Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık Dinlenir

Yargıtay
14.Ceza Dairesi

Esas : 2014/2171
Karar : 2014/2208
Karar Tarihi : 24.02.2014

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : KD – 2011/58240

Sanıklar A.. A.. ve A. S.haklarında ırza geçme suçundan yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.09.2010 gün ve 2003/653 Esas, 2010/282 Karar sayılı hükümlerin temyizi üzerine, Dairemizin 23.12.2013 gün ve 2012/4503 Esas, 2013/13749 Karar sayılı ilamı ile bozma yönündeki kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.02.2014 gün ve 2011/58240 sayılı itiraznamesi ile 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK.nın 308. maddesinin 2 ve 3. fıkraları gereğince itiraz etmesi üzerine dosya Daireye gönderilmekle incelendi;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı yerinde görüldüğünden İTİRAZIN KABULÜNE, Dairemizin 23.12.2013 gün 2012/4503-2013/13749 sayılı bozma kararının 6352 sayılı Kanunun 99. maddesiyle 5271 sayılı CMK.nın 308. maddesine eklenen 2 ve 3. fıkraları uyarınca KALDIRILMASINA, karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Kayden 01.08.1987 doğumlu olup, nüfusa 11.01.1989 tarihinde tescil olunan mağdurenin yaşına yapılan itiraz nedeniyle İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulunca verilen 16.11.2009 tarihi rapora göre mağdurenin suç tarihi itibarıyla yaşının tespitinin tıbben mümkün olmadığının bildirildirilmesi karşısında, mağdurenin gerçek yaşının belirlenmesi noktasında babası sanık Abdulkadir’den sorulup ve bu hususta bilgisi bulunan tanıklarda araştırılıp dinlendikten sonra, mağdurenin gerçek yaşı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenerek sanıkların hukuki durumlarının tayin ve tespiti gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 24.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.