Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti 2023

Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti 2023

Evlilik işlemlerinin basitliği kadar boşanma davası süreçleri, her duruma göre değişmekle birlikte çok daha karmaşık süreçler olabilir.

Boşanma davası açarken yapılacakların en başında hukuki açıdan danışmalık hizmeti alınması, boşanma davalarının akıbetini değiştirebilir.

Boşanma avukatı danışmanlığında yürütülen boşanma davaları hem zamandan hem de tüm haklarınızın, yükümlülüklerinizin takibi dikkate alındığında çok daha az zorlayıcıdır.

Avukatsız Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Boşanma davaları, eşlerden birinin ikamet ettiği adresin bağlı olduğu bir aile mahkemesinde açılır. Eğer adresin bulunduğu bölgede aile mahkemesi yoksa, boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açabilmek için ilk işlem aile mahkemesi ya da asliye mahkemesine bir boşanma talebiyle dilekçe verilmesidir. Dilekçe verilirken eşlerin nüfus bilgileri ve tebligatların yapılabilmesi için adres gereklidir.

TMK MADDE 511

Avukatsız Boşanma Dilekçesinde Neler Yazılmalı?

Mahkemeye yazılacak olan dilekçede boşanma gerekçeleri açıkça ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Bu gerekçelere ek olarak karşı taraftan ve mahkemeden talepler de belirtilmelidir.

Dilekçede boşanmak istediğiniz eşinizin kimlik bilgileriyle birlikte ikamet ettiği adresi farklıysa o da yazılmalıdır. Dilekçeyi verirken ilgili adliyenin veznesinden gereken harç ve masrafa ilişkin ödemeleri yaparak, ödemeye ilişkin belgeleri de dilekçeye eklemek gerekir.

Boşanmada Manevi Tazminat Nedir?

4721 sayılı Türk medeni kanunu hükümlerinde boşanmanın sonuçlanması birlikte maddi tazminata yer verirken bununla birlikte manevi tazminata da yer vermiştir. Öyle ki maddi tazminat eşlerin birbirinden talep edebileceği bir hususken manevi tazminat da eşlerin birbirinden talep edeceği bir husus durumundadır. Boşanmayla birlikte evliliğin sona ermesinin meydana gelmesiyle birlikte eşlerin yalnızca maddi tazminata konu olan maddi menfaat ihlallerinin yanı sıra manevi zararlarının da mevcudiyeti söz konusu olabilir.

Bu 4721 sayılı Türk medeni kanunumuzun hükümleri içerisinde maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminatı da yer verilmiştir. Boşanma ile birlikte evlenin sona ermesinde boşan işler yalnızca mevcut ya da ileriki zamanlarda ki maddi menfaatlerini getirmezler. Bununla birlikte eşlerin kişilik haklarının da zedelenmez gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada önem teşkil eden bir konudan bahsedebiliriz ki eşlerin asıl boşanma nedenleri genellikle maddi kaynaklı olmamaktadır. Öyle ki birbirinin kişilik haklarına zarar vermeleri evliliğin yıpratıcı bir hale gelmiş olması gibi manevi unsurlar boşanmanın nedenlerini oluşturan durumlardır. Öyle ki hâkimin de boşanmaya karar kıldığı sebepler genel olarak eşlerin kişilik haklarına zarar verir nitelikte ve onların üzülmesine neden olacak şekilde olmaktadır.

Evlilik birliğini sürdürmüş olan eşlerin kişilik haklarının zarar görmesi sonucunda görmüş oldukları manevi zararların önüne geçilmesi veyahut bunların karşılanması için manevi zarara uğramış olan eşe kendisini manevi zarara uğratmış olan eş manevi tazminat ödeyebilir. Manevi tazminat ödemesi ile birlikte kişilik hakkı zedelenmiş olan eşin zararı karşılanmış ve mümkün olduğunca içinde bulunduğu durum düzeltilmiş olur. Öyle ki manevi tazminat haksız bir eylem sonucunda meydana gelmiş olan durumun düzeltilmesi niteliğindedir.

Maddi tazminat ve ilgili olan hususlardan bahsederken maddi tazminatın ödenmesine gerekli kılan bazı koşulların mevcut olması gerektiğinden bahsetmiştik. Burada aynı şeyi manevi tazminat için söylemekte yanlış olmaz. Öyle ki manevi tazminat hükmedilmesinin mümkün olabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Evlilik birliğinin boşanma ile sona erdiren eşlerin manevi tazminat talep etmesini mümkün olabilmesi için 4721 sayılı Türk medeni kanun hükümleri içerisinde mevcut olan koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu koşulların mevcudiyetini söz konusu olmaması halinde boşanmadı manevi tazminatın talep edilmesinden veya bu tazminata hükmedilmesinden bahsedilemez.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Olmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır?

“Param yok nasıl boşanma davası açabilirim” diye soruyorsanız, avukatsız anlaşmalı boşanma davası açmakta kesin kararlıysanız, maddi durumunuzun yeterli gelmemesi durumlarında bulunduğunuz bölgedeki baroya giderek dava açmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Adli yardım olarak barodan bu şekilde bir avukat talep edebilirsiniz. Baro avukatı, anlaşmalı boşanma dilekçesi yazımı gibi konularda size yardımcı olacak, anlaşmalı boşanma protokolü için destek verecektir.

Ancak dediğimiz gibi, anlaşmalı gibi görünen boşanma davalarının büyük bir kısmı çekişmeli boşanma davaları olarak devam edebiliyor. Taraflardan birinin istekleri farklılaştığında, diğer taraf avukatsız olmanın sıkıntısını çekebiliyor. Sizinle ilgilenecek en iyi boşanma avukatları tercihinin daha doğru olacağını bilmelisiniz. Baro avukatlarının verdiği ücretsiz hizmet, sizin için bir ölçüde destekleyici olabilir, fakat yetersiz kalma durumu söz konusu olabilir. Ayrıca bu hizmetten yararlanılabilmesi için belirli şartları karşılıyor olmanız da gerekir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

2 thoughts on “Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti 2023”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.