Çalışma Alanlarımız

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza Davaları ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarında avukatlık ofisimizden destek alabilirsiniz. Halk arasında, “Ağır Ceza Avukatı” olarak telafuz edilen avukatlık branşı, aslında sadece Ağır Ceza davalarının kapsandığı yanılgısını oluşturmaktadır… (Devamı için tıklayınız)

Boşanma sözlük anlamıyla karı-kocanın bir mahkeme kararıyla ayrılmak ve evlilik bağlarını sona erdirmek şeklinde özetlenebilir. Ancak basit olarak ifade edilen bu cümle aslında insanların hayatını oldukça derinden etkileyen, yaralayan, maddi ve manevi olarak oldukça zor dönemlerden geçilmesine sebep olan zor bir durumdur.

En gelenekçi toplumlarda dahi olmak üzere eski çağlardan bu yana bu yana eşler arasında uyumsuzluk öyle ya da böyle bir boşanma olgusu mevcuttur.

Yukarıda da değinildiği üzere boşanma bir mahkeme kararıyla eşler arasındaki evliliğin son bulması olsa da boşanmaya bağlı sonuçlar oldukça fazladır ve çeşitlilik göstermektedir.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davları, Nafaka davaları, Mal rejimleri (Mal paylaşımı) ile davalar, Velayet davaları, Maddi ve manevi tazminat davaları, Çocuk için iştirak nafakası davaları, Babalık davaları… (Devamı için tıklayınız)

Gaziantep İdare Hukuku Avukatı Aziz Cihan KAÇIRAN

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdarenin var oluş amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare hukuku da, kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılar ve böylece bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye’nin tüm illerine idare hukuku alanında hizmet vermekteyiz. (Devamı için tıklayınız)

işçi avukatı gaziantep

İşçi Alacak davaları ve tazminat davalarını, davalının kendi takip edeceği gibi kendisinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir.

İş davalarında Davanın  İş hukuku Avukatı ile takip edilmesinin her zaman faydası ve önemi büyüktür. Çünkü açılan davalarda alınacak hakların hangilerinin ne şekilde talep edileceği, mahkemenin ara kararlarında vermiş olduğu sürelerin takip edilmesi hak kaybını önlenmesinde önemlidir.

Ayrıca İşçinin hak ettiği alacak kalemleri ve  Tazminat miktarının artmasında da etkisi yüksek olacaktır. Yanlış açılan ve yanlış talep edilen tazminat miktarlardan dolayı davanın ret edilmesi veya tazminat miktarının düşmesinden dolayı karşı davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanmış olacaktır.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak gerek işçi gerekse işveren yönlü avukatlık ve Danışmanlık hizmetleirmiz mevcuttur.

Avukatlık Ofisimiz, sağlık, inşaat, reklam, yayıncılık ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, gerek proje bazında gerekse rutin ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Şirket kuruluşu, ana sözleşme ve hissedarlık sözleşmelerinin düzenlenmesi, şirketin yönetimi, temsili ve idaresi, şirketin üçüncü kişilerle ve pay sahipleri ile olan ilişkileri ve karşılaştığı hukuki sorunlar ile ihtilaflar dahil olmak üzere bir sermaye şirketinin ihtiyaç duyabileceği her türlü konuda müvekkillerine hukuki hizmet sunmakta ve hukuki ihtilafların çözümlenmesi konusunda müvekkillerini mahkemeler ve diğer merciler nezdinde temsil etmektedir.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak şirketlere özel hukuki hizmet paketlerimiz olduğu gibi aylık sabit ücretli hizmette verilmektedir. (Devamı için tıklayınız)

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI

Artan araç sayısı ile birlikte ne yazık ki kazalarda da bir artış görülmekte ve bu kazalar sonucunda ölümler ve sakatlıklar yaşanmaktadır. Kazaya uğramış vatandaşlar buradan doğan hak kayıplarına karşı tazminat talep edebilmektedirler. Bu tazminat talebinin MUHATTAPI İSE ARAÇLARIN SİGORTALANDIGI SİGORTA ŞİRKETLERİDİR.

Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman bir Avukattan hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak kişi ve kurumların tazminat hakları konusunda bizim ile iletişime geçebilirsiniz. (Devamı için Tıklayınız)

Bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Yasal Mirasçılık ve İradi Mirasçılık olmak üzere 2 türlü mirasçılık vardır. Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin Miras Hukuku kuralları ile kaderi belirlenen malvarlığına tereke denir. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara “Miras Hakkı” denir. Miras bırakan, ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin akıbeti düzenlenen kişidir.

“ Vefat eden kimse, müteveffa, muris, ölen” terimleri de aynı anlamdadır. Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denir.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak sizlere miras hukukunun her alanında destek verecek bilgi ve tecrübeye sahibiz. Özellikle Mirasın Hükmen reddi davaları için bizim ile iletişime geçiniz.

Kiralananın tahliyesi, Kira alacakların yasal takibi, Tapu iptal ve tescil davaları, Mirastan kaynaklı Ortaklığın giderilmesi, Gayrimenkul satış vaadinden kaynaklanan; Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar, Emlakçı alım-satım mukavelesinden kaynaklanan davalar, Gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak sizlere taşınmaz hukukunun her detayı için hukuki hizmet vermek için iletişime geçiniz.

Gaziantep Ceza Avukatı

Avukat Aziz Cihan Kaçıran, Hukuk Fakültesini derece yaparak 2. sırada yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır.

Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Boşanma Hukuku, Ceza Hukuku , Bilişim Hukuku , İdare Hukuku , Miras Hukuku , Gayrimenkul Hukuku , Tazminat Hukuku alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli katılım ve sertifika belgeleri bulunmaktadır.

Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku , Aile Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında meslek içi eğitim seminerlerine katılmıştır.

Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmüştür. Gazetelerde ve Görsel Medyada Ceza Hukuku ve Yabancılar Hukuku İle ilgili yayınlanmış yazıları bulunmaktadır.

Avukat – müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır.

Avukat Aziz Cihan Kaçıran , 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

Gizlilik ve Mesleki Sır: ‘Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir.

BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır.


Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button