Ceza Hukuku ve Ceza Avukatı

CEZA HUKUKU

CEZA AVUKATI

Sosyal hayatta vatandaşlar, ceza davalarıyla ilgili kendisine yardımcı olacak avukat ararlarken, “ceza avukatı” şeklinde araştırma yapmaktadırlar. İletişime geçtikleri avukata da genellikle hangi davalara baktığını soracaklardır. Şunu önemle vurgulamak isteriz ki avukatlık mesleğinde hukuki açıdan herhangi bir dal veya branşlaşma durumu söz konusu olmayıp; bir avukat her türlü davada müvekkilini temsil etmeye haizdir. Yani avukatlıkta; “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi bir dal bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bazı avukatlar, her türden davayı almak istememektedir. Kendisini geliştirdiği, en iyi bildiği ve tecrübe edindiği davaları almak istemektedirler. Bu sebepten dolayı da ceza avukatı gibi bir kavram ortaya çıkmıştır. Yani kısaca ceza avukatı, ceza hukukunun konusuna giren işlerde etkin olarak faaliyet sürdüren avukat olarak tanımlanmaktadır.

CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Günümüzde benim mahkemeyle veya avukatla hiçbir işim olmaz diyen bir insan bile şunu çok iyi bilmelidir ki, hukuki uyuşmazlıkla herkes bir gün karşı karşıya kalabilir. Bu alan ceza hukuku ile de ilgili olabilir. Ceza hukukuyla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan insanlar genellikle panikler ve ne yapacaklarını bilemezler. Kendilerinin çaresiz olduğunu düşünürler. Bu durumda  ceza hukuku alanında bilgili bir avukat ile görüşülmesi ve ondan yardım alınması tavsiye edilmektedir. Ceza hukuku alanında bilgili bir avukat ararken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri kişiler, Ceza Hukuku alanında bilgili olan avukat ile birebir görüşme sağlamalıdır. Bu görüşmeler genellikle avukatın kendi bürosunda gerçekleşmektedir. Görüşme neticesinde şahıslar, avukatın kendisine anlattığı bilgiler ışığında güven duyduğu bir avukatla anlaşmalıdır. Çünkü avukatlık esasen bir güven ilişkisine dayanmaktadır. Yani ceza hukuku alanında bilgili bir avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişilerin avukatla yüz yüze görüşme sağlaması ve inandığı, güven duyduğu bir avukatla yola beraber devam etmesidir.

BARO AVUKATI OLMAYAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE YARGILANAN SANIK İÇİN  CEZA AVUKATI NI GÖREVLENDİRİR ?

Türkiye’ de kural olarak her vatandaş ceza mahkemelerinde kendi savunmasını özgür bir şekilde ceza avukatı olmaksızın tek başına yapabilmektedir. Ancak bu durumun istisnaları bulunmaktadır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, belirli durumlarda müdafi tayinini zorunlu tutmuştur. Örneğin alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada kişinin istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur. Bu suça örnek olarak nitelikli cinsel saldırı suçunu verebiliriz. Bu suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişiler, baronun Ağır Ceza Mahkemesi’ne zorunlu müdafii olarak görevlendireceği herhangi bir  avukatı veya kendi tutacağı özel müdafi ile birlikte hareket etmek zorundadırlar. Özel müdafinin gelmesi ve dosyaya vekâlet sunmasıyla birlikte barodan atanan avukatının görevi sona ermektedir. Kişilerin daha çok bu tarz davalarda özel avukat ile çalışmak istemesinin temel amacı, ceza hukuku alanında daha bilgili ve tecrübeli olmasından ötürü daha faydalı olacağı ve Ağır Ceza Mahkemesinde müvekkilini daha iyi temsil edeceği anlayışıdır.

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKAT TUTARSAM KESİN SONUÇ SAĞLAR MIYIM?

Ceza hukuku alanında bir avukat ne kadar bilgi sahibi olursa olsun kendisini ceza avukatı olarak tanıtmış olması, müvekkillerine ceza davasıyla ilgili yüzde yüz taahhüt vereceği anlamına gelmemekle birlikte bu tarz bir söylemden kaçınmalıdır. Çünkü bir avukat, ceza davasıyla ilgili her ne kadar öngörüde ve çıkarımda bulunsa da yargılamanın ileriki aşamalarında hangi delillerle karşılaşacağını ve nasıl bir tanık beyanı ile karşı karşıya geleceğini bilemez. Ceza hukuku alanında bilgili olan avukatlar, hukuki olaylara objektif ve gerçekçi bir biçimde yaklaşmalı ve müvekkilini boş yere ümitlendirmemelidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hangi fiil ve eylemlerin suç sayıldığı açıkça belirtilmiş olup; belirtilen suç fiilleri gerçekleşmiş ise elbette bu durumun ceza hukukunda bir yaptırımı olacaktır. Netice itibariyle ceza hukuku alanında bilgili avukatların her davada beraat ettirmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak ceza hukuku alanında bilgi sahibi avukatın, müvekkilinin haklarını mahkemeler önünde sonuna kadar korur, gözetir ve onun en az ceza alması veya hiç ceza almaması için gerekli bütün çalışmayı hukuki olarak yürütür.

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKAT NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

Ceza avukatlarının esasen ne iş yaptığı merak edilen bir durumdur. Ceza avukatları müvekkillerinin ceza hukukuyla ilgili olarak karşılaşmış olduğu problemi çözmek için çalışma yürütürler. Bu kapsamda ceza avukatları;

  • Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine giren davalarda müvekkillerini temsil ederler.
  • Tutuklanan sanık veya şüpheliler için tutuklama kararına itiraz edeler.
  • Savcılık aşamasında müvekkilinin haklarını korurlar.
  • Aleyhe kararları istinaf veya temyiz ederler.
  • Ceza hukuku ile ilgili danışmanlık faaliyetleri yürütürler.
  • Yukarıda belirtilen çalışmalar, ceza avukatlarının sıklıkla yürüttüğü faaliyetlerdir.

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN AVUKATLAR, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatlar, vekâletname bulunmasa da ceza dava dosyalarını inceleyebilirler. Ancak ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor ise bu durumda avukatın dosya inceleme talebi reddedilir. Yani vekâletname bulunsa dahi gizlilik kararı bulunan dosyaları inceleyebilmek mümkün değildir. Ceza Hukuku alanında çalışan avukatlar soruşturma aşamasında vekâletname olmaksızın dosyayı inceleyebilir, takip edebilir, zorunlu müdafii olarak görevlendirilmiş ise dosyadan örnek alabilirler, kovuşturma aşamasında ise vekâletname olmaksızın sanık veyayargılamanın taraflarının onamı ile vekaletname olmaksızın  avukat ceza dava dosyasını takip edebilecektir. Ceza hukuku alanında çalışan avukat, vekâletname olmadan ceza dava dosyasından fotokopi alamazlar. Bu sebeple ceza davasında avukatın dosyayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için vekâletname olmazsa olmazdır.

AĞIR CEZA DAVA DOSYASI İÇİN DOSYAYA VEKALET SUNMASI GEREKEN BİR AVUKAT, TUTUKLU BİR KİŞİDEN NASIL VEKÂLET ALIR?

Günümüzde vekâletnameler, herhangi bir noterden çıkarılabilir. Bu işlem sırasında noterler, vatandaşlardan kendi kimlikleri ile vekâlet vereceği ağır ceza dava dosyasında görevlendirmek üzere avukatının bilgilerini isterler. Ancak tutuklu şahısların özgürlüklerinin kısıtlı olması sebebiyle, notere şahsen gidebilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple tutuklu kişilerin yakınları, cezaevinin yakınında bulunan noterlerle anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşma neticesinde noterler, tutuklu bulunan şahsın yanına giderek ceza evinde görüşme sağlar ve vekâletname çıkarma işlemini cezaevinde gerçekleştirirler. Avukatları veya şahsın yakınları daha sonra noterin yanına giderek çıkarılan vekâleti elden alabilirler.

GAZİANTEP ‘DE CEZA AVUKATI ARIYORUM, TAVSİYE ÜZERİNE AĞIR CEZA AVUKATINA GİTMELİ MİYİM?

Ceza avukatı arayan insanlar genellikle en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu arayış sürecinde şahıslar genellikle tavsiye üzerine ceza avukatına giderler. Yukarıda anlatıldığı gibi hukuk da branşlaşma olmadığı için ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi kavramlar doğru olmamakla birlikte herhangi bir resmiyeti de bulunmamaktadır. Yani avukatlar kartvizitlerine ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi kavramları yazamazlar. Gaziantep’ de ceza hukuku alanında bilgili avukat sayısı bir hayli fazla olup; bu sebeple ceza hukuku alanında bilgili avukatı tavsiyesi önemli bir ölçüdür. Şahıslar, her ne kadar tavsiye üzerine ceza hukuku alanında bilgili avukata gitseler de esasen güvendikleri ve olumlu kanaat getirdikleri tecrübeli bir ceza hukuku alanında bilgili avukat ile yola devam etmelidir. Ceza avukatı arıyorum Gaziantep’ de hangi semte gitmeliyim diye tereddüt yaşıyorsanız şunu açıkça söyleyebiliriz ki Gaziantep’ un her semtinde ceza hukukuyla ilgilenen birçok avukat bulunmaktadır.

CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKAT İLE ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bireylerin karşılaştıkları ceza davalarında ceza avukatları ile çalışma yürütmeleri son derece önemlidir. Hukuk sistemi, usul kurallarıyla yakından ilişkili olup; kişilerin usul yönünden hata yapmaları hak kaybına sebebiyet vermektedir. Örneğin ceza yargılaması sonucunda ceza alan bir kişinin 7 günlük yasal süre içerisinde kararı istinaf etmemesi ve süreyi kaçırması halinde, geri dönüşü olmayan bir yola girilmektedir. Bu durum sadece basit bir örnek olup; bunun gibi pek çok hak kaybına sebebiyet veren durumlar söz konusu olabilir. Ceza avukatı, müvekkillerinin savunmalarını doğru bir şekilde yapmaları için destek sağlamak sağlar ve hak kayıplarının önüne geçmek için çalışmasını yürütür. Bu sebeple ceza hukuku alanında bilgili avukat ile çalışmak önemlidir.

CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ceza hukuku alanında bilgili avukatlık ücretleri davadan davaya ve işin niteliğine göre farklılık arz etmektedir. Ceza yargılamasında avukatın takip edeceği davanın hangi aşamada olduğu, suç vasfı ve niteliği, dosyadaki taraf sayısı gibi durumlar ceza avukatı ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Örneğin ceza mahkemesinde ceza almış ve kararı istinaf edilecek bir kişi ile daha henüz soruşturma aşamasında olan bir kişiye teklif edilecek avukatlık ücreti aynı olmamaktadır. Ayrıca sanığın serbest veya tutuklu olup olmaması durumu da ceza avukatı ücretini belirleyen kriterler arasındadır. Çünkü tutuklu bir şahısla avukatın ayrıca ceza evinde görüşme sağlaması avukat için ekstra bir mesai ve emek gerektirir. Ceza hukuku alanında bilgili avukat ücretleri hususunda üst limit için kesin bir miktar belirlenemezken; alt limit için değerlendirme yapmak mümkündür; çünkü ceza davaları için avukatlık ücretleri belirlenirken baronun asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurulmalı ve ücret, asgari ücret tarifesinin altında olmamalıdır. Açıklanan sebeplerle ceza avukatı ücretleri hususunda avukat ile birebir görüşme sağlanması ve ücretin avukata sorulması daha sağlıklıdır. Ağır Ceza Mahkemelerinde ki Avukatlık Ücretleri ile Asliye Ceza Mahkemesinde ki avukatlık ücretlerinde ki taban fiyatlar arasında farklılıklar bulunmaktadır.

 

GAZİANTEP’ DE EN İYİ CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKATINI BULABİLİR MİYİM?

Günümüzde bütün avukatlar, meslek ahlâkı ve ilkesi gereği üstlenmiş olduğu bütün işleri iyi şekilde yürütmekle mükelleftir. Bu yükümlülük hangi hukuki alanda çalışma yürütülecek olursa olsun avukat için farklılık göstermemektedir. İnsanlar genellikle Gaziantep’ da en iyi ceza hukuku alanında bilgili avukatı bulma arayışı ve hatta Türkiye’ de en iyi ceza hukuku alanında bilgili avukatı bulma arayışı içerisine girmektedirler. Fakat en iyi ceza avukatı gibi bir kavram veya tanımlama esasen avukatlık için doğru değildir. Her avukat almış olduğu ve takip ettiği işe emek vermeli ve bu alanda titiz bir çalışma yürütmelidir. Ceza davasında avukatlık görevi yapabilmenin temel koşulu genellikle avukatlık sözleşmesinden geçmektedir. Ceza hukuku alanında bilgili avukatları, müvekkili ile iş takibi konusunda anlaştıktan sonra avukat dosyayı takip etmektedir. Bu kapsamda da insanlar genellikle güvendikleri ve inandıkları ceza hukuku lanında bilgili avukatına işi vermektedirler. Kaldı ki en iyi ceza avukatı kavramı kişiden kişiye göre de değişiklik göstermektedir. Aynı avukat için kimi müvekkil en iyi ceza avukatı tanımlaması yaparken diğer bir kişi bu tanımlamayı başka bir avukat için de yapabilir.

 

CEZA DAVAMIN TAKİBİ İÇİN BİRDEN FAZLA CEZA HUKUKU ALANINDA BİLGİLİ AVUKATI TUTABİLİR MİYİM?

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 149 uyarınca şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin yardımından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere ceza davasının takibi için birden fazla ceza avukatı ile temsil edilmek mümkündür. Ancak bazı hallerde ceza hukuku alanında bilgili avukatı sayısında kısıtlama da bulunmaktadır. Soruşturma aşamasında ifade almada en çok üç ceza hukuku alanında bilgili avukatı hazır bulunabilir. Yine örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç ceza hukuku alanında bilgili avukatı bulunabilir. Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında ceza hukuku alanında bilgili avukatının şüpheli ve sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur. Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Yüce Divan, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

ceza avukatı

Soruşturma, Duruşma ve Yargıtay evrelerinde sıkça takibini yaptığımız suçlardan bazıların şöyledir;

– ihaleye fesat karıştırma

– edimin ifasına fesat karıştırma

– suç gelirlerinin aklanması

– dolandırıcılık

– kaçakçılık

– hakaret

– şike

– teşvik primi

– çek suçları

– özel hayatın gizliliğini ihlâl

– göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

– yaralama, insan öldürme

– organ veya doku ticareti

– çocuk düşürme ve kısırlaştırma

– cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

– tehdit, şantaj, cebir

– kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

– konut dokunulmazlığının ihlâli

– ayırımcılık

– kişilerin huzur ve sükununu bozma

– haberleşmenin gizliliğini ihlâl

– kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

– hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

– hileli iflas

– trafik güvenliğini tehlikeye sokma

– uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

– sahtecilik

– müstehcenlik, fuhuş

– bilişim sistemine girme

– internet dolandırıcılığı

– zimmet, irtikâp, rüşvet

– iftira

– suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

– adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

– anayasayı ihlâl

– hükümete karşı suç

– Sosyal Medya Suçları

– Bilişim Suçları

– Teşebbüs Suçları

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur. Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Yüce Divan, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

ceza avukatı

Soruşturma, Duruşma ve Yargıtay evrelerinde sıkça takibini yaptığımız suçlardan bazıların şöyledir;

– ihaleye fesat karıştırma

– edimin ifasına fesat karıştırma

– suç gelirlerinin aklanması

– dolandırıcılık

– kaçakçılık

– hakaret

– şike

– teşvik primi

– çek suçları

– özel hayatın gizliliğini ihlâl

– göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

– yaralama, insan öldürme

– organ veya doku ticareti

– çocuk düşürme ve kısırlaştırma

– cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

– tehdit, şantaj, cebir

– kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

– konut dokunulmazlığının ihlâli

– ayırımcılık

– kişilerin huzur ve sükununu bozma

– haberleşmenin gizliliğini ihlâl

– kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

– hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

– hileli iflas

– trafik güvenliğini tehlikeye sokma

– uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

– sahtecilik

– müstehcenlik, fuhuş

– bilişim sistemine girme

– internet dolandırıcılığı

– zimmet, irtikâp, rüşvet

– iftira

– suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

– adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

– anayasayı ihlâl

– hükümete karşı suç

– Sosyal Medya Suçları

– Bilişim Suçları

– Teşebbüs Suçları

ceza avukatı

(Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı, Asliye Ceza Avukatı, Sulh Ceza Avukatı)

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button