Kiracının Tacir Olduğu İşyeri Kira Sözleşmeleri

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kiracının tacir olduğu işyeri kira sözleşmeleri bakımından Kanunun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu hükümlere aşağıda özet halinde yer verilmektedir;

Kira ilişkisinin devri

Kira ilişkisinin üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde; kiraya veren, haklı bir neden olmadıkça sözleşmenin devrine rıza vermekten kaçınamayacaktır. Bunun yanında; devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte kiraya verene karşı müteselsilen sorumlu tutulabilecektir.

Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

Kiracının, kira sözleşmesini süresinden önce feshetmesi sebebiyle doğacak sorumluluğu, kira ilişkisini devralmaya hazır ve ödeme gücü olan yeni bir kiracı bulması hâlinde sona erecektir.

Bağlantılı Sözleşme

Erteleme süresinin sona ermesinden sonra imzalanan ve kiracının yararı olmaksızın kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan ve kiracıyı borç altına sokan bağlantılı sözleşmeler hükümsüz sayılacaktır.

Kiracının güvence vermesi

Kiracının vereceği teminat tutarı üç aylık kira bedelini aşamayacaktır. Teminat bedelinin kiracı tarafından para veya kıymetli evrak olarak ödendiği hallerde, ödeme vadeli bir tasarruf hesabına yatırılacak ve her iki tarafın rızası yahut bir kesin bir yargı kararı olmaksızın kiracıya geri verilmeyecektir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Kiracının Tacir Olduğu İşyeri Kira Sözleşmeleri 1

Kira bedelinin belirlenmesi

Kira bedelinde yapılacak artışlarda azami sınır; bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalama” oranıdır.

Kiracı aleyhine düzenleme yasağı

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecektir.

Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâli için ceza koşulu veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağı yönünde yapılan anlaşmalar geçersiz olacaktır.

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.