ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA, ALKOLMETRE İLE DOKTOR RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI – Gaziantep Ceza Avukatı

Yargıtay
12.Ceza Dairesi

Esas: 2015/5102
Karar: 2016/305
Karar Tarihi : 13.01.2016

“İçtihat Metni”

Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Olay gecesi saat 21:41’de kolluk görevlileri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan sanığın alkolmetre ile yapılan ölçümde 334 promil alkollü olduğunun tespit edilmesinden 1 saat 21 dakika sonra 23:02’de Nurdağı Devlet Hastanesinden aldırılan doktor raporunda ise 168 promil alkollü olduğunun belirlenmesi, sanığın savunmasında üç bira içtiğini belirtmesi, iki tespit arasındaki geçen süre ile izah edilemeyecek şekilde bir fark bulunması karşısında, doktor raporuna niçin itibar edilmediği de açıklanmadan ve alkolmetre ile polis tarafından yapılan tespit esas alınarak hüküm kurulmuş ise de, sanığın yol kontrolü saati itibarıyla 188-190 promil alkollü olduğunun anlaşılması karşısında tayin edilen temel cezanın adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun olması nedeniyle bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında sonuç olarak hükmolunan 2 ay 15 gün hapis cezasının bir günlüğü 20 TL’den adli para cezasına çevrilmesiyle sonuç cezanın 1.500 TL olarak belirlenmesine rağmen hükmün gerekçesinde sanık hakkındaki kısa süreli hapis cezasının 20 TL’den adli para cezasına çevrilerek sonuç olarak 500 TL adli para cezasına hükmedildiğine dair ibareye yer verilerek karışıklığa sebebiyet verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden, gerekçenin son paragrafındaki “500” ibaresinin “1.500” ibaresi ile değiştirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 13.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.