Ceza Hukuku

HER NE KADAR EŞİ, UYUŞTURUCUNUN SANIĞA AİT OLDUĞUNU SÖYLESE DE SANIĞIN KABULÜ ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜ OLUŞTURUR

Rate this post

Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi
18.Ceza Dairesi

Esas : 2018/725
Karar : 2018/1059
Karar Tarihi : 18.10.2018

Sanık M’nin kiracısına ait ikametin çatısında ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu beyan ederek kendi suçunun ortaya çıkmasına yardımda bulunduğu bu nedenle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak TCK’nun 192/3. maddesi uyarınca tanıklar A.K ve M.Ş’in beyanları da dikkate alındığında yardımın niteliğine göre cezasında 1/3 oranında indirim yapılmıştır.
İlk derece mahkemesi suçun subutunu mevcut delilerle ilişkilendirip, gerekçesiyle ortaya koymuş olmakla birlikte, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.02.2018 tarih, 2018/34 esas 2018/48 karar sayılı hükmünün kaldırılmasına ve sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinin uygulanmasına karar verilerek, açıklanan gerekçe ile aşşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM; Gerekçesi yukarıda gösterildiği üzere;

CMK’nın 280. maddesinin 2. fıkrası gereğince Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.02.2018 tarih, 2018/34 esas ve 2018/48 karar sayılı hükmünün KALDIRILMASINA,

Sanık ve müdafii ile Cumhuriyet savcılığı için kararın tefhim tarihinden, itibaren 15 gün içerisinde Dairemize bir dilekçe verilmek ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılmak veya aynı yöntemle bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunulmak veya bu hususta bir dilekçe verilmek suretiyle, CMK’nın 286. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere, mütalaya uygun olarak oybirliğiyle açık yargılama sonucunda karar verildi, açıkça okunup usulen anlatıldı.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button