Yağma Suçu Ve Kasten Yaralama

Yargıtay
6.Ceza Dairesi

Esas : 2016/1268
Karar : 2019/273
Karar Tarihi : 24/01/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yağma, kasten yaralama
HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan kurulan ve 5271 sayılı CMK’nin 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen kararın temyizi olanaklı bulunmayıp aynı maddenin 12. fıkrası uyarınca itirazı olanaklı kararlardan olduğu ve sanık savunmanı tarafından yapılan itiraz üzerine Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02/06/2015 gün ve 2015/270 D.İş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilerek kesinleştiğinin anlaşılması karşısında bu aşamada Dairemizce yapılacak bir inceleme bulunmadığından sanık … hakkında yağma suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılan incelemede;
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Oluş ve dosya içeriğine göre; 13.06.2012 günü saat 01.30 sularında … Mahallesi civarında mağdur … ile bir müddet sohbet ettikten sonra çıkan kavgada mağdurun kolundaki saati zorla alan sanığın olaydan dört gün sonra polise gidip suça konu saati teslim ettiği olayda;
1)Suça konu saatin soruşturma aşamasında mağdura iade edildiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 168. maddesi doğrultusunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanırken cezadan yapılacak indirim oranının 1/3 den daha ziyade olması gerektiğinin düşünülmemesi,
2)5237 sayılı TCK’nin 168/2. maddesinin, 31/3. maddesinden önce uygulanması suretiyle aynı Kanunun 61. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 24/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.