Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararların Tespitinde Devletin Sorumluluğu

Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmininde İdarenin Kusurunu Tespit Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Danıştay Kararı

  1. Danıştay 6. Dairesi 12.4.2004 tarih ve E:2004/1477, K:2004/2115 sayılı kararında; deprem nedeniyle açılan tazminat davalarında idarenin kusurunu tespite ilişkin bazı hususları değerlendirmiştir.
  2. Bu kararda değinilen hususları özetlersem; “yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği”, “zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü”, “yapı kullanma izni bulunup bulunmadığı”,
  3. “imar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği”, “yapıların imar açısından denetlenmesi”, “afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği”,
  4. “afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı tekniklerini, projelendirme esaslarını, ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda idarelerin üzerlerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği”,
  5. “denetim ve kontrol görevlerini yapıp yapmadığı” hususları ayrı ayrı irdelenerek, idarece gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
  6. Bu değerlendirmeler elbette K.Maraş ve Hatay deprem afetleri için de geçerli olup, idarelerin ve idarecilerin bu depremler nedeniyle meydana gelen kayıp ve zararlardan sorumlu oldukları açıktır.
5/5 - (2)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.