Çalışma Alanlarımız

Gaziantep Avukat ve Gaziantep Hukuk Bürosu
Gaziantep Ağır Ceza Avukatı
Gaziantep Boşanma Avukatı
Gaziantep icra Avukatı

Gaziantep avukat ve hukuk bürosu ile alanında uzmanlaşmış hukukçular ve destek personeli ile sizlere Gaziantep ‘te hukuki destek sunmaktayız. Hukuk bürosu çalışma esası, çözüm odaklı ve yenilikçi avukatlık hizmeti bazında ilerlemektedir.

Gaziantep avukatları olarak çalışmalarımızda şeffaflık, çözüm esaslı hizmet temel unsurlardandır.

Mesaj hattımızdan iletişim bölümünde bulunan WhatsApp, Telegram, Telefon gibi iletişim araçlarıyla ulaşabileceğiniz gibi Gaziantep avukat ve hukuk bürosu adresimizden ziyaret edip hukuk desteği alabilirsiniz.

Gaziantep Avukatı Olarak Hizmetlerimiz​

Aşağıda belirttiğimiz bölümlere ilişkin davalar çalışma alanlarımızdandır. Gaziantep’de faaliyet gösteren Gaziantep hukuk büromuz hizmet vermektedir.

Gaziantep Hukuk Bürosu

Gaziantepceza, boşanma, miras, tüketici, gayrimenkul ve idare hukuku olmak üzere çeşitli alanlarda hukuki danışmanlık ve temsil faaliyeti yürütmektedir.

Gaziantep Aziz Cihan Kaçıran Hukuk Bürosu olarak aşağıda belirttiğimiz bölümlere ilişkin davalar çalışma alanlarımızdandır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Gaziantep hukuk büromuz hizmet vermektedir.

Gaziantep Boşanma Avukatı

Gaziantep Boşanma Avukatı Hukuk Desteği

Gaziantep en iyi boşanma avukatı kanunlar gereği aileyi koruma ve aile boşanma sürecinde müvekkilinin hakkını koruyan avukattır. Günümüz koşullarında bu hususta bir çok değişken vardır. 

En iyi boşanma avukatı sizi en az zarar ile kanuni haklarınızı savunan ve kanunlar çerçevesinde kollayan avukat olacaktır.

Boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesinde anılı hükme göre

Boşanma davası açma hakkı olan taraf, isterse boşanma isterse ayrılık talep edebilir.”

Boşanma davası tarafların Aile Mahkemesi Hakimliklerine hitaben yazmış oldukları dilekçelerin ilgili yer Mahkeme Kalemine iki suret olarak verilmesiyle Gaziantep boşanma avukatı tarafından açılır.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, medeni kanun içerisinde düzenlenmiş alanlardan biridir. Aile hukukundan doğan davalarda Gaziantep boşanma avukatı hizmet vermektedir. Kişilerin nişanlanma, evlenme , boşanma, velayet, soybağı, kayyımlık, vesayet, mal rejimi, nafaka ve tazminat vb. hususları düzenlenmiştir.

Boşanma hukukunda Nişanlanma ve sonuçları, evlenme şartları, boşanma şart ve sonuçları, evlat edinme koşulları, başlıca düzenlenmiş konulardandır.

Aile mahkemelerinde görülen başlıca dava ve işler şunlardır; Boşanma davaları, Anlaşmalı boşanma, Evliliğin iptali, Velayet, Babalık, Nafaka, Boşanmadan kaynaklı tazminat, Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfiz’ine ilişkin dava ve işler.

Soybağı reddi, Boşanma sonrası mal paylaşım, Ailenin korunması kadına şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesindeki tedbir kararı… Gaziantep boşanma avukatı, aile hukukundan doğan davalara bakmaktadır.

Gaziantep boşanma avukatı denildiğinde boşanma davalarında uzman olduğu anlaşılır. Boşanma davasında adli yardım kurumu da bulunmaktadır.

Adli yardıma başvurmanız durumunda Gaziantep Barosu’na bağlı Gaziantep avukatları yani görevlendirilen Gaziantep boşanma avukatı tarafından adli yardım görevi sağlanmaktadır. 

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Boşanma, evlilik birliğinin sonlanması anlamına gelir. Boşanma davaları, Gaziantep boşanma avukatı tarafından yürütülen davalardır. Boşanmak isteyen tarafların Gaziantep boşanma avukatı vasıtasıyla işlemlerine başlamaları tavsiye edilir.

Çünkü uzmanlaşmış Gaziantep boşanma avukatı, sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Boşanma; anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Ancak anlaşmalı boşanabilmek için evliliğin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.

Gaziantep boşanma avukatı bu konuda daha fazla bilgilendirebilir. Aksi durumda anlaşmalı boşanabilmek mümkün değildir.

Boşanma davası sonuçları bakımından oldukça kapsamlı davalardır.

Boşanma ile evlilik birliği sona erdiği gibi birtakım mali sonuçları da ortaya çıkmaktadır. Bu hususlar boşanma sonucunda malların paylaşımı, müşterek çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat davalarıdır.

Gaziantep boşanma avukatı bu davalarda da hak kaybına uğramamanız adına boşanma davasında uzman olan Gaziantep boşanma avukatı ile dava sürecinizi yürütebilirsiniz. Aile mahkemeleri boşanma davasına da bakmakla görevli mahkemedir.

Gaziantep boşanma avukatı dendiğinde boşanma davasında uzmanlaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Hukuk büromuz uzman kadrosu ile Gaziantep avukatlık faaliyeti ile boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davalarında hizmet sunmaktadır.

Boşanma avukatları ve dava sürecine etkisi yadsınamaz derecede önemlidir.  Boşanma avukatlarının sorumlulukları dava süresince devam etmektedir. Fakat bu sorumluluklar gene kanunlar ile belirlenmiştir.

Boşanma avukatları; anlaşmalı çekişmeli davalarda görev alabildiği gibi velayet davaları ve nafaka davalarında da görevlendirilebilir. Söz konusu bu davalarda da hizmet verebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında sosyal ve ekonomik kişi hakları bölümünde kurallar açıkça belirtilmiş ve bu kurallar konulmuştur.

Aile kavramı 41. madde ile açıklanmış, toplumun temel taşı olarak kabul edilmekte ve kanunlar ile koruma altına alınmaktadır.

Bu kapsamda Adana boşanma avukatlarına ailenin ve aile bireylerinin huzur refahı sağlanması konularında temsil konusunda görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Aile bireyleriyle görüşme ve aile bireylerinin haklarını savunma konusunda kanun kesin hükme bağlamıştır.

Eşlerin eşitlik hakları Avrupa insan hakları kanununun 7. maddesinde açıkça belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır.

8. madde ile özel hayatın korunması ve hakları kanun ile güvence altına alınmaktadır.

Sözleşme lafzında aile hukukunun tamamen güvence altına alınması bulunmaktadır.

Evlenme, nişanlanma, çocukların haklarının korunması, eşlerin özel hakları, kişisel eşitlik gibi konular bu kanunlar ile koruma altına alınmıştır.

Türk medeni kanununda evlilik, nişanlanma, boşanma ve kişisel haklar güvence altına alınmıştır.

Boşanma davalarına açık hükümler getirilmiştir. Boşanma hallerinde mal paylaşımı burada açık hükümler ile belirtilmiştir.

Boşanma davası sürecinde adana boşanma avukatı tarafından uygunluk süreci hazırlanır. Eşlerin kişisel hakları ve mal paylaşımı ile velayet gibi konular açıkça kanun hükümleri ile belirtilmiş ve sınırlandırılmıştır.

Bu bağlamda kanun hükümlerine uygun olmayan hallerde bireylerin maddi ve manevi kayıpları doğabilir ve bu hallerin adana boşanma avukatı tarafından incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu vardır.

Aziz Cihan Kaçıran Gaziantep avukat ve hukuk bürosu sahibi olarak adana boşanma avukatı hizmeti vermektedir. Gaziantep boşanma avukatı olarak boşanma davalarında yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olarak hizmet vermektedir.

Gaziantep boşanma avukatı boşanma davası sürecinde eşlerden boşanma vekalet ücreti almaktadır.

Yüksek bilgi ve tecrübeye sahip Gaziantep hukuk bürosunda adana boşanma avukatı olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

Davaların lehinize sonuçlanması durumunda dava masrafları karşı tarafın sorumluluğunda olmakta ve bu kanunen hükme bağlanmıştır.

Gaziantep boşanma avukatı ücreti anlaşmalı veya çekişmeli davalara göre farklı şekilde belirlenir. Boşanma davasının seyri boşanma avukatlarının sorumluğundadır.

Tarafların kanunen zarar görmemesi ve eşit haklara sahip olması kanunen belirtilmiştir.

Mal ve ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda Gaziantep boşanma avukatı, sizlerin haklarını kanunlar çerçevesinde koruma sorumluğunu üstlenmektedir.

Gaziantepboşanma avukatı ücreti davanın taraflarının durumu ve niteliğine göre farklılık gösterebilir. 

Daha detaylı Gaziantep boşanma avukatı ücreti bilgisini mail veya telefon aracılığıyla bize ulaşarak alabilirsiniz.

Velayet anne ve babanın çocuklar üzerindeki sahip olduğu hak ve onlara karşı sorumluluğudur. Medeni kanunda eşlere verilmiş ortak haklar bulunmaktadır.

Eşlerin boşanma veya ayrılması sonucu bu haklar mahkeme tarafından anne veya babaya verilmektedir. Türk medeni kanununda ortak velayet düzenlemeleri de bulunmaktadır. Günümüz şartlarında uygulanabilir durumdadır. Ortak velayet eşlerin anlaşmalı boşanma durumlarında her iki tarafa verilen haklardır.

Gaziantep Ağır Ceza Avukatı

Gaziantep Ceza Avukatı ile Ceza Hukuku Desteği Nasıl Yürür?

Gaziantep Ceza Avukatı dendiğinde Gaziantep Barosu’na bağlı şekilde ceza alanında hizmet veren avukat olduğu anlaşılır. Gaziantep avukatları genel olarak ceza alanında oldukça kapsamlı bir tecrübeye sahiptir.

Çünkü şehirde işlenen suç oranları oldukça fazladır. Bu durum gerek hukuk bürosu olarak hizmet veren gerekse bireysel olarak Gaziantep ceza avukatı şeklinde hizmet sunan avukatların ilgi alanına girmiştir.

Ceza davalarında Gaziantep ceza avukatının hukuk desteği yadsınamaz derecede önemlidir. Çünkü ceza hukuku bireylerin özgürlük alanına devletin ceza yaptırımının uygulandığı bir alandır.

Dolayısıyla haklarınızı koruyacak ve sizi savunacak olan uzman bir Gaziantep ceza avukatından  hukuk desteği alınmalıdır.  Aksi durumda telafisi güç mağduriyetlerin çıkması olasıdır.

Ceza Hukukunda Uzman Avukat Nasıl Olunur?

Ceza hukuku alanında uzman bir avukat olabilmek için özel bir sınav ya da koşul gerekli değildir. Gaziantep avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak danışmanlık hizmeti veren avukatların tercihine bağlıdır.

Gaziantep ceza avukatı alanında hizmet vermek isteyen avukatlar kendi isteklerine göre alan belirlemesi yaparlar. Hukuk bürosu olarak çalışan ofislerde ceza alanında hizmet sunabilirler.

Gaziantep ceza avukatı ya da avukatlarının baktığı davalar ceza kanununda düzenlenmiş suçlardır. Yargılamada suç ve o suç için karşılığında düzenlenen ceza yaptırımı irdelenir.

Yani Gaziantep ceza avukatı kişilerin işlediği iddia edilen suç tiplerinde danışmanlık ve vekillik görevi yürütür.

Bu suçların kapsamı oldukça geniştir. Bünyesinde Gaziantep ceza avukatı barındıran hukuk Bürosu ceza davalarında uzman kadrosuyla hizmet sunarlar.

Gaziantep ceza avukatı ağırlıklı olarak Gaziantep’te hizmet yürüten avukatlardır. Dava dosyalarına bakan hukuk personelleri yani adana avukatları kendi isteklerine göre branş belirler. Aynı zamanda birden fazla çeşitli davalarda hizmet veren Gaziantep hukuk bürosu’da bulunur.

Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürolarının hizmet verdiği alanlarda uzman personeli de bulunur.  Gaziantep ceza avukatları bu alanda edindikleri tecrübe ve bilgileriyle ön plana çıkmaktadır.

Bünyesinde Gaziantep ceza avukatı barındıran Gaziantep Hukuk bürosu olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle müvekkillerimize ceza alanında da danışmanlık ve temsil  hizmeti sağlamaktayız.

Gaziantep ceza avukatı konusunda hizmet sunan oldukça fazla hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu durumda bireyleri Gaziantep en iyi ceza avukatı kimdir gibi arayışlara itmektedir. Gaziantep en iyi ceza avukatlarının değerlendirilme kriteri yoktur.

Yani Gaziantep en iyi ceza avukatı sorusunun cevabını ararken esas alabileceğiniz temel bir kriter yoktur. Bizce tüm bu yargılama sürecinde dosya üzerine yoğunlaşarak sıkı takip eden ve müvekkilini en az zarar ile kurtaran avukat iyi bir avukattır.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre Gaziantep ceza avukatı ücretleri şu şekildedir; Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 8.200 TL,  Asliye ceza mahkemesinde olan davalar için 4.080 TL’dir.  Ceza soruşturma aşamasındaki takip edilen işlerde ise 1.240 TL’dir.

Ceza davalarında avukatlık ücreti her yıl GaziantepBarosu tarafından belirlenmektedir.

2021 yılı için Gaziantep ceza avukatı ücreti sanık müdafiliği ve müdahil vekilliğine göre değişmektedir. Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosu belirlenen asgari tarifenin altında iş alamaz.

Gaziantep ceza avukatı görevlendirmek zorunlu değildir. Ancak çoğu zaman avukat desteği alınmadan yürüttüğünüz süreçte hak kayıplarına uğrayabilirsiniz.

Hele ki ceza davası sürecinde mutlaka uzman bir Gaziantep ceza avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Bu konuda Gaziantep avukatları ya da hukuk bürosu nezdinde ceza alanında uzman avukat araştırması yapabilirsiniz.

Gaziantep avukatlarının ilgilendikleri ceza davalarında sizin süreç takibinde daha sağlıklı adımlar atmanızı sağlar. Gaziantep ceza avukatı uzmanlığına sahip Gaziantep hukuk bürosu ile süreç yönetmek danışmanlık sağlama şeklinde de olabilir.

Bu süreçteki hizmetler gerek savcılıktaki soruşturma aşamasında verilen hukuki yardım, gerekse kovuşturma aşamasında verilen temsil hizmetidir.

En önemli ve hassas aşamalardan biri de ifade, sorgu aşamasıdır. Uzman bir Gaziantep ceza avukatı eşliğinde verilen ifade sizi hak kaybına uğramanızı engelleyecektir.

Mağduriyet yaşamamak için Gaziantep avukat ve Gaziantep Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek uzmanlaşmış Gaziantep ceza avukatından danışmanlık alabilirsiniz.

Gaziantep barosu ücretsiz avukat olarak verilen istisnai bir hizmette vardır. Gaziantep ceza avukatına ihtiyaç duyabilirsiniz ancak maddi durumunuz yeterli olmayabilir. Bu noktada cmk yani zorunlu müdafiilik kurumundan faydalanabilirsiniz.

Ancak  her durumda bu hizmetten faydalanamazsınız. Zorunlu müdafiilik kanunen belirli suçlar ve tarafların rolüne göre verilen hizmettir. Gaziantep avukatları arasından cmk sisteminde size atanan bir avukat sizin haklarınızı koruyacaktır.

Özel olarak uzman bir Gaziantep ceza avukatı görevlendirmek isterseniz Gaziantep Hukuk Bürosu ile görüşebilir ve anlaşabilirsiniz.

Gaziantep ağır ceza avukatının ilgilendiği suç tipleri daha ağır cezaları gerektiren suçlardır. Gaziantep ceza avukatı ile Gaziantep ağır ceza avukatı ceza alanında hukuki yardım ve temsil görevi yürütür.

Diğer yazılarımızda da belirttiğimiz gibi avukatların kanunen sınırlandırılmış bir uzmanlık alanı yoktur. Gaziantep ceza avukatı kelimesinden genel olarak tüm ceza davalarında uzman olan avukat anlaşılabilir.

Gaziantep avukat ve Gaziantep Hukuk Bürosu denildiğinde birden fazla alanda hizmet sunan avukatlar vardır.  Ancak ceza hukuku alanı çok hassas bir alan olup, tüm dava süreci ceza alanında uzman bir avukat ile yürütülmelidir.

Ceza davalarıyla yüzleşen kişiler bazen suçsuzluklarını ispat etmekte zorlanıp, suçsuz yere çok ağır cezalar alabilmektedirler. Bu nedenle bu tür kişiler avukat seçimine çok özen göstermeliler.

Gaziantep avukat arayışında bazı bireyler Gaziantep en iyi ağır ceza avukatı kimse onu bulmak isterler. Dava seyrinde yapılacak en küçük yanlış kişileri uzun yıllar boyunca özgürlüğünden mahrum bırakabilir.

Gaziantep en iyi ağır ceza avukatları kimdir gibi sorulan soruların net bir cevabı yoktur. Gaziantep ceza avukatı üzerine yoğunlaşan kişi ceza dosyalarında bilgili ve tecrübeli olmalıdır.

En küçük detayı dahi incelemeli ve davanın seyrini değiştirecek noktaları çok iyi analiz edebilmelidir. Gaziantep  Hukuk Bürosu olarak faaliyet gösteren avukatlık ofisimizde ağır ceza davalarında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Gaziantep avukatlarının esas aldığı tavsiye niteliğinde avukatlık ücret çizelgesine göre avukatlık ücretleri şu şekildedir; Ağır ceza mahkemesi sanık avukatlığı için 23.800 TL, Müdahil vekilliği için 20.500 TL’dir.

Ağır ceza mahkemesi TMK kapsamındaki suçlar için ise sanık müdafiliği 50.700 TL olup, Müdahil vekilliği ise 47.700 TL’dir.

Gaziantep ceza avukatı için tarifede belirlenen ücretler tavsiye niteliğindedir. Ceza davalarının detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Bu sebepten dolayı ceza davası her zaman diğer davalardan daha fazla maliyetlidir.

Gaziantep avukat ve hukuk bürosu’nun çalışma alanları kapsamına giren başlıca ağır ceza davaları şu şekildedir;

  • Adam öldürme,
  • Zimmet suçu,
  • İrtikap suçu,
  • Taksirle ölüme neden olmak,
  • Rüşvet suçu,
  • Yağma suçu,
  • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
  • Cinsel istismar suçu,
  • Resmi belgede sahtecilik

Gaziantep ceza avukatı başlıca bu suçlarda müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır. Ancak saymadığımız bir çok suçlar hakkında da hukuki yardım sağlanmaktadır.

Gaziantep İcra Avukatı

İcra Hukuku Desteği

Gaziantep icra avukatı tarafından verilebilecek hukuk desteği ve icra süreci oldukça hassas bir konudur. İcra hukuku devletin cebri icra yaptırımını uyguladığı alanlardan biridir. Cebri icra ise zorla yerine getirilme demektir.

Bu yaptırım icra hukukunda alacaklının alacağını devlet eliyle alması anlamında kendini gösterir.

Bu aşamada Gaziantep icra avukatına ihtiyaç duyabilirsiniz. Herhangi bir hukuk bürosu da icra işlerinde uzmansa  bu hususta size hukuki yardım sağlayabilir.

Alacaklı olan şahsın borçludan borcunu alabilmek için icra takibine başlaması gerekmektedir. Ancak sadece  icra takibi açılmasıyla netice alınamamaktadır.

Alacaklının alacağına kavuşması için takip sürecinin devamında da yapması gereken prosedürler vardır. Bu noktada Gaziantep icra avukatı size yardım sağlamaktadır.

Gaziantep icra avukatı ya da avukatları icra takibi açılması ve devamında yapılan haciz, satış gibi işlemlerde uzman olarak size daha iyi hukuk desteği sunar. Bu sayede Gaziantep icra avukatları olası hak kayıpları yaşamanızı önler.

Gaziantep İcra Avukatları Kimlerdir?

Gaziantep icra avukatları icra ve iflas hukukunda düzenlenmiş dava ve işlerde müvekkillerine temsil hizmeti veren avukattır. İcra hukuku, kapsamı ve içerdiği davalar açısından geniş bir hukuk dalıdır. Gaziantep avukatları içerisinde uzmanlaşmış Gaziantep icra avukatı size bu konuda destek verebilir.

Gaziantep icra avukatı, konusunu alacak davalarının  oluşturduğu icra takipleri ve icra davalarında vekil olarak sizin adınıza tüm bu hukuki süreci yürütür.  Gaziantep hukuk bürosu şeklinde birden fazla avukatla faaliyet ifa eden hukuk bürosu da adana icra avukatı olarak hizmet sunabilir.

Gaziantep avukat ve hukuk büroları çalışma alanlarını kendileri belirlemektedir. Bu nedenle adana icra avukatı konusunda hizmet sunma adana avukatlarının isteğine bağlıdır.

Avukatların çalışma alanlarını belirlemede bir zorunluluk yoktur. Örneğin Gaziantep İcra avukatı nasıl olunur sorusunun cevabı da özel bir şart ya da sınava bağlı değildir. Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosu kendi tercihine bağlı olarak uzmanlık alanını kendi seçer.

Gaziantep icra avukatları da bu alanda çalışmayı ve uzmanlaşmayı tercih etmiş avukatlardır. Gaziantep avukatları Gaziantep Barosuna bağlı şekilde hizmet vermektedir.

Hukuki uyuşmazlıklarda davaların ve takip gerektiren işlerin belirlenmiş bir ücret çizelgesi vardır. Gaziantep Barosu tarafından her yıl adana avukatları ve adana hukuk bürosu için bakılacak dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi düzenlenmektedir.

Gaziantep icra avukatı kazançları aldıkları dosyalara göre değişir. Gaziantep avukat ve adana hukuk bürosu da müvekkilleriyle ücret anlaşması yaparken bu ücret çizelgesini esas almaktadır.

Gaziantep icra avukatı ya da avukatları kimlerdir gibi sorular icra konusunda uzman avukat arayan bireyler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Gaziantep hukuk bürosu denildiğinde o ofisin icra alanında çalışması var mı yok mu ona bakılmalıdır. İcra hukuku kapsamındaki icra davalarında Gaziantep icra avukatı tarafından hizmet verilmektedir.

Gaziantep avukat ve hukuk büromuz icra davaları alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Gaziantep icra avukatı ücretleri belirlenirken esas alınan husus Gaziantep Barosu ücret tarifesidir. Gaziantep avukatları icra takip işleri ve dava konularında bu ücret çizelgesi esasında fiyatlandırma yapar. Gaziantep hukuk bürosu ve adana avukatları alınan her dosya için ayrıca vergi ödeme yükümlülüğüne girer.

Bu nedenle adana icra avukatı ya da herhangi bir Gaziantep avukat veya Gaziantep hukuk bürosu asgari şekilde belirlenen ücret tarifesi altında iş alamaz.

İcra davaları çeşitli ve kapsamlı davaların barındığı bir alandır. Konusu alacak olan ve miktar itibariyle de sınırlandırılmamış her türlü alacak ilişkisini içine almaktadır. Bu nedenle borç ve alacak uyuşmazlıklarında  uzman bir adana icra avukatının desteği son derece önemlidir.

Bazı durumlarda bireyler en iyi avukat arama gayreti içindedir. En iyi Gaziantep icra avukatı kimdir gibi sorular sorulmaktadır. Ancak bu tür soruların değişkeni de oldukça fazladır.

Bizce en iyi avukat, avukatlık meslek etiği kurallarına bağlı, müvekkillerinin haklarını ve taleplerini sürüncemede bırakmadan, üzerine aldığı işi etkin ve süratle sonuçlandıran avukattır.

İcra işleri ve davaları takip süreci gerektiren ve süreklilik arz eden işlemlerin olduğu bir alandır. Bu nedenle bir vatandaş olarak tüm bu süreçte her işlemi yapmanız çok zordur. Bu konuda Gaziantep avukat ve adana icra avukatı olarak çalışma alanımız bulunmaktadır.

Dava ve uyuşmazlıklarda avukat görevlendirme mecburiyeti yoktur. Ancak tarafların durumu ve olayın mahiyeti ve hukuki süreç çoğu zaman oldukça karmaşık bir hal alabilmektedir. Özellikle icra işlerinde avukat olmadan bireylerin sonuç alabilmesi çok zordur.

İcra işlerinizle ilgili Gaziantep icra avukatı görevlendirdiğinizde sizin adınıza tüm işlemleri yapma yetkisi vermiş olursunuz. Bu konuda icra işi ile uzman olan adana icra avukatıdır. Dolayısıyla sizin avukatsız olarak yapacağınız işlemler usuli süreçlerden dolayı bile kaybedilebilir.

Ancak Gaziantep avukatları içinde uzman bir adana icra avukatı sizin hak kaybına uğramanızı önleyecektir. Gaziantep hukuk bürosu için de bu husus geçerlidir. Gaziantep hukuk bürosu ya da  Gaziantep ‘te bulunan hukuk büroları sizlerin icra uyuşmazlıklarında haklarınızı savunur.

Borçlu ya da alacaklı olduğunuz durumlarda işlemlere başlamadan önce uzman bir adana icra avukatı ile yürümeniz faydanıza olacaktır. Gaziantep icra avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar olduğu gibi herhangi bir Gaziantep hukuk bürosu nezdinde çalışan adana icra avukatı da bu işlemleri yapabilir.

Gaziantep icra avukatı kelimesi bir unvan ya da kanuni dayanağı olan bir uzmanlık alanı değildir. Gaziantep Hukuk Bürosu dendiğinde birden fazla meslektaşın aynı yerde hizmet verdiği anlaşılır. Gaziantep icra avukatı dendiğinde ise bu kişinin icra davalarıyla ilgilenen bir hukukçu olduğunu anlarız.

Gaziantep Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz içinde uzmanlaşmış adana icra avukatı personelimiz bulunur. Gaziantep icra avukatı olarak uzmanlık alanımıza giren konular şu şekildedir; İlamsız ve ilamlı icra takibi, Poliçe, bono ve çeke dayalı icra ve davalar, Nafaka icra ve dava süreci, menfi tespit, borca itiraz, ihalenin feshi davaları, Kira tahliye ve takibi başlıca çalışma alanlarımızdandır.

Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosu olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz dava ve işlerde vekil olarak gerekli hizmeti sunmaktayız.

Gaziantep Miras Avukatı

Miras Hukuku Desteği

Gaziantep miras avukatı, miras hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Gaziantep avukatları çeşitli uzmanlık alanlarında faaliyet yürütmektedir. Birden fazla avukatın birlikte hizmet vermesi de mümkündür.

Hukuk bürosu olarak faaliyet yürüten bürolarda avukatlar birlikte hizmet sunar.

Gaziantep miras avukatı medeni kanunda düzenleme alanı bulan miras davalarında uzmandır. Uzmanlık alanlarının seçiminde bir zorunlulukta yoktur. Hukuk bürosu kendi tercihlerine bağlı olarak uzmanlık alanı belirler.

Miras Hukuku Desteği

Gaziantep miras avukatı, miras hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Gaziantep avukatları çeşitli uzmanlık alanlarında faaliyet yürütmektedir. Birden fazla avukatın birlikte hizmet vermesi de mümkündür.

Hukuk bürosu olarak faaliyet yürüten bürolarda avukatlar birlikte hizmet sunar.

Gaziantep miras avukatı medeni kanunda düzenleme alanı bulan miras davalarında uzmandır. Uzmanlık alanlarının seçiminde bir zorunlulukta yoktur. Gaziantep avukat ya da hukuk bürosu kendi tercihlerine bağlı olarak uzmanlık alanı belirler.

Gaziantep Miras Avukatı ile Miras Hukuku Danışmanlığı Nasıl İlerler?

Gaziantep’te miras hukuku ile ilgili bir davada aranması gereken uzman Gaziantep miras avukatıdır. Miras uyuşmazlıkları bireylerin sıkça karşılaştığı bir alandır.

Dava konusu Gaziantep’te ise bireyin miras paylaşımında haklarının hatırlatılması ve hukuki süreçte destek alınması gereken kişi uzman bir Gaziantep miras avukatıdır.

Miras davaları kendi özelinde ayrı usul ve kuralları olan davalardandır. Bu nedenle en sağlıklı ve güncel bilgileri Gaziantep avukatları içinde Gaziantep miras avukatı olarak çalışan hukukçulardan edinebilirsiniz.

Yerinde ve konunun uzmanından alınan danışmanlık sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Uzmanlık alanı olan hukuk bürosu’da size bu konuda temsil ve danışmanlık hizmeti sağlayabilir.

Gaziantep avukatları uzmanlık alanlarına göre müvekkillerine hizmet sunmaktadırlar.

Ancak bir avukatın her alanda uzman olması oldukça zordur.

Birden fazla avukat ile çalışan Gaziantep hukuk bürosu şeklinde faaliyet yürüten ofislerde uzmanlık alanı geniştir.

Gaziantep miras avukatı, Gaziantep merkezli miras hukukunda danışmanlık sağlayan avukatları ifade etmektedir.

Miras hukukunda karşılaşılan davaların mutlaka alanında uzman Adana miras avukatı ya da avukatları ile çözüme kavuşturulması daha kolay olacaktır.

Miras davalarının konusu ölen kişinin terekesi üzerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları kapsayan davalardır.

Miras hukukunda ortaya çıkan davalar bazen spesifik konuları barındırabilmektedir.

Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosu içinden miras davalarında uzman hukuk personelleri bu davalarda size sağlıklı destek sunabilirler.

.Bu konuda Gaziantep miras avukatı olan hukukçulardan yardım alabilirsiniz.

Başlıca Gaziantep miras avukatı inceleme alanına giren hususlar şu şekildedir;Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) istemi, tenkis, saklı pay, denkleştirme davası, miras ortaklığının giderilmesi dava ve satış işlemleridir.

Bu saydığımız başlıca davalarda Gaziantep miras avukatı olanlar sizlere hukuk desteği sağlayabilirler.

Miras uyuşmazlıkları sadece bu saydığımız konular ile sınırlı değildir. Daha detaylı soru ve bilgiler için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Uyuşmazlıkların çözümünde ya da davalarda bireyler tarafından  en iyi olanın aranması muhtemeldir. Örneğin Gaziantep en iyi miras avukatı, Gaziantep miras avukatı ya da Gaziantep en iyi miras avukatları kimlerdir? gibi arayışlara girilebilmektedir.

Fakat bu tür aramalar sadece bireylerin aradıkları ve istedikleri sınıflandırmadır.

Gaziantep avukatları içinde en iyi avukat gibi ifadeler kullanmakta  mesleki açıdan etik bulunmaz.

Çünkü birden fazla Gaziantep hukuk bürosu tarafından hizmet verilmektedir.  Avukatlık ve danışmanlık hizmetinin etkin ve sağlıklı bir şekilde verilmesi hizmetin kalitesini de gösterir.

İyi bir Gaziantep miras avukatı danışmanlık ve dava aşamasında mevcut sorunu iyi analiz etmeli ve müvekkillerinin lehine olan en uygun durumu göstermelidir. Nitekim bazı sorunların çözümünde önleyiciyi hukuk hizmeti son derece önemlidir.

Bu konuda  bireylerin bilinçli olması da onemlidir. Herhangi bir miras uyuşmazlığında  geç kalmadan alanında uzman bir Gaziantep miras avukatından danışmanlık hizmeti almak sizleri bilinçlendirecektir.

2021 yılı itibariyle Gaziantep miras avukatı ücreti çekişmesiz yargı işleri için 6.750,00 TL’dir.

Miras Hukukundan kaynaklanan diğer davalar için ise 11.100,00 TL’dir.

Gaziantep avukatlarının hizmet verdiği dava ve işlerde esas alınan ücret çizelgesi Gaziantep Barosu tarafından her yıl yayımlanmaktadır.

Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosunun miras hukuku kapsamında verdiği hizmetlerde de bu ücret cizelgesi esas alınmalıdır.

Yani Gaziantep miras avukatı tarafından verilecek avukatlık hizmetinin ücret tarifesi belirlidir.

Miras dava süreci ile ilgili Gaziantep avukatları içinden ya da Gaziantep hukuk bürosu’nda hizmet veren hukuk personelleri size yardım sağlayabilir.

Yani Gaziantep miras avukatı dendiğinde miras davaları ile ilgili çalışan avukattır.

Bu konuda uzmanlığa sahip olan Gaziantep hukuk bürosu bürolarını  arayabilirsiniz.

Gaziantep avukat ve Gaziantep miras avukatı iletişim bilgilerine baro levhasından da ulaşabilirsiniz.

Büromuz alanında uzman kadrosuyla Gaziantep miras avukatı olarak hukuk desteği de sunmaktadır.

Miras, bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin bütününü ifade eder.

Yani tereke anlamına gelir. Miras davaları ise mirasbırakanın ölümü ile terekesinde  ortaya çıkan uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalardır.

Gaziantep miras avukatı tarafından hizmet sunulan başlıca miras davaları, terekenin tespiti davası, tenkis davası, denkleştirme davaları, mirasçılık belgesinin iptali davalarıdır.

Mirastan doğan davada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosu olarak miras davaları çalışma alanımız içerisindedir. Gaziantep miras avukatı miras uyuşmazlıkları alanında çalışan avukatlardır.

İcra işleri ve davaları takip süreci gerektiren ve süreklilik arz eden işlemlerin olduğu bir alandır. Bu nedenle bir vatandaş olarak tüm bu süreçte her işlemi yapmanız çok zordur. Bu konuda Adana avukat ve adana icra avukatı olarak çalışma alanımız bulunmaktadır.

Mirasçı, mirasbırakanın terekesi ( malvarlığı ) üzerinde hak sahibi olan kişilerdir.

Gaziantep’te miras uyuşmazlığı konusunda Gaziantep avukat ve Gaziantep hukuk bürosu’ndan hizmet alabilirsiniz.

Bu konuda uzman olan Gaziantep miras avukatı size çözüm sunacaktır.

Mirasçılar yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Herhangi bir durumda uyuşmazlık konusunda haklarınızı bilmiyorsanız Gaziantep avukatlarından veya Gaziantep miras avukatı olarak hizmet sunan ofisimizden destek alabilirsiniz.

Bütün avukatlar hizmet verdikleri barolara kayıtlıdır. Gaziantep avukatlarının da baro kaydı bulunur.

Gaziantep miras avukatı avukatları miras davalarına bakar.  Miras konusu spesifik bir alandır.

Bu nedenle süreci uzman bir Gaziantep miras avukatı ile yürütmeniz faydalı olacaktır.

Gaziantep hukuk bürosu içinde miras konusunda uzmanlaşmış hukuk personeli bulabilirsiniz.

Gaziantep avukatlarının esas aldığı ücret çizelgesi Gaziantep Barosu tarafından düzenlenir.

Gaziantep’te hizmet veren Gaziantep hukuk bürosu ya da büroları bu kapsamda fiyat belirlemesi yapar.

Baro tarafından tavsiye niteliğindeki ücret çizelgesinde çekişmesiz işler için 6.750,00 TL ücret istenmektedir.

Gaziantep miras avukatı ücreti olarak  belirlenen bu tutar 2021 yılı çekişmesiz yargı işleri içindir.

Miras uyuşazlıkları sadece çekişmesiz yargı işleri kapsamında değildir. Gaziantep miras avukatı tarafından görülen diğer davalarda ücretler farklılık gösterir.

Herhangi bir miras uyuşmazlığınızda avukat ile anlaşma sağladığınızda ödediğiniz ücret avukat müvekkil arasındaki vekalet ilişkisinden doğan ücrettir.

Bu nedenle Gaziantep hukuk bürosu ya da herhangi bir avukat nezdinde ikili ilişkiden doğan vekalet ücreti vekil edene aittir.

Dava sonuçlandığında karara bağlanan vekalet ücreti ise avukata aittir.

Yani  Gaziantep miras avukatı ile yürüttüğünüz bir dava lehinize sonuçlandığında avukatınız karşı taraftan yasal olarak ayrıca vekalet ücreti alır.

Bu durumda davayı kaybeden taraf kazanan tarafın avukatına vekalet ücretini öder.

Gaziantep hukuk bürosu olarak Gaziantep miras avukatı ve veraset işleri çalışma alanlarımızdandır.

Gaziantep İdari Dava Avukatı

Gaziantep İdari Dava  Avukatlığı Danışmanlık Süreci

Gaziantep avukatları uzmanlık alanlarına göre çalışma alanlarını kendi isteklerine göre belirlemektedir. Hukuk Bürosu ya da Gaziantep avukat terimleri arandığında Gaziantep bölgesinde hizmet veren avukatları belirler.

Uzmanlık alanlarından Gaziantep idari dava avukatı aranıyorsa daha titiz davranılması gerekir. Çünkü İdari yargılama süreci farklı usulde yürüyen bir süreçtir. Bu nedenle Gaziantep idari dava avukatına ihtiyaç duymanız durumunda daha özenli davranılmalıdır.

Gaziantep idari dava avukatı görevleri

İdari davalara bakan avukatlar aranırken Gaziantep idari dava avukatı şeklinde aramalar yapılır. Gaziantep avukat ve hukuk bürosu içinde idari dava avukatları azınlıktadır.

Çünkü İdari davalar diğer davalardan oldukça farklı bir süreçte yürür.

Gaziantep idari dava avukatı da bu sürece hakim olan avukattır. Hukuk bürosu olarak hizmet veren ofislerde de idari dava ile ilgilenen meslektaşlar bulunur.

Gaziantep idari dava avukatları

Gaziantep avukatları ağırlıklı olarak Gaziantep’te hizmet veren ve Gaziantep Barosu’na bağlı olan avukatlardır. Gaziantep idari dava avukatına ihtiyaç duyulduğunda Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukatlar incelenebilir.

Hukuk bürosu şeklinde hizmet veren büroların idare hukuku uzmanlık alanına sahip avukatlarından hukuki destek alınabilir. Gaziantep İdari dava avukatı ile yürütülecek süreç önemlidir.

Bu konuda uzmanlık alanına sahip hukuk personeli sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. İdare hukuku avukatı, Gaziantep idari dava avukatı olarak hukuk ofisimizde hizmet sunmaktadır.

İdare hukuku kapsamlı ve diğer hukuk dallarından farklı yargılama usullerine göre yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte Gaziantep’te yapılan bir idari işlem için Gaziantep avukatları size destek sunabilir.

Bünyesinde Gaziantep idari dava avukatı barındıran Gaziantep hukuk bürosu’da size destek sağlamaktadır. Gaziantep idari dava avukatının ilgilendiği başlıca davalar şu şekildedir; İdari işlemin iptali davaları, tam yargı(tazminat) davaları, idari sözleşmelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

Uygulamada en sık karşılaşılan idari dava türü iptal davalarıdır.

İdari davalarda görevli mahkemeler genellikle ilk derece idare mahkemeleri ve bazende  danıştay olabilmektedir. Bireylerin haklarını ihlal eden idari işlemlere karşı iptal davası açılmaktadır.

İptal davaları ile hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlem iptal edilmektedir. Gaziantep idari dava avukatı idare mahkemelerinde açılacak davalarda size destek sunmaktadır.

Gaziantep avukat ve hukuk bürosu nezdinde faaliyet gösteren Gaziantep idari dava avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Gaziantep hukuk bürosu ve Gaziantep avukatları davalar için avukatlık ücret tarifesine göre fiyat teklifi sunmaktadır. Gaziantep idari dava avukatı ücreti de Gaziantep Barosu tarafından belirlenmiştir.

Gaziantep idari dava avukatı 2021 yılı ücret çizelgesi şu şekildedir;  İdare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için duruşmalı işlerde 11.100 TL’dir. Duruşmasız işler için ise 9.500 TL’dir. Bu ücretler 2021 yılı için Gaziantep Barosu tarafından belirlenmekte olup, tavsiye niteliğindedir.

Uzman bir Gaziantep idari dava avukatı vergi uyuşmazlıklarında da size destek sunabilir.

Gaziantep’te İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklarda size en sağlıklı hukuki desteği Gaziantep idari dava avukatı sunar.

Hukuk bürosu olarak hizmet sunan ve bünyesinde Gaziantep idari dava avukatı bulunan ofislerde size yardımcı olabilecektir. Hukuksal sürecin Gaziantep avukatları içerisinde Gaziantep idari dava avukatı ile yürütülmesinde fayda vardır.

Gaziantep idari dava avukatı başlıca iptal davaları, tam yargı davaları, vergi uyuşmazlıklarından doğan davalarda hizmet vermektedir.

Bireylerin hukuksal sorunlarında sıklıkla aradığı hususlardan biri de avukat iletişim numaralarıdır.  Gaziantep idari dava avukatı x x numarası gibi bilgilere ulaşılmak istenmektedir.

Ancak en güncel  Gaziantep avukat numaralarına baro levhalarından ulaşabilirsiniz. Hukuk bürosu iletişim numaralarına da yine Gaziantep Barosu’ndan ulaşabilirsiniz. Gaziantep idari dava avukatı denildiğinde uzmanlık alanı belirlemek için kullanıldığı anlaşılır.

Ancak Gaziantep idare hukuku avukatı sadece idari dava ile sınırlı çalışma alanına sahip olmayabilir. Birden çok avukat ile farklı alanlarda Gaziantep hukuk bürosu şeklinde hizmet sunan ofislerde faaliyet yürütmektedir.

Hukuk büromuzda da farklı uzmanlık alanlarına sahip hukuk personelimiz bulunmaktadır.

Yürütmenin durdurulması, idare mahkemeleri ve danıştayda açılan davalarda istenen esas karar verilmeden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır.

Gaziantep avukatları ya da Gaziantep hukuk bürosu nezdindeki idare hukuku avukatlarının sağladığı hukuk desteği bu hususlarda önem arzetmektedir. Çünkü bireyler hukuksal süreçte esasında haklı olduğu uyuşmazlıklarda  usuli süreci bilmedikleri için mağdur olabilmektedir.

Bu nedenle idari uyuşmazlıkların alanında uzman bir Gaziantep idari dava avukatı ile yürütülmesi olası hak kayıplarını engelleyecektir. Hukuk ofisimizde Gaziantep idari dava avukatı uzmanlık alanına sahip hukuk personelimiz bulunmaktadır.

İdari dava süreci diğer yargı kollarına göre farklı usulde yürümektedir.

Gaziantep idari dava avukatı denildiğinde  idari yargılama sürecine hakim olduğu anlaşılır. Vatandaş olarak haklarınızı bağımsız yargı organları önünde savunma noktasında size en iyi destek sunacak olan avukatlardır.

Gaziantep’te bulunuyorsanız Gaziantep avukatları ya da hukuk bürosu’ndan danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz. Eğer uyuşmazlık konusu idari bir dava ise mutlaka uzman bir Gaziantep idari dava avukatı ile süreç yönetmelisiniz.

Özellikle idari yargılamada usul ilkeleri daha belirgin ve hassastır.

İyi bir hukukçu olabilmek için birçok kıstas sayılabilir.

Ancak en iyi Gaziantep idari dava avukatı kıstası bizce süreci sıkı takip etmek ve tüm yargılama sürecine hakim olmaktır.

Gaziantep avukatları arasında birden fazla Gaziantep idari dava avukatı bulunmaktadır.

Birçok alanda faaliyet gösteren Gaziantep Hukuk Bürosu da bulunmaktadır.

En iyi avukat, en iyi Gaziantep idari dava avukatı gibi terimlerin kullanılması da meslek etiği açısından doğru bulunmamaktadır.

Gaziantep idari dava avukatı dendiğinde zaten bu alanda çalıştığı anlaşılmaktadır.

İdari yargılama sürecinde genellikle duruşma yapılmaz.

Ancak idari yargılamanın duruşmalı yapılması istendiğinde duruşma açılır.

Gaziantep da bulunan İdari ya da vergisel uyuşmazlıklarda uzman bir Gaziantep idari dava avukatı size daha iyi destek sağlayabilir.

Gaziantep avukatı ya da hukuk bürosu nezdinde faaliyet gösteren bürolarda taleplerinize cevap verebilecektir.

İdari yargılama sürecinde dava açma süreleri yargılamanın en kritik  noktasıdır.

İdari yargıda dava açıldığında ilk incelenecek hususlar içerisinde dava açma süreleri bulunmaktadır.

Bu konuda mağduriyet yaşamamak için Gaziantep Avukatları olarak faaliyet sunan bürolardan destek alabilirsiniz.

Dava açma sürenizin hesabını ve  hukuki süreci inceleyecek, hak kaybı yaşamanızı engelleyecek hukuk personeli uzman bir Gaziantep idari dava avukatıdır.

Gaziantep avukat Aziz Cihan Kaçıran ,  Gaziantep idari dava avukatı alanında hizmet sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

Gaziantep avukat, Gaziantep Şehitkamil ve diğer ilçelerde müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. Arabuluculuk hizmeti ve hukuk desteği almak için Gaziantep Avukat web sitesi ve Gaziantep barosundan ulaşabilirsiniz. Gaziantep avukat iletişim için telefon, whatsapp gibi mesaj aplikasyonları aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Avukat Aziz Cihan Kaçıran Kimdir

Gaziantep’de görevli Avukat Aziz Cihan Kaçıran, Hukuk Fakültesini derece yaparak 2. sırada yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır.

Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ceza Hukuku , Bilişim Hukuku , İdare Hukuku , Miras Hukuku , Gayrimenkul Hukuku , Tazminat Hukuku alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli katılım ve sertifika belgeleri bulunmaktadır.

Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku , Aile Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında meslek içi eğitim seminerlerine katılmıştır.

Sık Sorulan Sorular!

Gaziantep En iyi Avukat Kimdir? ve Alabileceğiniz Hukuki Destekler Nelerdir?

Gaziantep boşanma avukatı ve Gaziantep ceza avukatı gibi sıkça sorulan sorulara ilişkin buraya tıklayarak bilgi sahibi  olabilir ya da iletişime geçebilirsiniz.

Dilekçe süreci 

Gaziantep avukatı Aziz Cihan Kaçıran  Gaziantep boşanma avukatı olarak dilekçe yazımı ve protokol düzenlenmesi gibi hususlarda da bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avukat Aziz Cihan Kaçıran  Sorularınızı Cevaplıyor!

Anlaşmalı boşanma duruşmasında davalı olan ya da davacı olan kişi bulunmaz ise boşanma mümkün olmaz. Çünkü anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma yönündeki iradeleri bizzat hakim tarafından duruşmada dinlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların vekili olsa bile davacı ve davalı asiller duruşmaya katılmalıdır. Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma davası süreci farklılık arzetmektedir.

Çekişmeli boşanmaya davalı olan şahıs gelmeyebilir ve duruşmaya da katılmayabilir.

Ancak bu halde dava duruşmasına katılmayan veya davalı olan kişinin hak kaybına uğrama ihtimali muhtemeldir. Çekişmeli Boşanma dava sürecinde Gaziantep boşanma avukatı vekalet alması durumunda sizin adınıza duruşmalara girer.

Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına davalı olan kişi gelmediğinde boşanma mümkün olmayacaktır. Anlaşmalı boşanma tarafların karşılıklı her konuda anlaşarak gerçekleştirecekleri dava türüdür.

Davalının anlaşmalı boşanmaya gelmemesi boşanma davasını sonuçsuz bırakacaktır. Bu konuda Gaziantep boşanma avukatı tayin ettiğiniz kişiden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmada, davanın taraflarının duruşma gününde davanın görüldüğü yer Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları gerekir. Davanın tarafı olan kişilerin avukatları var ise avukatta duruşmada hazır bulunmaktadır.

Ancak avukatlar anlaşmalı boşanma duruşmasına katılsa dahi asiller de duruşmaya katılmalıdır. Çekişmeli boşanma davası için avukata vekaletname verilmiş ise asilin davaya katılması zorunlu değildir. Çekişmeli boşanma davalarında davanın tarafı olan kişilerin duruşmada hazır olması şart değildir.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için nikah tarihinden başlayarak 1 yılın geçmesi gerekir. Yani evliliğin üzerinden bir yıllık süre geçmeden anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Aksi halde açılan dava reddedilir. Gaziantep boşanma avukatı böyle durumda hukuki destek sunmakta zorluk çeker.

Çekişmeli boşanma davası açabilmek içinse herhangi bir zaman geçmesine gerek yoktur. Çekişmeli boşanma davası tarafların resmi olarak evlendikleri tarihten sonra her zaman açılabilmesi mümkündür.

Tarafların boşanma davası açmadan evvel uzman bir Gaziantep boşanma avukatı tarafından destek alması önerilmektedir. Aksi halde olası hak kayıplarına maruz kalınması muhtemeldir.

Boşanmada davaları Aile Mahkemesinde görülmekte olan davalardandır. Örneğin Gaziantep 7. Aile Mahkemesinde görülen bir boşanma davası için Gaziantep’teki 7. Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada mahkeme hakimi tektir. Hakim tarafları boşanma konusunda dinlemektedir. Tarafların boşanmak isteyip istemediklerini sorar. Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlar ve anlaşmalı boşanma protokolünde tüm hususlar belirtilmiş ise kabul edilmiş ise hakim tarafların boşanmalarına karar verecektir.

Fakat, protokolde tarafların anlaştığı hususlara rağmen hakim bazı hallerde re’sen (talebe bağlı olmaksızın) düzenleme ve değişiklikler yapabilmektedir.

Davalı taraf olan kişinin mahkemeye gelmemesi durumu dava türlerine göre farklılık göstermektedir. Davalı olan kişi hak kaybına uğramak istemiyorsa dava dilekçesi kendisine geldiği anda alanın uzman bir avukat ile görüşme sağlamalıdır.

Çünkü usul kurulları gereği dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verilmesi gerekir. Davalı olan kişi bu süre içerisinde davaya ilişkin cevap vermez ve sunacağı delilleri bildirmez ise cevap verme hakkını kaybeder.

Daha sonraki zaman diliminde davalı duruşmaya gitmiş olsa da söyledikleri şeyler sadece beyandan ibaret olur. Bu nedenle en başından alanında uzman bir avukattan alınan hukuki destek çok önemli ve elzemdir.

Gaziantep barosuna bağlı olan veya olmayan meslektaşlarımız kendi branşlarında hizmet vererek aldıkları davaları ciddi emek sarf ederek davalarını takip etmektedirler.

Gaziantep en iyi avukat sorusuna vereceğimiz cevap bundan öte geçmemektedir. Günümüz şartlarında gelişmiş teknoloji ve iletişim yayın ve organları vasıtasıy ile eniyi Gaziantep avukat aramasıda yapabilirsiniz.

Gaziantep en iyi avukat bulmak ve akuvat hakkındaki bilğilere ulaşmak artık daha kolay hale gelmiştir.

Gaziantep en iyi boşanma avukatı arayan bir çok madur bayan çevresinden de referans ve bilgi alabilmektedir. Hatta kolluk kuvvetleri gözetim ve yardımı alan kişiler en iyi Gaziantep avukatları hizmeti daha kolay ve hızlı alabilmektedir.

Gaziantep’te en iyi avukatı bulma arayışına çok kapsamlı açılardan bakmak gerekir. Aldığımız davalardaki başarılarımızla  en iyi avukatı olmaya aday durumdayız.

Gaziantep’teki en iyi avukatın belirlenmesinde çeşitli dava ve işlere göre değerlendirme kriteri de önemlidir.

Gaziantep avukatAziz Cihan Kaçıran en iyi hukuki destek vermek için Gaziantep boşanma avıkatı, Gaziantep ceza avukatı, Gaziantep gayri menkül avukatı, Gaziantep ticaret avukatı olarak hukuk bürosu ile hizmet sunmaktadır.

Gaziantep Avukat ve Hukuk Bürosu Adresi

Gaziantep Avukat ve Hukuk Bürosu iletişim adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.

Fatih Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 139 K:3 D:5 (Erguvan Apt. 21.Noter Üstü) Şehitkamil / Gaziantep

✅ Gaziantep Boşanma avukatı;✅ Gaziantep Ceza Avukatı
✅ Gaziantep icra Avukatı;✅ Gaziantep Miras Avukatı
✅ Gaziantep idare dava Avukatı;✅ Gaziantep Ticari Dava Avukatı
✅ Gaziantep Hukuk bürosu;✅online destek hattı

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.