi tarafından Güvenlik tedbirleri verilmesi , işlenen suç ile ilintili olarak suçu işleyen sanığa suça konu  ya da suçun işlenişinde kullanılan araçla bağlantılı olarak programlanan , eğitme, koruma altına alma, iyileştirme, tedavi etme, tehlikeliliği önleme maksadı güden ceza müeyyidesidir.

Güvenlik tedbirlerinin ne olduğu Türk Ceza Kanunu’nun 53 ila 60. Maddeleri arasında açıkça sayılmıştır. Bunlar, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, mükerrirlere ve özel tehlikeli suçlulara uygulanan güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleridir. Bu tedbirler tahdidi olarak ( sınırlı olarak ) sayılmış olup kanunda yazılı olmayan bir güvenlik tedbiri verilmesi mümkün değildir.

Ceza Mahkemesi Tarafından Davanın Düşmesi Kararı Verilmesi

 • Dava zamanaşımı
 • Ceza zamanaşımı
 • Sanığın ölümü
 • ,Ön ödeme
 • Şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme
 • Şikayete bağlı suçlarda şikayet süresini geçirme durumlarında ceza mahkemesi tarafından DÜŞME KARARI  verilir.

Ceza Mahkemesi Tarafından Davanın Reddi Kararı Verilmesi

Ceza mahkemesi aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm ya da açılmış bir dava tespit ederse mahkemece davanın reddine karar verilir. Sanık için önceden verilmiş olan hükmün  yada devam eden davanın  yabancı bir ülkede verilmiş olmasının ya da davanın devam ediyor olmasının bir önemi yoktur. Her iki durumda da davanın reddine karar verilir.

Ceza mahkemesi ile ilgili herhangi bir davası olan kişinin bu konuyu oldukça ciddi değerlendirmesi gerekmektedir. Nasıl olsa bir şey olmaz diyerek hapsin yolunu tutan binlerden olmaktansa aman bir şey olmasın diyerek tedbirli davranıp ciddiye alarak mahkemeyi sıkı takip eeden BİRİ olunuz. Bu konuda da en iyi şekilde kendinizi avukat ile temsil edebileceğinizi unutmayın deriz.
Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.