SINIR DIŞI EDİLME CEZASI

TCK madde 59 ve Gerekçesi

Madde 59- (Değişik: 31/3/2005 – 5328/1 md.)

(1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

TCK MADDE 59 gerekçesi ;

Madde metninde, bir güvenlik tedbiri olarak sınır dışı edilme düzenlenmiştir.

Açıklama : Yabancının 2 yıldan daha az süre ile hapis cezası alması halinde oturma ve çalışma izninin akıbetinin ne olacağı ilgili hükümlere göre belirlenecektir. Burada düzenlenen hususa göre yabancının 2 yıl ve daha fazla ceza almış ise cezasının infazından sonra başka hiçbir şarta bakılmaksızın sınır dışı edileceğine ilişkindir.

Eğer bir kişi hem Türk vatandaşı hem de bir veya birden çok ülkenin vatandaşı ise, her ülke kendi vatandaşlığını dikkate alacağından o kişi Türk vatandaşı olarak görülür ve Anayasada yer alan vatandaşın sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin kural uyarınca çifte vatandaş olan Türk sanık hiçbir şekilde bu mahkumiyeti nedeniyle sınır dışı edilemez.

  1. maddedeki “yabancı” deyimini, ceza kanunlarının uygulanmasında, fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olmayan kişi, olarak tanımlamak mümkündür. Bu itibarla kişinin, vatandaş mı yabancı mı olduğunun belirlenmesinde 403 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu esas alınacaktır. Bu tanıma göre, suçu işlediği sırada yabancı uyruklu iken sonradan uyruğunu değiştirirerek Türk vatandaşlığına geçen kişi suçun unsuru ve kovuşturma koşulu bakımından “yabancı” sayılacağı gibi, suçu işlediği sırada yabancı bir ülke uyruğuna girmiş olan kişi de “yabancı” sayılacaktır. Çifte uyruğu olup da bunlardan birisi Türk vatandaşlığı olmayanlar da”yabancı” sayılacaklardır. Diğer yandan “vatansız” veya “mülteci” statüsünde olan kişiler de Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmadıklarından “yabancı” sayılırlar. Devletler Hukuku Enstitüsünün 1982 Cenevre Toplantısında kabul edilen tanıma göre “yabancı”, “bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddia hakkı olmayan kimse”dir.
Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.