TCK MADDE 331 ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇU

Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK MADDE 331’İN GEREKÇESİ

Devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirine karşı casusluk faaliyetlerini icra etmeleri, yabancı devletler üzerinde olumsuz etki yaparak, uluslararası ilişkilerin bozulmasına neden olabileceğinden, bu fiillerin de nitelikleri itibarıyla cezalandırılması uygun görülmüş ve böylece uluslararası casusluk cezalandırılmıştır.
Maddenin koruduğu hukukî yarar, Türkiye’nin uluslararası itibarıdır.

TCK MADDE 331 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
5.Ceza Dairesi

Esas : 2019/4959
Karar : 2019/7156
Karar Tarihi : 10/07/2019

“İçtihat Metni”

Silahlı terör örgütü kurma ve uluslararası casusluk suçlarından sanık … hakkında yapılan yargılama sırasında; Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılı suçların niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/03/2019 gün ve 2019/90 E. 2019/91 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE, 10/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2019/4956
Karar : 2019/7153
Karar Tarihi : 10/07/2019

“İçtihat Metni”

Silahlı terör örgütü kurma ve uluslararası casusluk yapma suçlarından sanık … hakkında yapılan yargılama sırasında; Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılı suçların niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/03/2019 gün ve 2019/92 E. 2019/89 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 10/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.