SAHİPLİ KÖPEKLERİN SAHİPLİ KOYUNLARA SALDIRMASI

YARGITAY
8.Ceza Dairesi

Esas : 2017/1477
Karar : 2018/12070
Karar Tarihi : 01.11.2018

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mala zarar verme
HÜKÜM : Şikayetten vazgeçme nedeni ile düşme

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Somut olayda, sanığa ait köpeklerin, mağdura ait hayvanlara saldırarak 1 adet koyunun ölmesine, iki adet koyunun da kaybolmasına sebebiyet verdiğinin iddia edilmesi karşısında, mahkemenin, mala zarar verme suçunun kasten işlenebileceği ve olayda kastın bulunmadığı ve sanığın eyleminin TCK.nun 177/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verildiği anlaşılmakla;

Somut tehlike suçu olarak düzenlenen 5237 sayılı Yasanın 177. maddesinde “gözetim altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı ve sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi” cezalandırılmış olup, somut olayda ise sanığa ait köpeklerin, mağdura ait olan koyunu parçalayarak öldürdüğünün kabul edilmesi karşısında, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin, sanığın beraati yerine yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeni ile düşme kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 01.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.