Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları Nelerdir ?

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir ?
Resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi ya da zaten var olan bir belgeyi başkalarını kandırma amacıyla kullanılması veya resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi fiillerinden en az birinin işlenmesi durumunda ortaya çıkan suç çeşidine evrakta sahtecilik suçu denir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu tanımda bahsi geçen suçlardan en az birinin işlenmesinin suçun ortaya çıkması için yeterli olduğudur. Zaten Türk Ceza Kanunu da evrakta sahtecilik suçu nedir sorusunu bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmesi veya sahte resmi belgenin bir kamu görevlisi tarafından kullanılması şeklinde yanıtlamaktadır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Nedir ?
Resmi evrakta sahtecilik suçu cezası nedir sorusuna verilecek olan cevap resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli ya da basit halinin işlenmesine göre değişiklik göstermektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik suçunun basit halinin işlenmesi durumunda yani resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi ya da kullanılması söz konusu ise failin alacağı ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli halinin işlenmesi durumunda yani herhangi bir kamu görevlisinin kamu görevinin sağladığı imkanlardan yararlanmak suretiyle resmi bir belgeyi değiştirmesi, sahte olarak düzenlemesi, kullanması söz konusu ise failin alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Ertelenir Mi ?
Resmi Evrakta sahtecilik suçunun ertelenmesi mümkün mü sorusuna verilecek olan cevap mahkumun durumuna ve mahkemenin vereceği cezanın miktarına göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki, mahkumun alması muhtemel ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ceza kanunumuza göre 2 yıl ya da daha kısa bir süre hapis cezası alan mahkumların cezaları ertelenebilir ve ertelenmesi durumunda ceza fiilen uygulanmaz. Buradan hareketle, sanığın 2 yıl ceza alması durumunda alacağı hapis cezasının ertelenmesi ve dolayısıyla uygulanmaması gündeme gelebilir. Fakat, resmi evrakta sahtecilik suçu sonucu alınan hapis cezasının ertelenebilmesi için hükmolunan hapis cezasının 2 yıldan az olması dışında da bazı şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Peki nedir bu şartlar? İlk olarak, hakkında hapis cezası erteleme kararı verilecek olan şahsın daha önce kasten işlemiş olduğu bir suçtan mahkum olmamış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, mahkemede sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair bir kanaatin oluşması gerekmektedir. Genel olarak resmi evrakta sahtecilik suçunda da diğer birçok su çeşidinde olduğu gibi hapis cezasının ertelenmesinin şartları bu şekildedir. Buna karşın, bazı durumlarda hakim tüm şartlar oluşmuş olsa bile failin almış olduğu hapis cezasını ertelemek için kamunun ya da özel kişilerin uğradığı zararların tazmin edilmesi şartını öne sürebilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus sanığın hapis cezasının ertelenmesi ve buna bağlı olarak uygulanmaması durumunda bile bir mahkumiyetin söz konusu olduğudur. Ve her mahkumiyet hukuki sonuçlar doğurur. Şöyle ki hapis cezası ertelenen kişinin cezası 1 yıldan çok ise ki bu durumda söz konusu ceza en az 2 yıl olmaktadır, ceza infaz edilinceye kadar failin herhangi bir memur olarak çalışması, herhangi bir kamu görevine aday olması mümkün değildir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Zamanaşımı Ne Kadar ?
Resmi evrakta sahtecilik suçu zamanaşımı ne kadar sorusuna verilecek olan cevap 8 yıldır. Başka bir deyişle, resmi evrakta sahtecilik suçu teşkil eden fiili 8 yıl içinde soruşturulmazsa faile bir daha aynı suç sebebiyle ceza verilemez.

Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası Kaç Yıl ?
Resmi evrakta sahtecilik cezası kaç yıl sorusuna verilecek olan cevap resmi evrakta sahtecilik suçunun basit ya da nitelikli halinin işlenmesine göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki fail eğer resmi bir belgeyi başkalarını aldatmak amacıyla değistirdiyse, kullandıysa ya da sahte olarak düzenlediyse alacağı ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Failin suçun nitelikli halini işlemesi durumunda yani fail kamu görevlisi olmanın verdiği imkanları kullanarak resmi bir belgeyi değistirdiyse veya kullandıysa alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Süresi Ne Kadar ?
Resmi evrakta sahtecilik suçunda da Türk Ceza Kanunu’ndaki şikayete bağlı suçların aksine şikayet süresi 6 ay değil, 8 yıldır. Bunun sebebi resmi evrakta sahtecilik suçunun şikayete bağlı bir suç olmayışıdır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu TCK Tarafından Nasıl Tanımlanır ?
Resmi evrakta sahtecilik suçu TCK tarafından nasıl tanımlanır sorusuna verilecek olan cevap resmi evrakta sahtecilik suçunun basit ya da nitelikli halinin işlenmesine göre değişiklik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, resmi evrakta sahtecilik suçunun daha iyi bir şekilde tanımlayabilmek adına evrakta sahtecilik suçunun basit ve nitelikli hallerini ayrı ayrı açıklamak oldukça yerinde olacaktır.

İlk olarak, resmi evrakta sahtecilik suçunun basit hali sahte resmi belge üretilmesi, Resmi bir belgenin başkalarını aldatma amacıyla kullanılması, resmi bir belgenin manipüle edilerek gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmesi fiillerini kapsayan suç çeşididir.

Buna ek olarak, resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli hali ise kamu görevi ifa eden bir şahsın kamu görevinden kaynaklanan yetkisini kötüye kullanmak suretiyle sahte bir belge üretmesi, varolan bir belgeyi gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlemesi, resmi bir belgeyi başkalarını aldatma amacıyla kullanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.