Boşanma Davası Sırasında Ev Kime Kalır ?

Müşterek Konut Ne Demektir?

Müşterek konut, evli olan bir çiftin evlilik birliklerini bir arada sürdürmekte oldukları konuttur. Boşanma davası süresince, özellikle çekişmeli boşanma davasında çiftin müşterek konutu birlikte kullanması çeşitli gerekçelerle mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla eşlerin dava boyunca müşterek konutta kimin kalacağı hususunda birlikte karar verememeleri halinde, boşanma davası boyunca müşterek konutun eşlerden birine tahsisi mahkemeden talep edilmektedir. Tabii eşler bu konuda ortak karara varabiliyorlarsa müşterek konutun tahsisinin istenilmesi zorunlu değildir. Ancak boşanma davalarında genellikle müşterek konutun tahsisi mahkemeden talep edilmektedir.

Müşterek konutun tahsisi kararının yanında, müşterek konut mülkiyeti eşlerden birine veya her ikisine ait bir aile konutu ise bu taşınmaza aile konutu şerhi işlenmesi ve/veya mal paylaşım davası açılarak bu konut hakkında ihtiyati tedbir kararı alınması da gündeme gelmektedir. Detaylı bilgi için mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı ile görüşülüp hukuki danışma hizmeti temin edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Boşanma davalarının alanında uzman bir boşanma avukatı yardımı ile yürütülmesi zorunlu olmasa dahi, müşterek konutun tahsisi gibi spesifik hususların her birinin mümkün olabilecek en doğru şekilde talep edilmesi yönünde tarafların elini güçlendirecektir.

Boşanma Davası Süresince Müşterek Konutun Tahsisi

Müşterek konutun eşlerden biri adına tahsisi yani evin dava boyunca eşlerden birine bırakılmasına ilişkin karar, aile mahkemesi hakimi tarafından verilecek olan bir ara karar ile kurulur. Müşterek konutun tahsisi, taraflarca her aşamada talep edilebilir. Ancak boşanma davası veya ayrılık davası açılınca, davanın devamı süresince gerekli olan hususlara ilişkin olarak hakim tarafından resen yani tarafların talebi olup olmadığına bakılmaksızın karar verilir. Bu kural, Türk Medeni Kanunumuzun 169. maddesinde lafzını bulmaktadır.

Türk Medeni Kanunumuzun “Geçici Önlemler” Başlıklı 169. Maddesine Göre:

“Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.”

Dolayısıyla boşanma davasının taraflarınca müşterek konutun tahsisine ilişkin hüküm kurulması yönünde bir talepte bulunulmasa dahi, hakim tarafından müşterek konutun eşlerden biri adına tahsisi yönünde ara karar kurulabilir. Ancak sürecin hızlandırılması ve hakimin bu yönde karar vermesini gerektirecek durumlardan haberdar edilmesi adına mutlaka müşterek konutun tahsisinin ayrıca ve açıkça talep edilmesi tavsiye edilmektedir.

Ayrıca boşanma davası açılmaksızın, örneğin ayrılık davası ile ya da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair uyarınca yapılacak olan koruma ve uzaklaştırma tedbir talebi ile de müşterek konutun tahsisi talep edilebilmektedir. Müşterek konut kendisine tahsis edilmiş olan bir eşin bu hakkını suiistimal ettiğinin tespit edilmesi, esasında başka bir konutta(örneğin baba evinde) kalıyor olmasına rağmen salt diğer eşi zarara uğratmak adına müşterek konutun kendi adına tahsis edilmesini sağlamış olması vb. hallerde diğer eş tarafından somut olay bir dilekçe ile açıklanarak müşterek konutun kendisine tahsisi talep edilebilir.

Boşanmada Ev Paylaşımı Anlaşması

Mal paylaşımlarında aile konutunun kimde kalacağı çoğunlukla merak konusudur. Boşanmada evin kime kalacağı ile ilgili net bilgiler için 2002 senesi baz alınır. Bu yılda getirilen edinilmiş mallara katılma rejimi evlilik birliğinde alınan mallar için eşlere ortak haklar verir. Ancak bağış ya da miras bu kapsama girmediğinden ortak paylaşım söz konusu değildir. Eğer eşler boşanma öncesinde aralarında boşanmada ev paylaşımı anlaşması gibi bir anlaşma yapmışlarsa bu anlaşmanın hükümleri geçerlidir.

Buna göre ortak konut anlaşılan şekilde devredilebilir ya da satılabilir. Eğer anlaşma yoksa hakim bireylerin sosyal ve maddi durumları, çocukların menfaatleri gibi durumları göz önünde bulundurarak evin kimde kalacağına karar verir. Boşanma ile birlikte müşterek konutun kime tahsis edileceği netlik kazanır.

Boşanma ev paylaşımı yaparken hakim konutun ev ve çocukların kullanımı için ayrılmasına karar verebilir. Eğer aile kirada yaşıyorsa evde kimin kalacağı da hakimin takdirindedir. Gerekli görülen hallerde taraflardan birinin bilgisi olmadan konutun devredilmemesi ya da satılmaması için Tapu Müdürlüğü tarafından konuta şerh koyulabilir.

Burada amaç mağduriyeti önlemektir. Şerh koyabilmek için eşin dilekçe ile tapu müdürlüğüne talepte bulunması gerekir. Şerh ile konutun istenmeden el değiştirmesine engel olunabilir. Eğer aile konutu şerh hali varken satılırsa bu satış geçersiz kabul edilir. Rızası olmayan eş tapu iptal ve tescil davası açarak satışın iptalini sağlayabilir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Boşanma Davası Sırasında Ev Kime Kalır ? 1

Boşanmadan 1 yıl Önce Satilan Mallar

Boşanma davalarında mal paylaşımına konu olarak belirlenen mallar, evlilik süresince elde edilmiş veya satılmış malları kapsamaktadır. Taraflar evlilik süreleri boyunca ellerinde bulundurdukları mallar hakkında istedikleri gibi kullanıma sahiptirler.

Karşılıklı Anlaşma, Mal Paylaşımı

Ülkemizde, genellikle ortak konutun tahsisi kadınlar tarafından talep edilmektedir. Şayet, talep eden tarafın gerekçeleri mahkeme tarafından haklı bulunursa ortak ev talep eden tarafa tahsis edilebilmektedir. Bazen dava sonuna kadar bazen de süresiz olarak müşterek ev taraflardan birine tahsis edilebilmektedir. Bu süreci en doğru şekilde yönetebilmek için uzman bir avukat yardımı ile müşterek evinizi kendinize tahsis ettirebilir veya eşinizin talebi üzerine sizin aleyhinizde karar verilmesini önlemek için gerekli adımları atabilirsiniz.

Çekişmeli boşanmada evde kim kalır sorusunun cevabı taraflardan hangisinin bu eve ihtiyacı olduğuna ve varsa ortak çocukların kime verileceği kararını cevabına göre sonuçlanmaktadır. Özellikle çocukların velayeti alan taraf genellikle müşterek evi de kendine tahsis ettirmektedir. Şayet boşanma davanızda müşterek evin size tahsis edilmesini talep ediyorsanız mutlaka bu hususta mahkemeden talepte bulunmalısınız.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

2 thoughts on “Boşanma Davası Sırasında Ev Kime Kalır ?”

  1. Merhaba eşimle beni defalarca birçok kadınla aldatması,dolayı fiziksel, ekonomik ve piskolojik şiddet olmasından dolayı boşanma aşamasındayız devlet evi bana ve çocuklarıma tahsis etti. Arada babamlara gidiyorum çocuklarımla ikamet adresimi koruma tedbiri için babamın adresine almıştım. Şimdi ise evi kullanmadığımızı ailemin yanında kaldığımı mağdur olduğunu kalacak yerinin olmadığını bu yüzden evin tahsisini benden alınıp ona verilmesini istiyor mahkemeden. Ama ben evi kullanıyorum. Alabilirmi evi bizden

    1. Aziz Cihan KAÇIRAN

      Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.