SAHTE KİMLİKLE ÇIKARILAN SAHTE KREDİ KARTININ DEĞİŞİK ZAMANLARDA KULLANILMASI

Özet : Sanığın, mağdurun kimlik bilgilerini kullanarak düzenlettiği sahte kimlikle mağdur … A.Ş.’ye müracaat ederek kredi kartı sözleşmesi imzalayıp sahte kredi kartı çıkarttığının ve suça konu kartın değişik zamanlarda kullanıldığının anlaşılması karşısında, TCK 245/2 ve TCK 245/3 uyarınca belirlenen cezalardan aynı yasanın 43. maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

T.C.
Yargıtay
8.Ceza Dairesi

Esas : 2018/8531
Karar : 2018/12916
Kara Tarihi : 19.11.2018

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık …’ın Akbank’a yönelik, … adına çıkarttırdığı sahte kredi kartının kullanılması suçundan kurulan hükme ilişkin olarak; sanığın, mağdurun kimlik bilgilerini kullanarak düzenlettiği sahte kimlikle mağdur … A.Ş.’ye müracaat ederek kredi kartı sözleşmesi imzalayıp sahte kredi kartı çıkarttığının ve suça konu kartın değişik zamanlarda kullanıldığının anlaşılması karşısında, TCK.nun 245/2. ve TCK.nun 245/3. maddeleri uyarınca belirlenenen cezalardan aynı yasanın 43. maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Bozmaya uyularak;yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık … müdafiinin, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık …’ın lehe hükümler uygulanmadığına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 19.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.