Ceza Hukuku ve Ceza Avukatı

CEZA HUKUKU

gaziantep ceza avukatı

CEZA AVUKATI

Sosyal hayatta vatandaşlar, ceza davalarıyla ilgili kendisine yardımcı olacak avukat ararlarken, “ceza avukatı” şeklinde araştırma yapmaktadırlar. İletişime geçtikleri avukata da genellikle hangi davalara baktığını soracaklardır. Şunu önemle vurgulamak isteriz ki avukatlık mesleğinde hukuki açıdan herhangi bir dal veya branşlaşma durumu söz konusu olmayıp; bir avukat her türlü davada müvekkilini temsil etmeye haizdir. Yani avukatlıkta; “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi bir dal bulunmamaktadır.

Ancak uygulamada bazı avukatlar, her türden davayı almak istememektedir. Kendisini geliştirdiği, en iyi bildiği ve tecrübe edindiği davaları almak istemektedirler. Bu sebepten dolayı da ceza avukatı gibi bir kavram ortaya çıkmıştır. Yani kısaca ceza avukatı, ceza hukukunun konusuna giren işlerde etkin olarak faaliyet sürdüren avukat olarak tanımlanmaktadır.

CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Günümüzde benim mahkemeyle veya avukatla hiçbir işim olmaz diyen bir insan bile şunu çok iyi bilmelidir ki, hukuki uyuşmazlıkla herkes bir gün karşı karşıya kalabilir. Bu alan ceza hukuku ile de ilgili olabilir. Ceza hukukuyla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan insanlar genellikle panikler ve ne yapacaklarını bilemezler. Kendilerinin çaresiz olduğunu düşünürler. Bu durumda  ceza hukuku alanında bilgili bir avukat ile görüşülmesi ve ondan yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Ceza hukuku alanında bilgili bir ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri kişiler, Ceza Hukuku alanında bilgili olan avukat ile birebir görüşme sağlamalıdır. Bu görüşmeler genellikle avukatın kendi bürosunda gerçekleşmektedir. Görüşme neticesinde şahıslar, avukatın kendisine anlattığı bilgiler ışığında güven duyduğu bir avukatla anlaşmalıdır. Çünkü avukatlık esasen bir güven ilişkisine dayanmaktadır. Yani ceza hukuku alanında bilgili bir avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişilerin avukatla yüz yüze görüşme sağlaması ve inandığı, güven duyduğu bir avukatla yola beraber devam etmesidir.

BARO AVUKATI OLMAYAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE YARGILANAN SANIK İÇİN CEZA AVUKATI NI GÖREVLENDİRİR ?

Türkiye’ de ve Gaziantep’te kural olarak her vatandaş ceza mahkemelerinde kendi savunmasını özgür bir şekilde ceza avukatı olmaksızın tek başına yapabilmektedir. Ancak bu durumun istisnaları bulunmaktadır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, belirli durumlarda müdafi tayinini zorunlu tutmuştur. Örneğin alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada kişinin istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur.

Bu suça örnek olarak nitelikli cinsel saldırı suçunu verebiliriz. Bu suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişiler, Gaziantep baronun Ağır Ceza Mahkemesi’ne zorunlu müdafii olarak görevlendireceği herhangi bir  avukatı veya kendi tutacağı özel müdafi ile birlikte hareket etmek zorundadırlar. Özel müdafinin gelmesi ve dosyaya vekâlet sunmasıyla birlikte barodan atanan avukatının görevi sona ermektedir.

Kişilerin daha çok bu tarz davalarda özel avukat ile çalışmak istemesinin temel amacı, ceza hukuku alanında daha bilgili ve tecrübeli olmasından ötürü daha faydalı olacağı ve Ağır Ceza Mahkemesinde müvekkilini daha iyi temsil edeceği anlayışıdır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKAT TUTARSAM KESİN SONUÇ SAĞLAR MIYIM?

Ceza hukuku alanında bir avukat ne kadar bilgi sahibi olursa olsun kendisini ceza avukatı olarak tanıtmış olması, müvekkillerine ceza davasıyla ilgili yüzde yüz taahhüt vereceği anlamına gelmemekle birlikte bu tarz bir söylemden kaçınmalıdır. Çünkü bir avukat, ceza davasıyla ilgili her ne kadar öngörüde ve çıkarımda bulunsa da yargılamanın ileriki aşamalarında hangi delillerle karşılaşacağını ve nasıl bir tanık beyanı ile karşı karşıya geleceğini bilemez.

Ceza hukuku alanında bilgili olan avukatlar, hukuki olaylara objektif ve gerçekçi bir biçimde yaklaşmalı ve müvekkilini boş yere ümitlendirmemelidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hangi fiil ve eylemlerin suç sayıldığı açıkça belirtilmiş olup; belirtilen suç fiilleri gerçekleşmiş ise elbette bu durumun ceza hukukunda bir yaptırımı olacaktır.

Netice itibariyle ceza hukuku alanında bilgili avukatların her davada beraat ettirmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak Gaziantep’te ceza hukuku alanında bilgi sahibi avukatın, müvekkilinin haklarını mahkemeler önünde sonuna kadar korur, gözetir ve onun en az ceza alması veya hiç ceza almaması için gerekli bütün çalışmayı hukuki olarak yürütür.

 

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKAT NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

Ceza avukatlarının esasen ne iş yaptığı merak edilen bir durumdur. Gaziantep Ceza avukatları müvekkillerinin ceza hukukuyla ilgili olarak karşılaşmış olduğu problemi çözmek için çalışma yürütürler. Bu kapsamda ceza avukatları;

 • Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine giren davalarda müvekkillerini temsil ederler.
 • Tutuklanan sanık veya şüpheliler için tutuklama kararına itiraz edeler.
 • Savcılık aşamasında müvekkilinin haklarını korurlar.
 • Aleyhe kararları istinaf veya temyiz ederler.
 • Ceza hukuku ile ilgili danışmanlık faaliyetleri yürütürler.
 • Yukarıda belirtilen çalışmalar, ceza avukatlarının sıklıkla yürüttüğü faaliyetlerdir.

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN AVUKATLAR, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatlar, vekâletname bulunmasa da ceza dava dosyalarını inceleyebilirler. Ancak ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor ise bu durumda avukatın dosya inceleme talebi reddedilir. Yani vekâletname bulunsa dahi gizlilik kararı bulunan dosyaları inceleyebilmek mümkün değildir.

Ceza Hukuku alanında çalışan avukatlar soruşturma aşamasında vekâletname olmaksızın dosyayı inceleyebilir, takip edebilir, zorunlu müdafii olarak görevlendirilmiş ise dosyadan örnek alabilirler, kovuşturma aşamasında ise vekâletname olmaksızın sanık veyayargılamanın taraflarının onamı ile vekaletname olmaksızın  avukat ceza dava dosyasını takip edebilecektir. Ceza hukuku alanında çalışan avukat, vekâletname olmadan ceza dava dosyasından fotokopi alamazlar. Bu sebeple ceza davasında avukatın dosyayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için vekâletname olmazsa olmazdır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

AĞIR CEZA DAVA DOSYASI İÇİN DOSYAYA VEKALET SUNMASI GEREKEN BİR AVUKAT, TUTUKLU BİR KİŞİDEN NASIL VEKÂLET ALIR?

Günümüzde vekâletnameler, herhangi bir noterden çıkarılabilir. Bu işlem sırasında noterler, vatandaşlardan kendi kimlikleri ile vekâlet vereceği ağır ceza dava dosyasında görevlendirmek üzere avukatının bilgilerini isterler. Ancak tutuklu şahısların özgürlüklerinin kısıtlı olması sebebiyle, notere şahsen gidebilmeleri mümkün değildir.

Bu sebeple tutuklu kişilerin yakınları, cezaevinin yakınında bulunan noterlerle anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşma neticesinde noterler, tutuklu bulunan şahsın yanına giderek ceza evinde görüşme sağlar ve vekâletname çıkarma işlemini cezaevinde gerçekleştirirler. Avukatları veya şahsın yakınları daha sonra noterin yanına giderek çıkarılan vekâleti elden alabilirler.

GAZİANTEP ‘DE CEZA AVUKATI ARIYORUM, TAVSİYE ÜZERİNE AĞIR CEZA AVUKATINA GİTMELİ MİYİM?

Ceza avukatı arayan insanlar genellikle en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu arayış sürecinde şahıslar genellikle tavsiye üzerine ceza avukatına giderler. Yukarıda anlatıldığı gibi hukuk da branşlaşma olmadığı için ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi kavramlar doğru olmamakla birlikte herhangi bir resmiyeti de bulunmamaktadır.

Yani avukatlar kartvizitlerine ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi kavramları yazamazlar. Gaziantep’ de ceza hukuku alanında bilgili avukat sayısı bir hayli fazla olup; bu sebeple ceza hukuku alanında bilgili avukatı tavsiyesi önemli bir ölçüdür. Şahıslar, her ne kadar tavsiye üzerine ceza hukuku alanında bilgili avukata gitseler de esasen güvendikleri ve olumlu kanaat getirdikleri tecrübeli bir ceza hukuku alanında bilgili avukat ile yola devam etmelidir. Ceza avukatı arıyorum Gaziantep’ de hangi semte gitmeliyim diye tereddüt yaşıyorsanız şunu açıkça söyleyebiliriz ki Gaziantep’ un her semtinde ceza hukukuyla ilgilenen birçok avukat bulunmaktadır.

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKAT İLE ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bireylerin karşılaştıkları ceza davalarında ceza avukatları ile çalışma yürütmeleri son derece önemlidir. Hukuk sistemi, usul kurallarıyla yakından ilişkili olup; kişilerin usul yönünden hata yapmaları hak kaybına sebebiyet vermektedir. Örneğin Gaziantep Aliyesi ceza yargılaması sonucunda ceza alan bir kişinin 7 günlük yasal süre içerisinde kararı istinaf etmemesi ve süreyi kaçırması halinde, geri dönüşü olmayan bir yola girilmektedir.

Bu durum sadece basit bir örnek olup; bunun gibi pek çok hak kaybına sebebiyet veren durumlar söz konusu olabilir. Ceza avukatı, müvekkillerinin savunmalarını doğru bir şekilde yapmaları için destek sağlamak sağlar ve hak kayıplarının önüne geçmek için çalışmasını yürütür. Bu sebeple ceza hukuku alanında bilgili avukat ile çalışmak önemlidir.

CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ceza hukuku alanında bilgili avukatlık ücretleri davadan davaya ve işin niteliğine göre farklılık arz etmektedir. Ceza yargılamasında avukatın takip edeceği davanın hangi aşamada olduğu, suç vasfı ve niteliği, dosyadaki taraf sayısı gibi durumlar ceza avukatı ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Örneğin ceza mahkemesinde ceza almış ve kararı istinaf edilecek bir kişi ile daha henüz soruşturma aşamasında olan bir kişiye teklif edilecek avukatlık ücreti aynı olmamaktadır. Ayrıca sanığın serbest veya tutuklu olup olmaması durumu da ceza avukatı ücretini belirleyen kriterler arasındadır.

Çünkü tutuklu bir şahısla avukatın ayrıca Gaziantep ceza evinde görüşme sağlaması avukat için ekstra bir mesai ve emek gerektirir. Ceza hukuku alanında bilgili avukat ücretleri hususunda üst limit için kesin bir miktar belirlenemezken; alt limit için değerlendirme yapmak mümkündür; çünkü ceza davaları için avukatlık ücretleri belirlenirken baronun asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurulmalı ve ücret, asgari ücret tarifesinin altında olmamalıdır.

Açıklanan sebeplerle ceza avukatı ücretleri hususunda avukat ile birebir görüşme sağlanması ve ücretin avukata sorulması daha sağlıklıdır. Gaziantep Ağır Ceza Mahkemelerinde ki Avukatlık Ücretleri ile Asliye Ceza Mahkemesinde ki avukatlık ücretlerinde ki taban fiyatlar arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

GAZİANTEP’ DE EN İYİ CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKATINI BULABİLİR MİYİM?

Günümüzde bütün avukatlar, meslek ahlâkı ve ilkesi gereği üstlenmiş olduğu bütün işleri iyi şekilde yürütmekle mükelleftir. Bu yükümlülük hangi hukuki alanda çalışma yürütülecek olursa olsun avukat için farklılık göstermemektedir. İnsanlar genellikle Gaziantep’ da en iyi ceza hukuku alanında bilgili avukatı bulma arayışı ve hatta Türkiye’ de en iyi ceza hukuku alanında bilgili avukatı bulma arayışı içerisine girmektedirler. Fakat Gaziantep en iyi ceza avukatı gibi bir kavram veya tanımlama esasen avukatlık için doğru değildir.

Her avukat almış olduğu ve takip ettiği işe emek vermeli ve bu alanda titiz bir çalışma yürütmelidir. Ceza davasında avukatlık görevi yapabilmenin temel koşulu genellikle avukatlık sözleşmesinden geçmektedir. Ceza hukuku alanında bilgili avukatları, müvekkili ile iş takibi konusunda anlaştıktan sonra avukat dosyayı takip etmektedir.

Bu kapsamda da insanlar genellikle güvendikleri ve inandıkları ceza hukuku lanında bilgili avukatına işi vermektedirler. Kaldı ki en iyi ceza avukatı kavramı kişiden kişiye göre de değişiklik göstermektedir. Aynı avukat için kimi müvekkil en iyi ceza avukatı tanımlaması yaparken diğer bir kişi bu tanımlamayı başka bir avukat için de yapabilir.

CEZA DAVAMIN TAKİBİ İÇİN BİRDEN FAZLA CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKATI TUTABİLİR MİYİM?

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 149 uyarınca şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin yardımından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere ceza davasının takibi için birden fazla ceza avukatı ile temsil edilmek mümkündür.

Ancak bazı hallerde ceza hukuku alanında bilgili avukatı sayısında kısıtlama da bulunmaktadır. Soruşturma aşamasında ifade almada en çok üç ceza hukuku alanında bilgili avukatı hazır bulunabilir. Yine örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç ceza hukuku alanında bilgili avukatı bulunabilir. Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında ceza hukuku alanında bilgili avukatının şüpheli ve sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur. Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Yüce Divan, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Gaziantep Ceza avukatı olarak Soruşturma, Duruşma ve Yargıtay evrelerinde sıkça takibini yaptığımız suçlardan bazıların şöyledir;

 • ihaleye fesat karıştırma
 • edimin ifasına fesat karıştırma
 • suç gelirlerinin aklanması
 • dolandırıcılık
 • kaçakçılık
 • hakaret
 • şike
 • teşvik primi
 • çek suçları
 • özel hayatın gizliliğini ihlâl
 • göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
 • yaralama, insan öldürme
 • organ veya doku ticareti
 • çocuk düşürme ve kısırlaştırma
 • cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz
 • tehdit, şantaj, cebir
 • kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • konut dokunulmazlığının ihlâli
 • ayırımcılık
 • kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • haberleşmenin gizliliğini ihlâl
 • kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 • hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
 • hileli iflas
 • trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • sahtecilik
 • müstehcenlik, fuhuş
 • bilişim sistemine girme
 • internet dolandırıcılığı
 • zimmet, irtikâp, rüşvet
 • iftira
 • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
 • adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
 • anayasayı ihlâl
 • hükümete karşı suç
 • Sosyal Medya Suçları
 • Bilişim Suçları
 • Teşebbüs Suçları

Ceza Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ceza hukuku avukatlarının hizmetleri şunları içerir:

1. Danışmanlık: Müvekkillerine, ceza hukuku ile kuralları ile ilgili konularda danışmanlık yapıyorlar. Müvekkillerin öğrenmesi ve yasal gösterim anlamalarına yardımcı olurlar.

2. Savunma: Suçlanan bir müvekkilin savunmasını yapıyorlar. Mahkemede müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak, gitmeyi korumak ve adil bir yargılama sürecini elde etmek için çalışırlar.

3. Soruşturma: Suçlamalar öncesinde, müvekkilin korumasını ve zarar görmesini sağlamak için polis ve savcılarla çatışmalara girerler.

4. Dava hazırlığı: Delilleri toplar, tanıklarla görüşür ve müvekkilin bulunacağını değerlendirerek bir savunma stratejileri geliştirirler.

5. Duruşma: Mahkemede müvekkilin gidişini korumak ve adil bir yargılama sürecini sağlamak için duruşmalara gidiyorlar.

6. Ceza cezalarının azaltılması: Müvekkillerin cezalarını azaltmak için çaba gösterirler veya alternatif ceza seçeneklerini araştırırlar.

7. Temyiz: Hüküm verildikten sonra, gerekirse müvekkillerini tahsile götürmek için gerekli yürüyüşü atarlar.

Evlenmek ki, her avukatın eğitim alanları farklı olabilir ve bazı kısımlar sadece belirli türde suçlarla ilgilenirken, diğerleri daha geniş bir yelpazede olabilir. Ceza hukuku avukatları, müvekkillerini oluşturduğun ve mahkeme başkanlığının karmaşıklıklarında rehberlik ederek, adil bir yargılama sürecini geçirmelerini sağlamaya çalışırlar.

Ceza hukuku avukatları, suç işlendiği iddiasıyla yargılanan davalarla ilgilenirler. Ceza hukukunu, muhafaza malzemelerini ve düzenini sağlamak amacıyla suç hastalarının cezaları ve cezalarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla, ceza hukuku avukatları, müvekkillerini aşağıdaki türdeki ceza davalarında temsil ederler:

1. Ceza Davaları: Bu davalarda, müvekkil suçlu kişilerdir ve suçlamalara karşı savunma yapmak ve masumiyetlerini kanıtlamak için ceza hukuku avukatları tarafından temsil edilirler. Örnek olarak, dövme, dolandırıcılık, saldırı, cinayet gibi suçlardan yargılanan müvekkiller bu durumda olabilir.

2. Ceza Mahkemesi Öncesi Davalar: Bu adımları, suçlamalar henüz mahkemeye gitmemiş olabilir ve avukatlar, müvekkillerinin koruma ve soruşturma yargılaması adil yürütmeni sağlamak için polis ve savcılarla mahkemeye girerler.

3. Temyiz Davaları: Müvekkiller, mahkemede idame bulunduktan sonra ceza mahkemesi kararına itiraz etmek veya cezanın düşürülmesi için davaya götürmeye yönelik davalar. Ceza hukuku avukatları, ömür boyu müvekkillerini temsil ederler.

4. Mağduriyet Davaları: Ceza davalarında, suç mağduru olan kişiler de müşteki olarak yer alır ve ceza hukuku avukatları, mağdurların alacaklarını korur ve adaletin sağlanması için mücadele ederler.

5. Ceza Hukuku Uyum ve Danışmanlık: Ceza hukuku avukatları, müvekkillerine, yönlendirmeden yönlendirmeleri yürütmeleri veya sorunlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda danışmanlık yaparlar.

Unutulmamalıdır ki, her ülkenin ve eyaletin ceza hukuku sistemi farklı olabilir ve bu nedenle ceza hukuku avukatlarının çalışma alanları da yerel yargı sistemine göre sistemi. Dolayısıyla, bir ceza hukuku avukatı, uğraştığı yargı bölgesindeki yasal mevzuat ve uygulamalar iyi bilmelidir.

Ağır ceza avukatlarının ücretleri farklı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, davayla ilgili karmaşıklık, davanın süresi, bulunduğu coğrafi bölge ve avukatın ücret politikası yer alır.

Ağır ceza avukatları genellikle saatlik ücret veya dava bazında ücretlendirme yapabilirler. Ücretler ülkeden ülkeye ve hatta şehirden şehire farklılık gösterebilir. Ayrıca, ünlü ve çok deneyimli avukatlar genellikle daha yüksek ücretler talep edebilirler.

Örneğin, bazı bölgelerde ağır ceza avukatlarının saatlik ücreti 150-500 dolar arasında değişebilirken, bazı ünlü avukatlar daha yüksek ücretler talep edebilirler. Dava bazında ücretlendirme yapılıyorsa, davanın karmaşıklığı ve süresine göre ücret belirlenecektir.

Her durum farklı olduğu için net bir rakam vermek zordur. Davanızla ilgilenen bir avukatla iletişime geçerek, ücretler ve ödeme koşulları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, avukatla anlaşmadan önce ücretler konusunda açık bir şekilde yazılı bir anlaşma yapmanız her iki taraf için de önemlidir. Bu, herhangi bir anlaşmazlık veya sorun durumunda taraflar arasında bir temel sağlayacaktır.

Cinayet davalarının süresi, ülkeye, yargı sistemi ve davanın karmaşıklığına göre değişebilir. Her ülkenin ceza yargılaması süreçleri farklı olduğu için net bir süre belirtmek zordur. Ayrıca, cinayet davalarının süresi davanın özelliklerine ve mahkemenin yüküne bağlı olarak da değişebilir.

Cinayet davaları genellikle diğer suç davalarından daha karmaşık ve ciddi olduğundan daha uzun sürebilir. Bir cinayet davasının süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir. Dava, soruşturma süreci, delillerin toplanması, tanıkların ifadelerinin alınması, mahkeme öncesi işlemler, duruşmalar ve savunma ve suçlu tarafından yapılan temyiz gibi aşamalardan geçer.

Ayrıca, bazı cinayet davaları, delillerin ve tanıkların bulunması veya yargı süreci ile ilgili diğer faktörler nedeniyle uzun süreler alabilir. Bu süreçler, adaletin sağlanması ve davanın doğru bir şekilde değerlendirilmesi için zaman alır.

Özetle, cinayet davalarının süresi birçok değişkene bağlıdır ve kesin bir süre belirtmek zor olabilir. Dolayısıyla, dava ile ilgili güncel bilgileri ve süreçleri ilgili ülkenin yargı sistemine başvurarak öğrenmek en doğru yol olacaktır.

Ceza davaları, kullanıcı bir suç işleme iddiasıyla yargılandığı ve ceza hukuku kapsamında yaptırımlarla karşı karşıya kalınan mahkeme davalarıdır. Ceza davaları, suç tanıklarının adalet önünde hesap vermelerini ve yürüttüğünün kanıtlanması durumunda cezalandırılmalarını amaçlıyor.

Ceza davaları, toplum düzenini ve mahkemeleri elde etmek için hükümlere uygun olarak yürütülür ve cezanın yürütülmesine uygun olarak düzenlenen suçları kapsar. Bu tür davalar, suçun işlendiği iddiasıyla karşı karşıya olan sanıklar ve suçtan zarar gören mağdurlar veya müştekiler arasında gerçekleşir.

Ceza davalarının bazı önemli özellikleri:

1. İddianame: Ceza davaları genellikle savcılar tarafından başlatılır. Savcılar, ortaya koymayı ortaya çıkarma ve kanıtlamak amacıyla toplanan delilleri ve tanıkları içeren bir iddianame hazırlarlar. İddianame, davanın inşası ve mahkeme süreci başlar.

2. Mahkeme Süreci: Ceza davaları, sanık ve savcının duruşmalarının sunulduğu, delillerin sunulduğu ve tanıkların ifadelerinin alındığı mahkeme özetlerini içerir. Tarafların avukatları, delillerini değerlendiren ve savunma veya suçlamalara karşı argümanlar sunarlar.

3. Karar: Mahkeme kararının ardından, jüri veya hakim tarafından bir karar verilir. Çalıştırılırsa, cezalandırma aşamasına geçilir ve hüküm verilir.

4. Temyiz: Hüküm verildikten sonra, akış hatları yoluyla daha üst mahkemelere başvurarak kararın gözden geçirilmesini talep edebilirler.

Ceza davaları, birçok yöredeki yargının kullandığı önemli bir yer tutar ve adil bir yargılamayı gerçekleştirme amacını gerçekleştirmek ve yargılamayı yürütmekle görevlidir. Ceza davalarında, suçun türüne ve ciddiyetine göre hapis cezaları, para cezaları, cezanın ertelenmesi veya ertelenmemesi gibi farklı yaptırımlar uygulanabilir.

Ağır ceza mahkemesi, ciddi suçların yargılandığı mahkemelerdir. Bu tür mahkemeler, genellikle ağır ceza davaları olarak adlandırılan ve ağır hapis cezası veya ciddi yaptırımlarla sonuçlanabilen suçları ele alır. Ağır ceza mahkemeleri, suç işleyenlerin adalet önünde yargılanmasını sağlayarak toplumun güvenliğini korumayı amaçlar.

Ağır ceza mahkemeleri aşağıdaki türdeki suçlarla ilgilenir:

1. Cinayet ve Adam Öldürme: Bir kişinin diğer bir kişiyi kasıtlı olarak öldürmesi suçunu içeren davalara bakarlar.

2. Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi cinsel suçlara karşı açılan davalar bu mahkemelerde yargılanır.

3. Terörizm ve Organize Suçlar: Terörizm veya organize suçlarla ilgili davalara bu mahkemeler bakar.

4. Uyuşturucu ve Kaçakçılık: Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık gibi ciddi suçlar bu mahkemelerde yargılanır.

5. İşkence ve İnsan Hakları İhlalleri: İşkence veya insan hakları ihlalleriyle ilgili davalara bu mahkemelerde bakılır.

6. Ekonomik Suçlar: Büyük çapta dolandırıcılık, sahtekarlık ve ekonomik suçlar ağır ceza mahkemelerinde ele alınır.

Ağır ceza mahkemeleri, diğer suçlara göre daha ciddi ve karmaşık suçları yargılamak üzere kurulmuş özel mahkemelerdir. Bu tür davalar, daha uzun sürebilir ve daha karmaşık yasal ve delil süreçlerini içerebilir. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmak, sanıklar ve müştekiler için önemli sonuçlar doğurabilir, bu nedenle bu tür davalar genellikle titizlikle ele alınır.

Bir davanın kaç celse verdi , davanın türü, karmaşıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak dağılımı. Her dava benzersizdir ve dava süresine sahiptir. Ancak, genel olarak bir davanın kaç celse koyduğu aşağıdaki faktörlere bağlı olarak tanımlanmıştır:

1. Davanın Türü: Dava türü, süreyi büyük ölçüde maruz kalma. Basit konuları içeren bir dava daha kısa sürerken, karmaşık ve ciddi suçları içeren bir dava daha uzun sürüyor.

2. Deliller ve Tanıklar: Davada ifa edilen delillerin ve tanıkların sayısı, elde edilen gereksinimlerin konuların olup olmaması, davayı uzatabilir veya kısaltabilir.

3. Tarafların İstekleri: Tarafların mahkemenin uzama süresinin uzaması veya başvuruları da davanın süresinin uzaması.

4. Mahkeme ve Hâkimin Yükü: Mahkemelerin iş yükü ve hakimin diğer davaları da davanın uzaması.

5. Uzlaşma ve Anlaşmalar: Taraflar arasında uzlaşmaya varılması veya davanın erken kalkışmaları anlaşmalar oluşturmak için davanın süresi kısaltılabilir.

6. Temyiz ve itirazlar: Dava sonucu dava veya itiraz süreci de ek süre gerektirebilir.

Bazı basit davalarda birkaç celse sonucuna çözüme ulaşılabilirken, karmaşık davalarda yargılama süreçleri aylar, hatta yıllar geçiyor. Bu nedenle, davanın ne kadar süreceği konusunda kesin bir tahminde bulunmak zordur. Davanın süreci, adaletin sağlanması ve sınır ötesi yasal koruma için koruma yürütülür.

 
 

Tutuklama kararı, bir şüphelinin veya sanığın davanın yargılanması sürecinde, suçunun aydınlatılması, delillerin toplanması, kaçma veya delilleri yok etme ihtimalinin önlenmesi gibi nedenlerle geçici olarak gözaltına alınmasını ve hapis cezasının uygulanmasını içeren bir hukuki işlemdir. Tutuklama kararı verme yetkisi, ülkenin hukuk sistemi ve yargı düzenine göre değişiklik gösterebilir.

Genellikle, tutuklama kararı aşağıdaki kişiler veya merciler tarafından verilebilir:

1. **Savcılar:** Suçluların soruşturulması ve cezalandırılması sürecinde, savcılar, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye başvurabilirler. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek tutuklama kararı verebilir.

2. **Mahkemeler:** Tutuklama kararı genellikle mahkemeler tarafından verilir. Savcının talebi ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda mahkeme, tutuklama kararı verebilir. Mahkemeler, tutuklama kararını da gözden geçirebilir ve gerektiğinde değiştirebilir.

3. **Polis Yetkilileri:** Acil durumlarda, suçüstü yakalama gibi durumlarda, polis yetkilileri geçici tutuklama kararı verebilirler. Ancak, bu kararın mahkemeye onaylatılması gerekecektir.

Her ülkenin hukuk sistemi, tutuklama süreci ve tutuklama kararını verme yetkisi farklı olabilir. Bu nedenle, belirli bir ülkenin yasalarına uygun olarak tutuklama işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini anlamak için o ülkenin hukuk mevzuatına başvurmak önemlidir.

Ağır ceza avukatları, ağır suçlarla ilgili ceza davalarında avukatlardır. Ağır ceza avukatlarının temel görevi, suçlanan müvekkil yasal süreç boyunca temsil edilmesini sağlamak. Bu suçlar, genellikle ağır hapis cezaları veya ciddi yaptırımlarla sonuçlanan suçlardır. Ağır ceza avukatları, müvekkilin yolunu korumak, adil bir yargılama sürecini sağlamak ve en iyi savunmayı sunmak için çalışırlar.

Ağır ceza avukatlarının zenginliklerinden yararlanabilecekleri:

 1. Dava Hazırlığı: Müvekkillerinin davaları için gerekli hazırlığı yapıyorlar. Delilleri toplar, tanıklarla görüşür, uzmanlar danışır ve savunma stratejileri oluştururlar.

 2. Savunma: Mahkemede müvekkilinin suçsuz olduğunu veya suçlamaların eksik veya hatalı olduğunu kanıtlamak için savunma sunarlar. Müvekkili en iyi şekilde temsil etmek için yasal tartışmalar ve deliller sunarlar.

 3. Mahkemede Temsil: Duruşmalara katılarak müvekkilin yolunu korurlar ve savunma harekatı yürütürler. Mahkemede karşı taraf savunmasına karşı çıkarlar ve delilleri incelerler.

 4. Müzakereler: Savcılarla veya diğer tarafın avukatlarıyla müzakereler yürüterek, cezai cezaları hafifletme veya daha hafif bir ceza için anlaşmaya varmak için harcarlar.

 5. Temyiz İşlemleri: Mahkumiyet durumunda, çatışma mahkemelerinde müvekkili temsil ederler ve daha üst mahkemeye başvurarak adaletin sağlanması için mücadele ederler.

Ağır ceza davaları, hem sanıklar hem de mağdurlar için önemli sonuçlar olan ciddi ve karmaşık davalar olabilir. Ağır ceza avukatları, toplama ve mahkeme hizmetlerini iyi bilirler ve müvekkillerinin yolunu ve çıkarlarını en iyi şekilde korumak için çaba gösterirler.

Tutuklu bir kişi, mahkeme olmadan beraat edemez. Tutuklu bir kişinin suçlamalarla ilgili karar, ancak mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda verilir. Tutuklu bir kişi, suçlama nedeniyle gözaltına alınmış veya tutuklanmış olabilir, ancak bu, suçlu bulunduğu anlamına gelmez.

Tutuklu kişiler, haklarını ve masumiyetlerini korumak için mahkemeye çıkarılmak ve suçlamalara karşı savunma yapmak hakkına sahiptirler. Mahkeme sürecinde, savunma ve suçlamanın delilleri incelenir, tanıklar ifade verir ve tarafların argümanları dinlenir. Mahkeme, delilleri ve ifadeleri değerlendirdikten sonra suçlu veya masum olduğuna karar verir.

Eğer mahkeme, suçlamaları kanıtlamak için yeterli delil bulamazsa veya suçlamaların hukuka uygun olmadığı sonucuna varırsa, tutuklu kişi beraat eder. Beraat, suçlu bulunmadığı anlamına gelir ve kişi serbest bırakılır. Ancak, tutuklu kişiye karşı deliller yeterli ve suçlu bulunursa, mahkeme tarafından suçlu kabul edilir ve hapis cezası veya başka bir yaptırım uygulanabilir.

Sonuç olarak, bir kişinin suçlamalardan beraat etmesi için mahkeme sürecinin tamamlanması ve yargılama sonucunda masum olduğunun kanıtlanması gerekir. Mahkeme olmadan, tutuklu bir kişi beraat edemez.

Gaziantep Ceza Avukatı

Gaziantep Ceza Avukatı dendiğinde Gaziantep Barosu’na bağlı şekilde ceza alanında hizmet veren avukat olduğu anlaşılır. Gaziantep avukatları genel olarak ceza alanında oldukça kapsamlı bir tecrübeye sahiptir.

Çünkü şehirde işlenen suç oranları oldukça fazladır. Bu durum gerek hukuk bürosu olarak hizmet veren gerekse bireysel olarak Gaziantep ceza avukatı şeklinde hizmet sunan avukatların ilgi alanına girmiştir.

Ceza davalarında Gaziantep ceza avukatının hukuk desteği yadsınamaz derecede önemlidir. Çünkü ceza hukuku bireylerin özgürlük alanına devletin ceza yaptırımının uygulandığı bir alandır.

Dolayısıyla haklarınızı koruyacak ve sizi savunacak olan uzman bir Gaziantep ceza avukatından  hukuk desteği alınmalıdır.  Aksi durumda telafisi güç mağduriyetlerin çıkması olasıdır.

Ceza davalarına giren, soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki veya mağdur vekilliği yapan, kısaca ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ceza avukatları halk dilinde bu şekilde adlandırılmaktadır.

2022 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 9.200 TL‘dir. 2022 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 17.400 TL‘dir. Ceza davalarında avukatın Resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarların altında avukatlık ücreti alması yasaktır.

İTİRAZ: Disiplin Kurulu kararlarına karşı TBB Disiplin Kuruluna 30 gün içinde itiraz edilebilir. ZAMANAŞIMI: Avukatlık Yasasının 159. maddesine göre disiplin cezasını gerektiren eylemden itibaren 3 yıl geçmiş ise disiplin kovuşturması yapılamaz. Yönetim kurulunca işe el konulmuş ise bu süre işlemez.

Ceza Muhakemesi Kanunun temel kavramları tanımladığı 2. Maddesine göre müdafi, şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, vekil ise, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade etmektedir.

Bir nevi ağır ceza avukatı, aracı konumundadır. Müvekkil ve mahkeme arasında aracı olur. Dosyaların hazırlanması ya da delillerin sunulması bu süreç içerisinde yapılmalıdır. Ayrıca kanunların incelenmesi, ek davaların incelenmesi de ağır ceza avukatı ve müvekkil arasında görüşülür.

 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK madde 87/4),
 • Taksirle ölüme neden olma (TCK madde 85/2),
 • Kasten adam öldürme suçu (TCK madde 81,82)
 • Parada sahtecilik suçu (TCK madde 197/1)
 • Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu (TCK madde 188)
 • Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (TCK md.76, 77, 78),
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)
 • Kasten adam öldürme suçu (TCK md.81, 82, 83),
 • Kasten yaralama ((madde 86, fıkra 3, bent b, e ve f)),
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (TCK md.87),

Bu açıdan bu ücret davayı kaybeden kişi tarafından, davayı kazanan kişinin avukatına ödenmektedir. Bu konu ile ilgili Avukatlık Kanunu’na göre davanın sonuçlanması durumunda, lehine bir karar verilen tarafın avukat masrafları karşı taraf tarafından ödenmelidir.

Dilekçe ile dava başvurusu kişisel olarak yapılabilir. Yani avukat ile dava açma zorunluluğu yoktur. Avukatlı ya da avukatsız başvuru olabilir. Ancak; avukat ile davanın açılmış olması davalı ve davacının haklarının savunulmasında profesyonel bir yardım olacaktır.

tutukluluğun devamı gaziantep ceza avukatı
✅ Gaziantep  Ceza avukatı;✅ Gaziantep Ceza Dosyası 
✅ Gaziantep Ağır Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Takipsizlik Kararı
✅ Gaziantep Sulh Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep Asliye Ceza Avukatı;✅ Online Destek Hattı;

Gaziantep Adliye Aile Mahkemesi İletişim Bilgiler

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
KALEM2254
GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
KALEM2260
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
KALEM2267
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
KALEM2232
GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
KALEM2274
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
KALEM2815
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
KALEM2752
GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
KALEM2805
GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
KALEM6072
GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
KALEM6438
GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
KALEM6082
GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
KALEM2396
GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
KALEM2547
GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
KALEM2181
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
KALEM2387
GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
KALEM2667
GAZİANTEP2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
KALEM2671
GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
KALEM2662
GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
KALEM2452
GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
KALEM2457
GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
KALEM2527
GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
KALEM2462
GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
KALEM2282
GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
KALEM2237
GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
KALEM2293
GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
KALEM2297
GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
KALEM2302
GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
KALEM2312
GAZİANTEP14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
KALEM2317
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
KALEM2307
GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
KALEM2322
GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
KALEM2327
GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
KALEM2221
GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
KALEM2337
GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
KALEM2343
GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
KALEM2347
GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
KALEM2634
GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
KALEM2654
GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
KALEM2642
GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
KALEM2647
GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
KALEM3112
GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
KALEM3121
GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
KALEM2353
GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
KALEM2357
GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
KALEM2362
GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
KALEM2367
GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
KALEM2780
GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
KALEM2785
GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
KALEM2552
GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
KALEM2425
GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
KALEM2192
GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
KALEM2199
GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
KALEM2372
GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
KALEM2214

Avukatlarımızca Hazırlanan Makaleler

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.