Doğrudan Açık Cezaevine ALINACAK ve ALINMAYACAK Hükümlüler

Doğrudan açık cezaevine ALINMAYACAK hükümlüler:

-Terör suçlarından mahkum olanlar,
-Örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak veya örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar,
-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,
-İkinci defa mükerrir olanlar,
-Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler.

Doğrudan açık cezaevine ALINACAK hükümlüler:

-Yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,

-Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar,

-Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

-Taahhüdü ihlal, nafakayı ihlal gibi İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi olanlar.

Doğrudan açık cezaevine alınan veya hâlen açık cezaevinde bulunanlardan açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilecek olan hükümlüler:

-Firar edenler,

-Başka bir suçtan dolayı hakkında 5271 sayılı CMK’nın 100. maddesi uyarınca tutuklama kararı verilenler,

-Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp cezası kesinleşmiş olanlar,

-Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp cezası kesinleşmemiş olsa bile kurum güvenliği açısından tehlike oluşturanlar,

-Açık cezaevi şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlamayacakları saptananlar,

-İş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlamayanlar,

-Şartları tutmadığı halde açık cezaevine ayrıldığı sonradan anlaşılanlar,

-Cezası infaz edilmekte iken başka bir suçtan dolayı cezası kesinleşip içtimadan sonra koşullu salıverilmesine kalan sürenin açığa ayrılma kapsamı dışında kaldığı tespit edilenler.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.