Anlaşmalı Boşanma Davası

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2018/1114
Karar : 2019/3297
Karar Tarihi : 25.03.2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı erkek tarafından açılan anlaşmalı boşanma davasının kabulüne karar verilmiş, hükme yönelik taraflarca istinaf talebinde bulunulmuş, bölge adliye mahkemesi tarafından davalı kadının yargılamanın yenilenmesi talebi ile ilgili olarak başvurma ve maktu harcın alınmadığı, mahkemenin ayrı bir esasına kaydedilmediği, ek karar ile yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu, davalı kadının istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dosyanın yerel mahkemesine iadesine karar verilmiş, taraflarca temyiz talebinde bulunulmuştur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-a-4. maddesi gereğince bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlar kesin niteliktedir. Bu sebeple temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin REDDİNE, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ise ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.